Polski student w cyberprzestrzeni – aktywny, ale niedostatecznie wyedukowany

Polski student w cyberprzestrzeni – aktywny, ale niedostatecznie wyedukowany
Źródło: WIB, ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
3 na 4 studentów przyznaje, że zdarza im się stosować takie samo hasło do różnych kont np. bankowości, mediów społecznościowych i poczty elektronicznej. Ponad 30% badanych przyznaje, że nie posiada zainstalowanego antywirusa na smartfonie, co może znacząco ułatwić cyberprzestępcom przejęcie kontroli nad telefonem. O niektórych zasadach bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni młodzi Polacy pamiętają, ale i tak ich konsekwentna edukacja w tym zakresie jest niezbędna – ostrzega Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości przy okazji kolejnej edycji Raportu „Portfel Studenta” opublikowanego przez przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2021/2022.

Jednym ze skutków pandemii dla polskich studentów stała się konieczność jeszcze większej obecności w przestrzeni cyfrowej. Do dobrze znanych i lubianych aktywności w mediach społecznościowych czy szeroko pojętej rozrywki dołączyła realizacja toku studiów.

Ponad połowa osób w wieku 18-24 lata deklaruje, że nie przechowuje danych do logowania w portfelu lub smartfonie (62%)

Bez względu na czynniki organizacyjne czy społeczne, kluczowym wyzwaniem pozostają aspekty techniczne. Z jednej strony dotyczy to stabilności połączenia internetowego, ale z drugiej kompetencji cyfrowych, w zakresie korzystania z różnych narzędzi i tak istotnych właściwych postaw w obszarze cyberbezpieczeństwa.

A z nimi niestety, mimo tego, że studenci w zasadzie cały czas są online, wciąż nie jest najlepiej.

Czytaj także: Portfel Studenta 2020: koszty studiowania coraz wyższe, a sytuacja materialna gorsza niż przed COVID-19

Jedno hasło do wielu kont ma ponad 1/3 studentów

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie WIB i opublikowanego w Raporcie „Portfel Studenta”, 23% osób w wieku 18-24 lata deklaruje, że wprawdzie rzadko lub bardzo rzadko, ale jednak stosuje te same hasła do różnych kont elektronicznych. Aż 34% badanych przyznało, że często lub bardzo często popełnia ten błąd.

Nieco lepiej wyglądają inne postawy młodych Polaków, wpływające na poziom bezpieczeństwa ich danych, wykorzystywanych w wirtualnym świecie. I tak w temacie kopii zapasowych, blisko 40% osób deklaruje automatyczną synchronizację danych „na bieżąco” w chmurze lub dokonywania jej co najmniej raz na trzy miesiące. Do braku jakichkolwiek praktyk w zakresie backupu swoich danych przyznało się 15% respondentów w wieku studenckim.

Ponad połowa osób w wieku 18-24 lata deklaruje, że nie otwiera linków i załączników od nieznanych nadawców (76%)

Autorzy Raportu przypominają, że aby uniknąć, a na pewno znacząco ograniczyć ryzyko stania się ofiarą cyberprzestępstwa wymierzonego w nasze finanse, warto stosować się do zaleceń bankowych w tym obszarze. Szczególnie, jeśli tak jak studenci, do zarządzania własnym budżetem korzysta się głównie z kanałów elektronicznych.

Jak wynika z danych WIB, ponad połowa osób w wieku 18-24 lata deklaruje, że nie otwiera linków i załączników od nieznanych nadawców (76%), nie przechowuje danych do logowania w portfelu lub smartfonie (62%) i pobiera aplikacje wyłącznie z autoryzowanych sklepów (58%).

Czytaj także: Studia techniczne najbardziej opłacalne, z oszczędzaniem studentów wciąż różnie. Raport ZBP „Portfel Studenta 2019”

Ponad połowa studentów płaci kartą

WIB i ZBP wskazują, że bez względu na różny poziom wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa, polscy studenci chętnie korzystają z nowoczesnej bankowości elektronicznej. Pokazują to dane WIB przytoczone w Raporcie „Portfel Studenta”, według których połowa z badanych w wieku 18-24 lata (51%) jako najczęstszą formę płatności wskazuje kartę. Jest to utrwalenie dominującego trendu, natomiast na uwagę zasługuje fakt, że to w tej grupie wiekowej zdecydowanie najczęściej wskazywane były także płatności telefonem lub zegarkiem (18%).

Popularność wśród młodych zyskują także szybkie i proste mikropłatności. To nie tylko comiesięczne subskrypcje w popularnych serwisach filmowych albo muzycznych, ale także opłaty za przekąski (43%), bilety komunikacji miejskiej (43%) czy różnego rodzaju gry i aplikacje (33%).

Połowa z badanych w wieku 18-24 lata (51%) jako najczęstszą formę płatności wskazuje kartę. Jest to utrwalenie dominującego trendu

Techniczne i prawne umożliwienie dostępu do rachunków bankowych dzięki dyrektywie PSD2, spowodowało dynamiczny przyrost w ostatnim czasie miejsc i aplikacji, w których w kilka sekund można uiścić opłatę z usługę lub towar. Autorzy Raportu przypominają jednak, że korzystając z tych funkcjonalności, nie można zapominać o bezpieczeństwie, tak aby tych kilka sekund w skutek naszej nieuwagi nie kosztowało nas potem znacznie więcej zachodu i problemów.

Pełna wersja Raportu „Portfel Studenta 2021” na stronach www Związku Banków Polskich i Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Dostępny jest również Raport Centrum AMRON i WIB „Studenci na rynku nieruchomości 2021”

Źródło: aleBank.pl