Polacy w dobrych nastrojach w nowym roku. Pozytywnie oceniają swoją sytuację ekonomiczną

Polacy w dobrych nastrojach w nowym roku. Pozytywnie oceniają swoją sytuację ekonomiczną
Fot. stock.adobe.com/ijeab
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zdecydowana większość Polaków zaczyna rok 2020 w bardzo dobrych nastrojach - przynajmniej jeśli chodzi o ocenę własnej sytuacji finansowej. W badaniu wykonanym na potrzeby raportu Santander Consumer Banku "Polaków portfel własny - kochamy okazje" swoją sytuację ekonomiczną jako dobrą lub bardzo dobrą oceniły niemal trzy czwarte respondentów.
Jak pokazują dane #SantanderConsumerBank zdecydowana większość Polaków (73,2 proc.) jest zadowolona ze swojej obecnej sytuacji ekonomicznej – w tym 15,4 proc. respondentów to osoby bardzo zadowolone

Po kilku latach bardzo dobrej koniunktury, politycy i ekonomiści zapowiadają spowolnienie gospodarcze, które ma nawiedzić w najbliższym czasie Polskę. Prognozy te nijak się mają do naszych nastrojów na start 2020 roku.

Jak pokazują dane z raportu Santander Consumer Banku – banku od kredytów „Polaków portfel własny – kochamy okazje” zdecydowana większość Polaków (73,2 proc.) jest zadowolona ze swojej obecnej sytuacji ekonomicznej – w tym 15,4 proc. respondentów to osoby bardzo zadowolone. Osób zdecydowanie niezadowolonych jest tylko 7,7 proc.

Satysfakcja ekonomiczna ma płeć

Co warto odnotować, ze swojej sytuacji finansowej bardziej usatysfakcjonowani są mężczyźni – aż 78,5 proc., 10 p.p. więcej niż kobiet. Co nie mniej istotne, panie przeważają zwłaszcza w grupie osób wskazujących zdecydowane niezadowolenie (12,3 proc. w porównaniu z 2,7 proc. mężczyzn).

– Wyniki badań nie powinny dziwić, bo dzisiaj coraz częściej mówimy o nierówności w zarobkach, która stanowi spore wyzwanie w wielu sektorach gospodarki. Na gorszą sytuację materialną Polek składa się wiele czynników. Po pierwsze, demografia. Panie biją na głowę mężczyzn, jeśli chodzi o długość życia. Po drugie, kobiety szybciej przechodzą na emeryturę, na której są dłużej, właśnie ze względu na długość życia – ocenia Piotr Dolata, członek zarządu i dyrektor Pionu Kredytów Konsumenckich Santander Consumer Banku.

Zadowolona młodzież i mieszkańcy wsi

Zadowolenie Polaków jest niezależne od wieku. Dla przykładu, dwudziestolatkowie wchodzą w Nowy Rok w takim samym dobrym nastroju, jak pięćdziesięciolatkowie (78,2 proc. w porównaniu z 79,5 proc.). Rzecz się ma jednak inaczej z deklaracją niezadowolenia. Najmłodsi najrzadziej wybierali tę odpowiedź (12,2 proc.), najstarsi – najczęściej (33,9 proc.). Co ciekawe, drugą najbardziej niezadowoloną grupą po 70 plus są trzydziestolatkowie.

Kiedy spojrzymy na wyniki badania przez pryzmat miejsca zamieszkania, widzimy że najwięcej osób zadowolonych ze swojej sytuacji finansowej znaleźć można w dużych miastach, takich jak Lublin czy Białystok (o populacji między 250 a 500 tys. mieszkańców). Zaskoczeniem może być, że z kolei najwięcej niezadowolonych zamieszkuje metropolie takie jak np. Poznań czy Warszawa. Szansa na spotkanie osoby deklarującej zdecydowane zadowolenie ze stanu ich finansów jest też wysoka na wsi (18,7 proc).

– O ile korelacja poziomu zadowolenia z miejscem zamieszkania nie jest dość oczywista, o tyle zależność pomiędzy wykształceniem i uzyskiwanym dochodem nie powinna dziwić. Im wyższe oba te czynniki, tym większa satysfakcja z aktualnej sytuacji materialnej – dodaje Piotr Dolata.

W grupie osób o najwyższych dochodach pozytywnie o swojej sytuacji finansowej myślą prawie wszyscy (98,2 proc.). Z kolei w grupie o dochodach najniższych, ponad 42,1 proc. ocenia swoją sytuację negatywnie.

Nastrój konsumenta a podejście do zakupów

W badaniu wykonanym na potrzeby raportu  “Polaków portfel własny – kochamy okazje”, Santander Consumer Bank przyjrzał się podejściu konsumentów do nowrocznych wyprzedaży, temu jak postrzegamy poszczególne promocje i jak przygotowujemy się do okresu wyprzedażowego. Jeśli przyjrzeć się wynikom badania przez pryzmat tego, na ile dana osoba pozytywnie postrzega swoją sytuację finansową, znaleźć można kilka ciekawych zależności.

I tak przykładowo, osoby niezadowolone ze swojej sytuacji finansowej zdecydowanie największą wagę przywiązują do aktualnej ceny produktu (a nie np. różnicy między ceną wyjściową i docelową). Będą też bardziej, niż ci zawdowoleni, wrażliwi na wysokość rabatu. Nie będzie zaskoczeniem, że z kolei dla osób bardzo zadowolonych ze swojego poziomu finansowego kluczowe znaczenie ma marka oferowanego w promocji towaru. Grupa najbardziej zadowolonych respondentów (18 proc.) najczęściej też uważa, że na wyprzedaży przydaje się karta kredytowa, bo dzięku temu nie przeoczy się żadnej okazji.

Jak twierdzi Piotr Dolata wynik ten potwierdza obserwacje banku dotyczące używania karty kredytowej.

– Karta kredytowa jest narzędziem służącym do zwiększania możliwości finansowych, kiedy pojawia się kumulacja wydatków albo – jak na wyprzedażach – gdy pojawia się okazja lub konieczność poniesienia znacznego, jednorazowego kosztu. Ale nie tylko. Jedną z przyczyn zainteresowania TurboKARTĄ jest chęć lepszego zarządzania finansami, czy też możliwość poprawy swojej zdolności kredytowej – podkreśla członek zarządu i dyrektor Pionu Kredytów Konsumenckich Santander Consumer Banku.

Badanie zostało zrealizowane przez IBRIS na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów, wydawcy TurboKARTY, metodą telefonicznych, standaryzowanych rozmów w listopadzie 2019 roku. W badaniu udział wzięła reprezentatywna grupa osób dorosłych. Próba n=1000.

Źródło: Santander Consumer Bank