Polskie FinTechy 2018: działają krócej niż 5 lat w obszarze płatności i kredytów

Polskie FinTechy 2018: działają krócej niż 5 lat w obszarze płatności i kredytów
Fot. stock.adobe.com/wladimir1804
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Trzy czwarte polskich fintechów osiąga przychody poniżej 5 mln zł i zatrudnia do 50 osób, wynika z raportu "Mapa polskiego FinTechu 2018" przygotowanego przez Accenture, Cashless.pl i FinTech Poland. Zdaniem twórców raportu, polski rynek fintech nie wykorzystuje obecnie w pełni swojego potencjału.

Około 75 proc. polskich #fintechy osiąga przychody poniżej 5 mln zł #technologie #firmy #mapapolskiegofintechu2018 @Cashless.pl

– W ubiegłym roku przygotowaliśmy 'Abecadło polskiego FinTechu’. Była to pierwsza próba skatalogowania spółek fintechowych z polskim rodowodem, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony czytelników oraz branży. Zainspirowało nas to do tego, by projekt rozwijać przy współpracy z ekspertami. W ten sposób powstała 'Mapa polskiego FinTechu’ – wyjaśnił redaktor naczelny Cashless.pl Jacek Uryniuk.

W przygotowaniu raportu wzięli udział eksperci z Fundacji FinTech Poland oraz Accenture, globalnej firmy dostarczającej profesjonalne usługi i rozwiązania w obszarach: Strategy, Consulting, Digital, Technology i Operations. Do zestawienia trafiły te podmioty, które oferują produkty bądź usługi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz główną siedzibę lub centrum R&D mają w Polsce. Eksperci wzięli pod lupę 173 firmy, które w swojej działalności koncentrują się na takich obszarach, jak m. in. ubezpieczenia, pożyczki i kredyty, płatności, kanały sprzedaży czy cyberbezpieczeństwo, wskazano również.

Młode polskie fintechy

– 'Mapa Polskiego Fintechu’ to pierwsza tak szeroka analiza sektora innowacji finansowej w Polsce, która daje całościowy obraz potencjału naszego rynku, ale i wyzwań przed nim stojących. Udało nam się zidentyfikować nie tylko większość niebankowych uczestników rynku, ale i projekty fintech realizowane w bankach oraz innych dojrzałych instytucjach. Mapa pokazuje, że ekosystem jest bogaty, lecz wciąż bardzo lokalny. Brakuje na mapie podmiotów o zasięgu globalnym lub przynajmniej paneuropejskim, choć wiele z nich posiada taki potencjał – dodał prezes Fundacji FinTech Poland Paweł Widawski.

Według wyników ankiety opracowanej przez Accenture, Cashless.pl i Fundację FinTech Poland na potrzeby „Mapy polskiego FinTechu 2018”, 60% polskich fintechów funkcjonuje na rynku krócej niż 5 lat (rok założenia 2013 lub późniejszy), a tylko 3% działa dłużej niż 20 lat. Oznacza to, że duża część polskich fintechów to tzw. startupy, czyli firmy znajdujące się w pierwszym okresie swojego działania, podano także.

Technologie stosowane przez fintechy

Ponad połowa polskich fintechów (51%) działa w obszarze płatności, 31% w obszarze kredytów i pożyczek, zaś 30% rozwija nowe kanały sprzedaży. Jedynie 6% działa w bardzo perspektywicznym obszarze, jakim jest cyberbezpieczeństwo.

Wśród najpopularniejszych technologii stosowanych przez polskie fintchy znajdują się: API (69%), Intelligence Automation / Data Science (45%) oraz Big Data (37%). Tylko 7% respondentów wskazało, że korzysta z rozwiązań opartych o blockchain / DLT. Tymczasem według niektórych ekspertów jest to technologia, która może zdominować rynek fintech w przyszłości. Innym globalnym trendem jest Internet Rzeczy (Internet of Things – IoT). Obecnie 12% polskich fintechów aktywnie stosuje technologie z nim związane, wskazano również.

– Polski rynek fintech ma bardzo duży potencjał wzrostu, obecnie nie jest on jednak w pełni wykorzystywany. Powodem są bariery regulacyjne, odpływ talentów za granicę, a także niski poziom finansowania fintechów. Istotnym elementem dla rozwoju rynku fintech w Polsce jest wsparcie państwa. Dlatego z pewnością takie inicjatywy jak utworzenie Departamentu ds. fintech przy UKNF czy zapowiedź utworzenia piaskownicy regulacyjnej są krokiem w dobrym kierunku. Polskie fintechy mają także ambicje związane z ekspansją zagraniczną. Jednak na razie tylko co trzeci podmiot rzeczywiście taką ekspansję prowadzi, głównie na rynkach europejskich. Pozostałe dopiero mają to w planach, ich realizacja z pewnością będzie jednak uzależniona od możliwości finansowych – stwierdził dyrektor zarządzający Accenture w Polsce Karol Mazurek.

Finansowanie polskich fintechów oparte jest w dużej mierze na środkach własnych (48%). Niespełna co czwarty fintech korzysta ze wsparcia anioła biznesu lub inwestora indywidualnego, zaś mniej niż co piąty pozyskał finansowanie z funduszy venture capitals. Większość firm to podmioty o stosunkowo niewielkiej skali działania. Prawie 60% polskich fintechów tworzą skromne, kilkunastoosobowe zespoły. Trzy czwarte podmiotów generuje przychody poniżej 5 mln zł. Tylko w przypadku 6% firm sięgają one powyżej 50 mln zł.

Źródło: ISBnews