Połączenie Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem zarejestrowane

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kredyt.bank.01.250xPołączenie Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym fuzja obu banków stała się faktem.- Dla nas to początek nowej drogi. Przed większym i silniejszym Bankiem Zachodnim WBK stoją odpowiednio większe i ambitniejsze rynkowe wyzwania - mówi Mateusz Morawiecki, prezes Banku Zachodniego WBK.

Odpowiedniego wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącego o połączeniu obu banków, dokonał Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu (VI Wydział Gospodarczy). W konsekwencji tej decyzji, Bank Zachodni WBK stał się następcą prawnym i wstąpił we wszystkie prawa oraz obowiązki Kredyt Banku.

Połączony Bank będzie funkcjonował jako Bank Zachodni WBK. Od 4 stycznia br. nazwa „Kredyt Bank” będzie używana jako znak towarowy w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Bank Zachodni WBK. Zmiany prawne wynikające z tej decyzji nie wymagają zaangażowania klientów i wizyt w placówkach. Umowy, których stroną byli dotychczasowi klienci Kredyt Banku pozostają w mocy i nie wymagają aneksowania. Zmianie nie ulegają również numery rachunków bankowych, aktywne pozostaną wszystkie karty i numery PIN. Na dotychczasowych zasadach będą funkcjonowały systemy bankowości elektronicznej KB24 i KBNet oraz infolinia. Obsługa klientów marki „Kredyt Bank” będzie kontynuowana na niezmienionych zasadach, tzn. w placówkach oznaczonych logo „Kredyt Bank”.

Integracja połączonych banków została rozłożona na etapy tak, by proces ten w żaden sposób nie był uciążliwy dla klientów, a o niezbędnych zmianach Bank Zachodni WBK będzie informować klientów z odpowiednim wyprzedzeniem. – Budujemy bank, który ma ambicje stać się instytucją finansową pierwszego wyboru dla Polaków i stworzyć nową, lepszą jakość w sektorze bankowym – podkreśla Mateusz Morawiecki, prezes Banku Zachodniego WBK. – Chcemy zapewnić naszym klientom nie tylko stabilność i bezpieczeństwo, ale też zaproponować takie rozwiązania finansowe, które będą nas pozytywnie wyróżniały na tle konkurencji. Dziękując za dotychczasowe zaufanie, wyrażam przekonanie, że korzystanie z produktów i usług większego i silniejszego Banku Zachodniego WBK będzie dla naszych klientów źródłem satysfakcji i gwarancją profesjonalizmu – dodaje Morawiecki.             

W efekcie połączenia Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem powstaje trzeci co do wielkości bank w Polsce pod względem aktywów, portfela kredytowego i depozytów. Silniejszy Bank Zachodni WBK będzie dysponował siecią liczącą ok. 1000 placówek i obsługiwał 3,5 mln klientów.