Polska gospodarka jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Unii

Polska gospodarka jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Unii
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W tym tygodniu poznaliśmy wyniki polskiego PKB za pierwszy kwartał 2017 roku. Odczyty były bardzo dobre, polska gospodarka wzrosła o 4% w rocznym porównaniu. Gospodarka korzystała między innymi z ożywienia na rynku pracy. Zatrudnienie długoterminowe rośnie, a dzięki większej liczbie pracowników rośnie również krajowy produkt brutto. Wg prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego w tym roku polski PKB powinien wzrosnąć o 3,6%. Polska pozostaje więc jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Unii. Jednak niepokojący jest fakt, że mimo pozytywnego rozwoju gospodarczego kraj cały czas się zadłuża. Deficyt budżetu państwa powinien w tym roku osiągnąć poziom 2,9% PKB. To tylko minimalnie mniej niż próg (3%) określony w kryteriach z Maastricht. W momencie tak silnego wzrostu gospodarczego budżet państwa powinien mieć nadwyżkę lub jedynie nieznaczny deficyt.

Pomimo nowych, pozytywnych danych dla polskiej gospodarki, polski bank centralny pozostawia politykę monetarną bez zmian. NBP jest zadowolony z tego, że gospodarka wspiera ujemne stopy procentowe (stopy procentowe NBP są niższe niż inflacja) i wszystko wskazuje, że do końca roku sytuacja na tym froncie się nie zmieni. Na ten moment można prognozować, że stopy procentowe wzrosną nie wcześniej niż w pierwszej połowie 2018 roku.

Polski złoty pomimo umocnienia na początku tygodnia ostatecznie nieznacznie się osłabił i w piątek rano do euro kurs wynosił 4,21 EUR/PLN. Natomiast eurodolar na koniec tygodnia był na poziomie 1,11 EUR/USD.

Malwina Krakus

AKCENTA