Polacy chcą prywatnej opieki zdrowotnej u pracodawcy

Polacy chcą prywatnej opieki zdrowotnej u pracodawcy
Fot. stock.adobe.com/whitelook
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ponad połowa ankietowanych deklaruje, że korzysta zarówno z prywatnej, jak i publicznej opieki zdrowotnej. Jednocześnie prawie 60 proc. badanych byłoby zainteresowanych prywatnym pakietem zdrowotnym, gdyby jego koszty były rozłożone pomiędzy pracodawcę i pracownika - wynika z najnowszych badań Polskiej Izby Ubezpieczeń.

#PIU: prawie 60 proc. badanych byłoby zainteresowanych prywatnym pakietem zdrowotnym, gdyby jego koszty były rozłożone pomiędzy pracodawcę i pracownika #zdrowie #ubezpieczenia @PIU_org_pl

Polacy, dostrzegając ograniczenia publicznej opieki medycznej, poszukują nowych rozwiązań. Tylko niewiele ponad 38 proc. ankietowanych korzysta wyłącznie z usług świadczonych w ramach publicznego finansowania. Ponad 50 proc. Polaków korzysta zarówno z prywatnej jak i publicznej opieki zdrowotnej, a 8 proc. wyłącznie z prywatnej.

– Polacy nie tylko chcą brać odpowiedzialność za swoje zdrowie, ale już to robią, płacąc za prywatne świadczenia medyczne. Niemal 90 proc. z nich robi to ze względu na długi czas oczekiwania
w kolejce – wyjaśnia Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

– Dwie trzecie korzystających z prywatnej opieki, wydaje ponad 100 miesięcznie na prywatne świadczenia. Środki te wydawane są niestety często nieefektywnie na pojedyncze świadczenia, bez zachowania ciągłości leczenia. To najmniej efektywny sposób finansowania opieki zdrowotnej. Jednocześnie nasze badania pokazują, że ci, którzy zdecydowali się na prywatne pakiety, płacą w 80 proc. mniej, niż 100 zł miesięcznie. To pokazuje, że prywatne wydatki na zdrowie są efektywne wtedy, gdy są uporządkowane – dodaje Dorota M. Fal.

Starzejący się pracownicy potrzebują lepszego wsparcia

Pracownicy są ogromnym kapitałem społecznym i najważniejszym czynnikiem rozwoju gospodarczego kraju. W Polsce grupa ta bardzo szybko się starzeje. Mimo korzystnej obecnie sytuacji na rynku pracy, Polacy kończą aktywność zawodową wcześnie. Efektywny wiek przejścia na emeryturę w Polsce to ok. 61 lat (Pensions at a Glance 2017 OECD AND G20 INDICATORS), wobec średniej dla państw OECD na poziomie 64 lat. Dlaczego Polacy przechodzą wcześniej od nich na emeryturę? Aż 31 proc. respondentów uważa, że powodem wczesnego kończenia aktywności zawodowej jest słaby stan zdrowia. Dane te potwierdza Główny Urząd Statystyczny, według którego 36 proc. mieszkańców naszego kraju objętych jest stałą opieką lekarską z powodu choroby przewlekłej lub długotrwałej.

Kto ponosi koszty leczenia pracowników?

Polacy dostrzegają konieczność dofinansowania opieki zdrowotnej. Ponad 45 proc. z nich uważa, że zwiększenie współfinansowania opieki zdrowotnej przez obywateli, tak jak dzieje się to w wielu europejskich krajach, pozwoli na polepszenie jakości opieki zdrowotnej. Co ciekawe, gotowi są ponieść częściowe koszty, dokładając się do prywatnej opieki medycznej. Niemal 60 proc. ankietowanych byłoby zainteresowanych otrzymaniem od swojego pracodawcy pakietu prywatnej opieki medycznej przy założeniu partycypacji w kosztach.

Źródło: PIU