Polski konsument jest zaradny i nadal wybiera sklepy stacjonarne

Polski konsument jest zaradny i nadal wybiera sklepy stacjonarne
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tak wynika z raportu "Quo vadis polski konsumencie?" przygotowanego przez Agencję Freebee (New Media Ventures) twórcy platformy dla programów lojalnościowych firm. Polska współpracuje z UE przy budowaniu Jednolitego Rynku Cyfrowego, co dałoby nam pozycję lidera w e-handlu transgranicznym w regionie (niski poziom cen).

170913.polski.konsument.850x

Choć również w innych badaniach podaje się, że prawie połowa polskich internautów (48% wg raportu „E-commerce w Polsce w 2016”, przygotowanego przez Gemius dla E-Commerce Polska) kupuje on-line, to wartość handlu internetowego w Polsce stanowi tylko niewiele ponad 3% handlu ogółem. Dla porównania średnia europejska to ok. 7%. Handel tradycyjny w sklepach stacjonarnych nadal stanowi podstawową formę zakupów. Dostęp do internetu ma 99% populacji kraju. Jednak jak wynika z danych Digital Economy and Society Index 2017, w rankingu poziomu cyfryzacji krajów członkowskich UE zajmujemy dopiero 23. miejsce (6. od końca), jeśli chodzi o podstawowe umiejętności obywateli w obsłudze komputera. Sprawne poruszanie się po sklepach internetowych, wykonanie płatności itp. wymaga sprawności w posługiwaniu się komputerem i jak sądzą przedstawiciele Agencji Freebee, to jeden z głównych powodów małego rozpowszechnienia się e-commerce w naszym kraju.

Częste planowanie codziennych zakupów deklaruje 90% ankietowanych i jak się ocenia, jest to związane z nadal niskim poziomem zamożności naszego społeczeństwa. W badaniach porównawczych siły nabywczej Polska zajmuje 29. miejsce, choć wg danych GUS siła nabywcza Polaków stale rośnie. Przy czym na przykład siła nabywcza warszawiaków jest o 85% wyższa niż średnia krajowa. Planowanie codziennych zakupów jest przejawem zaradności społeczeństwa. W dużych ośrodkach miejskich mieszkańcy dysponują większymi środkami i cenny jest też dla nich czas. W badaniu ponad 77% ankietowanych zadeklarowało, że kupuje impulsywnie. Bardziej podatne na „kuszenie” dobrą ceną okazały się kobiety niż mężczyźni (78,7% w stosunku do 75,5%). Jak wynika z badania, tradycyjna reklama, jak podają uczestnicy, jest ważna przy podejmowaniu decyzji zakupowych tylko dla 3,5% osób, natomiast rekomendacje innych mają wpływ na 9%. Dlatego dobrym działaniem może być kierowanie większych funduszy reklamowych na działania promocyjne poprzez influencerów i innych liderów opinii. Kobiety częściej (72%) niż mężczyźni (52%) w trakcie wykonywania zakupów zastanawiają się, jak wydatek wpłynie na budżet domowy. Ogólnie wskazuje to na wysoki poziom racjonalnego zarządzania budżetem domowym w Polsce – co powinno cieszyć sektor bankowy. Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji zakupowej, to z badania wynika, że 60% konsumentów zwraca uwagę na wartość dodaną: personalizacje, jakość obsługi, pozytywną opinię i markę.

Jak podają twórcy raportu, zmniejszająca się wśród polskich konsumentów wrażliwość na cenę nie oznacza braku wiedzy o cenach. Ponad ¾ Polaków deklaruje porównywanie cen i często wykorzystuje w tym celu smartfon. Coraz więcej osób przed podjęciem decyzji o zakupie poszukuje informacji w internecie. Robi już tak średnio 65% Polaków. Jak się okazuje, planowanie i zaradność nie oznacza, że nie kupujemy pod wpływem impulsu. Takie zakupy deklaruje 77% osób, działając pod wpływem niskiej ceny (rabat, promocja itp.). Ważna dla 42% klientów jest możliwość „dotknięcia” towaru przed podjęciem decyzji o zakupie (wybór sklep stacjonarny, internet). Wielu konsumentów (40% badanych) nie lubi czekać na przesyłkę, dlatego wybiera sklep tradycyjny. Kupujący w internecie aż w 30% wybierając sklep, kierują się opiniami o nim. Ważny jest dla nich interfejs i łatwość nawigacji. Jak się okazuje, sprzedawcy nie tracą na liberalnej polityce zwrotów, bo tylko 25% konsumentów zawsze zwraca niechciane towary. Jak się okazuje, tendencja do zachowywania niechcianych produktów rośnie proporcjonalnie wraz z poziomem wykształcenia respondentów.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 21-23 sierpnia 2017 roku na reprezentatywnej losowo wybranej grupie 1005 dorosłych Polaków przez ośrodek badawczy SW Research z wykorzystaniem techniki CAWI (Computer Assisted Web Interviews).