Polacy coraz chętniej płacą kartami. Wartość transakcji wzrosła do 208,6 mld zł w III kw. 2019 r.

Polacy coraz chętniej płacą kartami. Wartość transakcji wzrosła do 208,6 mld zł w III kw. 2019 r.
Fot. stock.adobe.com/antic
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 208,6 mld zł w III kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 12,2% r/r i o 4% w ujęciu kwartalnym, podał Narodowy Bank Polski.
Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 208,6 mld zł w III kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 12,2% r/r i o 4% w ujęciu kwartalnym #KartyPłatnicze #PłatnościBezgotówkowe @nbppl

„W III kwartale 2019 r. przy użyciu kart dokonano transakcji na łączną kwotę 208,6 mld zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału ich wartość zwiększyła się o 7,8 mld zł, co stanowi wzrost o 4%. Natomiast na przestrzeni ostatniego roku wartość transakcji kartami zwiększyła się o 12,2%” – czytamy w „Informacji o kartach płatniczych III kwartał 2019 r.”

Udział transakcji gotówkowych

Udział transakcji gotówkowych w ogólnej wartości transakcji wyniósł w III kw. ub.r. 53,5% a na przestrzeni ostatniego roku wskaźnik ten zmniejszył się o 3,5 punktu procentowego. Jako transakcje gotówkowe rozumiane są wypłaty gotówkowe z bankomatów, wypłaty z kas banków oraz wypłaty sklepowe cash back, podał bank centralny.

Średnia wartość transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych

„W III kwartale 2019 r. średnia wartość transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych) przeprowadzonej przy użyciu karty płatniczej wyniosła 124 zł i była niższa niż w poprzednim kwartale (124,7 zł). Innym wskaźnikiem charakteryzującym zachowania użytkowników kart płatniczych jest średnia liczba transakcji przeprowadzanych pojedynczą kartą. W III kwartale 2019 r. na jedną kartę przypadały średnio 40 przeprowadzonych transakcji (w poprzednim kwartale było to średnio 38 transakcji)” – czytamy dalej.

W III kwartale 2019 r., według danych przekazanych przez banki, przeprowadzono 1,508 mld transakcji bezgotówkowych, czyli więcej o 74 mln transakcji niż w poprzednim kwartale, co stanowiło wzrost o 5%.

Czytaj także: Przyszłość płatności: pięć trendów na 2020 rok >>>

„Wskaźnik liczby transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie wykazuje tendencję rosnącą. I tak, porównując III kwartał 2019 r. do analogicznego okresu w 2018 r., liczba transakcji była większa o 23%, a porównując do 2017 r., była większa o 51%. Dane jednoznacznie wskazują, że na rynku polskim rośnie skłonność klientów do realizowania płatności bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych. Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych jest przede wszystkim rezultatem coraz bardziej powszechnego korzystania z kart zbliżeniowych oraz rosnącej sieci akceptacji kart” – wskazał bank centralny.

Z danych uzyskanych od agentów rozliczeniowych wynika, że w III kwartale 2019 r. zarejestrowano 1,5 mld transakcji, czyli więcej o 71,3 mln (wzrost o 5%) w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wskaźnik liczby transakcji w dłuższym okresie prezentuje jednak tendencję rosnącą. I tak, liczba transakcji na przestrzeni ostatniego roku wzrosła o 21%, a na przestrzeni dwóch ostatnich lat wzrosła o 47%, podał także NBP.

Karty zbliżeniowe stanowią 86 proc. wszystkich kart płatniczych w Polsce

Obecnie karty zbliżeniowe stanowią 86% wszystkich kart płatniczych w Polsce. Na koniec września 2019 r. wydanych było 36,2 mln kart płatniczych z funkcją płatności zbliżeniowej.

„Na koniec września 2019 r. wszystkich zbliżeniowych instrumentów płatniczych, bazujących na kartach płatniczych – wliczając w to także: gadżety, stickery czy karty zainstalowane w telefonie – było łącznie 39,2 mln. W III kwartale br. przybyło ich 822 tys. szt., co stanowi wzrost o 2%” – podkreślono w raporcie.

„W III kwartale 2019 r. kartami płatniczymi w formie zbliżeniowej w Polsce przeprowadzono łącznie ponad miliard transakcji – dokładnie było to 1 mld 241 mln transakcji. W porównaniu do poprzedniego kwartału (1,155 mld) liczba transakcji uległa zwiększeniu o 86,5 mln, co stanowi wzrost o 8%. W III kwartale 2019 r. udział płatności zbliżeniowych w ogólnej liczbie bezgotówkowych płatności kartowych wynosił 88,8% (w poprzednim okresie wynosił 86,3%)” – czytamy dalej.

Łączna wartość przeprowadzonych bezgotówkowych transakcji zbliżeniowych wyniosła 66,3 mld zł. W porównaniu do kwartału poprzedniego wartość tych transakcji zwiększyła się o 4,1 mld zł, co stanowi wzrost o 7%. Udział transakcji zbliżeniowych w całości obrotów bezgotówkowych przeprowadzanych kartami płatniczymi wyniósł 80,4% (w poprzednim okresie wynosił 77,6%).

42,1 mln kart płatniczych na koniec III kw. 2019 r.

„Na koniec III kwartału 2019 r. znajdowało się na rynku polskim 42,1 mln kart płatniczych, to jest o 68 tys. kart więcej niż w czerwcu br. (co stanowi nieznaczny wzrost o 0,2%). Podstawową kategorią kart w Polsce są karty debetowe (80,5%). Łączna liczba kart debetowych wyniosła 33,9 mln szt. i zwiększyła się o 473 tys. (wzrost o 1%). Drugą kategorią kart najczęściej spotykanych w Polsce są karty kredytowe (13,8%), których łączna liczba wyniosła w Polsce 5,82 mln szt. Liczba kart kredytowych na przestrzeni III kwartału 2019 r. zmniejszyła się o 9 tys. (spadek o 0,2%)” – podsumowano w informacji.

Przybywa terminali płatniczych

NBP zwraca uwagę, że liczba terminali w Polsce w ostatnich miesiącach stale wzrasta. Od końca 2017 r. przybyło 234 tys. dodatkowych urządzeń. Na koniec września 2019 r. liczba terminali POS na rynku polskim wynosiła 868 tys., czyli w kwartale przybyło 14,5 tys. nowych urządzeń, co stanowi wzrost o 2%.

Czytaj także: Popularność nowoczesnych form płatności rośnie nie tylko w miastach. Wsie przekonują się do obrotu bezgotówkowego >>>

„Rozwój rynku akceptacji następuje także pod względem przystosowania do korzystania przez klientów z płatności zbliżeniowych. Na podstawie danych pozyskanych przez NBP od agentów rozliczeniowych, na koniec września 2019 r. w Polsce było 867,7 tys. terminali akceptujących instrumenty płatnicze wyposażone w funkcję zbliżeniową. Warto podkreślić, że w Polsce wszystkie dostępne na rynku terminale POS są przystosowane do obsługi kart zbliżeniowych. W III kwartale 2019 r. średnia wartość pojedynczej transakcji zbliżeniowej wyniosła 53 zł (w poprzednim kwartale wynosił 54 zł)” – czytamy dalej w raporcie.

Na koniec września 2019 r. w Polsce było 22.593 bankomatów. Na przestrzeni III kwartału 2019 r. liczba bankomatów zmalała o 215 urządzeń (spadek o 0,9%). Ta zmiana stanowi potwierdzenie tendencji spadku liczby bankomatów (występującej już we wcześniejszych okresach), podał także bank centralny.

Źródło: ISBnews