Połączenie Banku Millennium i Euro Banku: jest zgoda KNF

Połączenie Banku Millennium i Euro Banku: jest zgoda KNF
Fot. Bank Millennium
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Millennium i Euro Banku przez przeniesienie całego majątku Euro Banku na Bank Millennium, podała KNF.

#KNF jednogłośnie zezwoliła na połączenie @BankMillennium i Euro Banku przez przeniesienie całego majątku Euro Banku na Bank Millennium #BankMillennium #EuroBank @uknf

„Planowane połączenie jest drugim etapem transakcji dotyczącej przejęcia Euro Banku przez Bank Millennium. Pierwszym etapem transakcji było wykonanie umowy sprzedaży akcji z dnia 5 listopada 2018 r. zawartej pomiędzy Bankiem Millennium i SG Financial Services Holding SA, w wyniku której Bank Millennium bezpośrednio nabył w dniu  31 maja 2019 r. od SG Financial Services Holding S.A. 49 769 493 akcji Euro Banku stanowiących ok. 99,787 % kapitału zakładowego Euro Banku” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Euro Bank – co się zmieni dla klientów po przejęciu przez Millennium Bank?

KNF 28 maja br. jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Banco Comercial Português, SA (BCP), za pośrednictwem Banku Millennium, akcji Euro Banku w liczbie powodującej przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym Euro Banku.

Ostatnim krokiem będzie uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

– Z satysfakcją przyjąłem decyzję KNF, która jest jednoznaczna z wyrażeniem zaufania do Banku Millennium i jego strategii. Zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obu banków i regulatora oznacza, że zakończył się kolejny etap procesu zmierzającego do integracji Euro Banku z Bankiem Millennium. Ostatnim krokiem będzie w najbliższym czasie uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym równoznaczne z formalnym połączeniem banków, czyli fuzją prawną – skomentował Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium. – Otworzy to przed nami drogę do fuzji operacyjnej. Dzięki akwizycji i połączeniu z Euro Bankiem, Millennium ugruntuje swoją siódmą pozycję w sektorze bankowym pod względem kapitałowym. Zgodnie ze strategią 2018-2020 Bank Millennium rośnie także organicznie – pozyska 600 tys. nowych aktywnych klientów oraz utrzyma wysoki poziom innowacyjności i jakości obsługi, z czego jest znany w sektorze bankowym.

Dwie marki, jeden podmiot prawny

Prawne połączenie banków nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru sądowego. Od tego momentu, mimo funkcjonowania pod dwiema markami, połączony bank działający pod nazwą Bank Millennium stanowić będzie jeden podmiot prawny. Następnym krokiem będzie przeprowadzenie fuzji operacyjnej.

Pod koniec sierpnia br. akcjonariusze  Banku Millennium zatwierdzili połączenie Banku Millennium z Euro Bankiem.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) – jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii.

Źródło: ISBnews, Bank Millennium