Polski Fundusz Rozwoju kupił BGK Nieruchomości

Polski Fundusz Rozwoju kupił BGK Nieruchomości
By Anna Mościcka - Praca własna, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53567459
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Gospodarstwa Krajowego sprzedał 100% akcji spółki zależnej BGK Nieruchomości. Nabywcą jest Polski Fundusz Rozwoju. Strony nie ujawniły wartości transakcji.

Bank Gospodarstwa Krajowego sprzedał 100% akcji spółki zależnej BGK Nieruchomości #BGK #BGKNieruchomości #PFR @BGK_pl @BGK_N @Grupa_PFR

„Sprzedaż BGK Nieruchomości to realizacja wcześniej przyjętej strategii porządkowania grupy kapitałowej BGK. Zakładała ona, by funduszami, w których inwestorem jest BGK, zarządzała jedna instytucja – Polski Fundusz Rozwoju. Celem banku było oddzielenie roli inwestora od funkcji zarządzającego aktywami (asset managera) i skupienie się na roli inwestora kapitałowego w tych funduszach” – czytamy w komunikacie.

Realizacja pilotażu programu Mieszkanie+

Spółce BGK Nieruchomości została powierzona realizacja pilotażu programu Mieszkanie+. Pilotaż zaowocował m.in. wypracowaniem modelu biznesowego budowy mieszkań na wynajem oraz umowy najmu z opcją dojścia do własności. W konkursach dla architektów jury wybrało projekty wzorcowego domu wielo- i jednorodzinnego. W czerwcu tego roku odbyło się także Forum Dialogu Mieszkaniowego, podczas którego zainicjowano rozmowy w gronie osób, które uczestniczą w rozwoju mieszkalnictwa w Polsce, podkreślono w materiale.

Zmiana nazwy

„Sprzedając BGK Nieruchomości realizujemy przyjętą wcześniej strategię. Spółka z powodzeniem zrealizowała pilotaż programu Mieszkanie+, będąc w grupie kapitałowej BGK. Teraz BGK Nieruchomości zmieniła nazwę na PFR Nieruchomości. W nowej strukturze, składającej się z Polskiego Funduszu Rozwoju i spółek: PFR Nieruchomości oraz PFR TFI, skumulowane zostały wiedza i kompetencje, dzięki którym będzie kontynuowany program Mieszkanie+” – powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie.

PFR Nieruchomości będzie realizować wypracowane w pilotażu rozwiązania. BGK pozostanie inwestorem w dwóch funduszach mieszkaniowych (Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN, Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN), którymi zarządza spółka PFR Nieruchomości.

„Bank będzie nadal realizował działania rozwijające mieszkalnictwo społeczne, komunalne i socjalne we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, spółdzielniami mieszkaniowymi oraz innymi podmiotami. W tym celu prowadzi kilka programów: Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC), wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (Fundusz Dopłat) oraz Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Są one częścią Narodowego Programu Mieszkaniowego” – wskazano także w komunikacie.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Źródło: ISBnews