Polska wciąż przyciąga inwestorów z Japonii

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kpmg.01.400xJak wynika z najnowszego raportu KPMG - wykwalifikowana kadra, relatywnie niskie koszty pracy i sprzyjająca sytuacja polityczno-ekonomiczna to czynniki, które od lat przyciągają do Polski inwestorów z Japonii. Znaczna liczba japońskich przedsiębiorców czerpie też korzyści z funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Stały wzrost inwestycji japońskich w Polsce

Zgodnie z wynikami raportu KPMG japońskie inwestycje w Polsce w latach 2000-2012 wzrosły dziewięciokrotnie, osiągając poziom około 1,4 mld USD. Polska od lat pozostaje jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji w Europie dla japońskich firm produkcyjnych. Podczas gdy w państwach Europy Zachodniej w latach 2005-2010 liczba podmiotów powiązanych z japońskim kapitałem nie zmieniła się lub spadła, w tym samym okresie liczba takich podmiotów w Polsce wzrosła o 48%, co uplasowało ją na 5 miejscu w Europie.

Zaobserwowaliśmy, że po 2010 roku Polską zainteresowane są już nie tylko firmy japońskie
z sektorów motoryzacyjnego i spożywczego, ale również firmy ubezpieczeniowe czy spółki
z branży finansowej. Wynika to z faktu, że Polska coraz częściej postrzegana jest jako jeden z docelowych rynków europejskich, a nie tylko lokalizacja atrakcyjna dla montażu i produkcji przeznaczonej na rynki bogatszych krajów Europy Zachodniej. Stabilny, długoletni wzrost, rosnąca siła nabywcza polskich portfeli i pozytywne rekomendacje japońskich firm działających od lat w Polsce są magnesem przyciągającym kolejnych inwestorów – mówi Marek Sosna, partner i szef działu doradztwa transakcyjnego w KPMG w Polsce.

Polscy pracownicy magnesem dla japońskich inwestorów

Jak wynika z raportu KPMG, japońscy przedsiębiorcy do głównych zalet inwestowania w Polsce niezmiennie zaliczają bardzo dobre kwalifikacje polskiej kadry przy względnie niskich kosztach pracy w porównaniu z sąsiednimi państwami Unii Europejskiej. Polscy pracownicy są szczególnie chwaleni za zaangażowanie, lojalność wobec pracodawcy i wysokie kompetencje zawodowe, które zdaniem japońskich przedsiębiorców są porównywalne z kwalifikacjami pracowników z Niemiec. I choć badani przedsiębiorcy miewają trudność w rekrutacji pracowników z odpowiednim poziomem języka angielskiego, to doceniają polską kadrę za chęć uczenia się i samodoskonalenia zawodowego.

Pozytywny klimat biznesowy

Z raportu KPMG wynika, że drugim istotnym czynnikiem przyciągającym japoński biznes do Polski jest sprzyjający klimat biznesowy, stabilność sytuacji politycznej i ekonomicznej, stały wzrost gospodarczy i rosnąca siła nabywcza polskiej klasy średniej. Badani przedsiębiorcy kolejny raz wskazali na duży potencjał Polski wynikający z jej położenia geograficznego między bogatymi i uprzemysłowionymi państwami Europy Zachodniej a obfitymi w surowce państwami byłego Związku Radzieckiego. Znaczna część japońskich korporacji wskazuje również na korzyści płynące z udogodnień dla inwestorów, jakie stwarzają polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne.

Wiele japońskich inwestycji w Polsce zostało ulokowanych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Powodami były nie tylko odpowiednio dogodne lokalizacje, dostępność pracowników czy przygotowanie gruntów i infrastruktury pod inwestycje, ale również korzyści ekonomiczne wynikające z prowadzenia działalności w strefach. Decyzja
o przedłużeniu możliwości funkcjonowania SSE do roku 2026 została odebrana przez japońskich inwestorów bardzo pozytywnie – twierdzi Jacek Bajger, partner i szef zespołu ds. cen transferowych w KPMG w Polsce.

Bariery wskazywane przez inwestorów z Kraju Kwitnącej Wiśni

Wyniki raportu KPMG wskazują, że pozytywny obraz Polski jako miejsca do inwestycji zakłócają skomplikowane i rygorystyczne przepisy prawa pracy. I choć większość przedsiębiorców nauczyła się z upływem lat z nimi radzić, na niekorzyść wpływa również nadmierna biurokracja i konieczność kompletowania obszernej dokumentacji w kontaktach z organami państwowymi.  Japońscy inwestorzy po raz kolejny zwrócili uwagę, że polski rząd mógłby się wykazać większą aktywnością w zakresie promocji kraju za granicą i pozycjonować Polskę jako państwo, w którym pomimo spowolnienia gospodarczego na świecie, wciąż obserwuje się wzrost gospodarczy.

Stabilna gospodarka, umacniająca się klasa średnia i stosunkowo niski poziom korupcji to czynniki, które sprawiają, że Polska jest dla inwestorów z Japonii nie tylko atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności biznesowej, ale również przyjaznym krajem, który warto rekomendować swoim rodakom. Polacy są pozytywnie nastawieni do Japończyków i wykazują duże zainteresowanie kulturą japońską. To wszystko sprawia, że ekspaci z Japonii czują się w Polsce komfortowo – podsumowuje André Schuurman, dyrektor grupy strategii w KPMG w Polsce.

Pełna wersja raportu jest dostępna tutaj.

Źródło: KPMG