Polskie metropolie wydają ponad 2,5 mld zł rocznie na ochronę środowiska, ale to nie rozwiązuje problemu smogu

Polskie metropolie wydają ponad 2,5 mld zł rocznie na ochronę środowiska, ale to nie rozwiązuje problemu smogu
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polskie metropolie przeznaczają ponad 2,5 mld zł rocznie na działania związane z ochroną środowiska, jednak zwiększanie budżetów nie rozwiąże problemu złej jakości powietrza, wynika z raportu firmy doradczej PwC "Walka o lepsze powietrze. Polskie metropolie w obliczu zagrożeń ekologicznych i uciążliwości ruchu drogowego".

Polskie metropolie przeznaczają ponad 2,5 mld zł rocznie na działania związane z ochroną środowiska, jednak zwiększanie budżetów nie rozwiąże problemu złej jakości powietrza #miasta #smog #powietrze #PwC @PwCPolska

„Stan środowiska naturalnego to tylko jeden z wielkich problemów w rozwoju polskich metropolii. Ze względu na złożoność problemu, nie da się go rozwiązać bez rzeczywistej, długofalowej współpracy w ramach całych obszarów metropolitalnych, współpracy z rządem i wszystkimi interesariuszami, strategicznego planowania i sięgania po innowacje społeczne oraz narzędzia inteligentnego rozwoju miast” – powiedział główny doradca ekonomiczny PwC Witold Orłowski, cytowany w komunikacie.

Eksperci PwC podkreślają, że jednym z elementów poprawy stanu środowiska w polskich metropoliach, obok inwestycji w proekologiczny transport i odpowiednią infrastrukturę, powinna być edukacja mieszkańców w zakresie działań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko.

Ponadto wskazują, że w Polsce nie funkcjonują zachęty do zakupu samochodów spełniających nowoczesne normy.

„Sprostanie ekologicznym wyzwaniom wymaga długofalowej współpracy ze wszystkimi interesariuszami, w tym przede wszystkim z mieszkańcami. Samorządom przypada szczególna rola budowania dialogu, atmosfery zaufania i gotowości na kompromis, co pozwoli na podejmowanie odważnych, czasem nawet niepopularnych działań” – powiedział dyrektor w zespole sektora publicznego i infrastruktury w PwC Dionizy Smoleń, cytowany w komunikacie.

Transport przyjazny środowisku

Według indeksu transportu przyjaznego środowisku, opracowanego przez PwC dla potrzeb cyklicznych raportów o rozwoju polskich metropolii, osiąga on najwyższą wartość w Warszawie (33% powyżej średniej, dzięki najlepszemu wynikowi w zakresie transportu publicznego, obok Białegostoku w zakresie infrastruktury rowerowej i obok Gdańska w zakresie transportu ekologicznego).

„Wynik zdecydowanie powyżej średniej osiągnął również Rzeszów, a także Wrocław, Kraków i Łódź. Najniższą wartość indeks odnotował w Katowicach (23% poniżej średniej). Obraz ten zmienia się trochę przy spojrzeniu na cały obszar metropolitalny. Poprawie ulega ocena sytuacji w metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej, trójmiejskiej, poznańskiej, łódzkiej i bydgoskiej. Pogarsza się natomiast wyraźnie ocena sytuacji w metropolii rzeszowskiej, a w mniejszym stopniu w krakowskiej, lubelskiej i białostockiej” – czytamy w raporcie.

Z raportu wynika również, że wiele miast coraz więcej środków przeznacza na inwestycje w transport alternatywny. W Warszawie funkcjonuje jeden z największych systemów wypożyczalni rowerów miejskich w Europie. Z kolei w Białymstoku powstał pierwszy system miejskich rowerów wykraczający poza granice metropolii.

PwC co 4 lata przygotowuje specjalny raport na ten temat rozwoju polskich metropolii.

Źródło: ISBnews