Poniżej 100 dni czekania na nabywcę

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wykres.analiza.03.400x265Dalszy ciąg dobrych wiadomości dla sprzedających mieszkania. Po raz pierwszy od trzech lat średni czas oczekiwania na kupującego jest krótszy niż 100 dni.

Końcówka roku zaowocowała szybkimi transakcjami. To z kolei znalazło odzwierciedlenie w krótszym niż zwykle średnim czasie sprzedaży mieszkania. Po raz pierwszy od trzech lat średnia spadła poniżej 100 dni i wyniosła 96 dni. Warto przypomnieć, że w końcówce 2013 r. sprzedający czekali na nabywcę dwa razy dłużej. Przyczyn takiego przyspieszenia jest kilka. Z baz Metrohouse znikały mieszkania w cenie niższej niż 300 tys. zł (40 proc. udziału w transakcjach). Można spodziewać się, że część tych mieszkań zasili wkrótce rynek mieszkań na wynajem w stolicy. Jest to następstwo zakupów inwestycyjnych, które nasiliły się zwłaszcza w zeszłym roku. Swój udział mają zmiany w dostępie do kredytowania nieruchomości. Wszyscy, którym zależało na zaciągnięciu kredytu z niższym wkładem własnym decydowali się na transakcję w 2014 r.

Tym razem dość szybko swoich nabywców znajdowały niewielkie mieszkania w nowym budownictwie. Według Metrohouse najdłuższy czas sprzedaży był charakterystyczny dla lokali największych, powyżej 100 m kw. oraz lokali w kamienicach w dobrych punktach komunikacyjnych, które zyskały nowego nabywcę po kolejnej obniżce ceny ofertowej. Mediana transakcji z dwóch ostatnich miesięcy 2014 r. wyniosła 7200 zł za m kw., lecz nie brakowało również transakcji w cenie do 6000 zł za m kw. Większość z nich dotyczyła mieszkań położonych na Targówku, Białołęce i Bemowie.

Nadal średni poziom negocjacyjny cen ofertowych nie jest duży. Różnica pomiędzy ostatnią notowaną ceną ofertową a ceną sprzedaży wynosi 2,5%. W zaledwie kilku przypadkach kupujący wynegocjowali kwoty wyższe niż 10 proc. ceny ofertowej. W prawie co trzeciej transakcji negocjacje okazały się bezskuteczne. Wprawdzie w wielu przypadkach cena została obniżona przez właścicieli podczas procesu sprzedaży, ale przy ostatecznych negocjacjach byli nieugięci.

W końcówce roku największym wzięciem cieszyły się mieszkania na Białołęce, Pradze Południe, Woli i Śródmieściu.

150126.czas.sprzedazy.599150126.negocjacje.01.591

Metodologia

Analizie poddano ceny mieszkań z rynku wtórnego na podstawie transakcji przeprowadzonych przez brokerów Metrohouse S.A. w Warszawie.

Wartość negocjacji to wyrażona procentowo różnica pomiędzy ostatnią ceną ofertową a ceną transakcyjną uzgodnioną pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

Czas sprzedaży został przedstawiony jako liczba dni ekspozycji oferty na rynku przez pośrednika od momentu zarejestrowania oferty w systemie, aż do dnia zawarcia transakcji. Średni czas sprzedaży wyraża średnia z wykluczeniem 10% skrajnych danych zbioru (najkrótsze i najdłuższe czasy sprzedaży).

Zastrzeżenie:

Ekspozycja oferty na rynku może być odpowiednio dłuższa z uwagi na możliwość bezpośredniego oferowania nieruchomości przez właściciela przed podpisaniem umowy pośrednictwa z agencją.

Źródło: Metrohouse S.A.