Połączony, uniwersalny Deutsche Bank Polska

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

deutsche.bank.400x40031 stycznia 2014 r. nastąpiło prawne i organizacyjne połączenie dwóch podmiotów Grupy Deutsche Bank w Polsce: Deutsche Bank Polska S.A. oraz Deutsche Bank PBC S.A. Od tego momentu działają one już jako jedna instytucja finansowa pod nazwą Deutsche Bank Polska S.A., której suma bilansowa wynosi niemal 35 mld zł, a fundusze własne przekraczają poziom 3,6 mld zł. Jako część jednej z największych instytucji finansowych na świecie oraz lider w zakresie bankowości inwestycyjnej i doradczej, Deutsche Bank Polska należy do grona najbardziej liczących się banków w Polsce.

Integracja obu organizacji pozwoliła nam stworzyć silny, uniwersalny bank kierujący kompleksową ofertę produktów i usług do Klientów indywidualnych, biznesowych, korporacyjnych, jak i instytucjonalnych – mówi dr hab. Krzysztof Kalicki, Prezes połączonego Deutsche Bank Polska. – Tym samym podtrzymujemy naszą dotychczasową strategię rozwoju, koncentrując się na kontynuacji kierunków realizowanych dotychczas przez oba nasze banki.

Deutsche Bank Polska S.A. zakłada systematyczny wzrost udziału rynkowego w głównych obszarach swojej działalności, które obejmują dotychczasowe piony połączonych banków, czyli Bankowość dla Klientów Indywidualnych i Biznesowych (Private and Business Clients – PBC), Bankowość Korporacyjną i Inwestycyjną (Corporate Banking & Securities – CB&S) oraz Bankowość Transakcyjną (Global Transaction Banking – GTB).

W ramach Bankowości dla Klientów Indywidualnych i Biznesowych oferta Deutsche Bank Polska obejmuje zarówno produkty rozliczeniowe, depozytowe, inwestycyjne jak i kredytowe, w tym kredyty gotówkowe, hipoteczne i finansowanie firm. Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej  odpowiada za doradztwo z zakresu Corporate Finance, tj. M&A (fuzji i przejęć), ECM (transakcji rynków kapitałowych akcji) oraz LDCM (instrumentów rynków dłużnych o ratingu nieinwestycyjnym). Po stronie Bankowości Transakcyjnej dla Klientów Korporacyjnych i Instytucji Finansowych, Bank oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie produktów Cash Management, finansowania handlu zagranicznego oraz działalności powierniczej.

kalicki.krzysztof.04.131x178Nasza strategia zakłada utrzymanie pozycji lidera w obszarze bankowości inwestycyjnej – podkreśla Krzysztof KalickiTransakcje, w których w ostatnich latach uczestniczył Deutsche Bank były wielokrotnie uznawane za jedne z najważniejszych na polskim i europejskim rynku finansowym. W roku 2013 po raz trzeci otrzymaliśmy nagrodę magazynu Euromoney dla najlepszego banku inwestycyjnego w Polsce. Jesteśmy także jedną najbardziej liczących się instytucji w zakresie emisji długu dla sektora publicznego i ten kierunek chcemy kontynuować. Naszym celem jest również systematyczne zwiększanie udziału w zakresie bieżącej obsługi transakcyjnej zarówno Klientów korporacyjnych, indywidualnych, jak i firm.

 

W ramach Bankowości dla Klientów Indywidualnych i Biznesowych Deutsche Bank Polska S.A. będzie wzmacniać obowiązujący obecnie model bankowości doradczej, zarówno w zakresie obsługi Klientów indywidualnych, Klientów bankowości prywatnej, jak i Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

niemycki.leszek.01.150xW 2014 roku chcemy budować naszą przewagę konkurencyjną przede wszystkim w oparciu o jedną z najszerszych na rynku ofert produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych, pożyczki gotówkowe dla Klientów zamożnych, a także produkty transakcyjne oraz kredytowe dla firm. Istotnym elementem naszej strategii będzie dostarczanie polskiemu biznesowi finansowania, także w ramach funduszy zewnętrznych. Stąd w naszej ofercie posiadamy jeden z najszerszych na rynku pakiet rozwiązań kredytowych i gwarancyjnych dla firm w ramach programów pomocowych – w tym kredyty inwestycyjne ze źródeł niemieckiego banku państwowego Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Kredyt hipoteczny nadal pozostanie silnym elementem oferty PBC – mówi Leszek Niemycki, Wiceprezes Deutsche Bank Polska S.A. odpowiedzialny za realizację strategii części detalicznej i biznesowej połączonego Banku.

Źródło: Deutsche Bank Polska S.A.