Podwyżki stóp procentowych zniechęcają klientów do zawierania ugód frankowych?

Podwyżki stóp procentowych zniechęcają klientów do zawierania ugód frankowych?
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PKO BP jest zadowolony z efektów rozpoczętego programu ugód w sprawie walutowych kredytów hipotecznych, ale ocenia, że po podwyżce stóp procentowych skłonność klientów do zawierania tych ugód może być niższa niż wynikało to z przeprowadzonej wcześniej ankiety - poinformował wiceprezes banku Piotr Mazur.

„Szacowaliśmy, że ten poziom może dojść do 70-80 proc., natomiast patrząc na sytuację rynkową oraz wzrost stóp procentowych oceniłbym dzisiaj, że pewnie ten procent może być niższy” – powiedział Mazur.

Według przeprowadzonej w 2020 roku ankiety wśród klientów banku wynikało, że 70 proc. z nich jest za rozwiązaniem zaproponowanym przez KNF i chętnie z ugód skorzysta, 25 proc. potrzebuje dodatkowych informacji, a 5 proc. jest sceptyczna wobec tej propozycji.

Spadek liczby pozwów

Mazur poinformował w piątek, że bank nie jest aktywny w zachęcaniu klientów do zawierania ugód.

„Mamy ponad 12,5 tys. wniosków o mediację, ponad 500 jest zakończonych pozytywnie i tylko 36 klientów nie zdecydowało się. Widać, że propozycja znajduje odzew wśród naszych klientów” – powiedział Mazur.

„Od maja obserwujemy systematyczny spadek liczby pozwów. Klienci czekali na to otwarcie, zrobiliśmy to i w tej chwili jest to bardziej atrakcyjna forma dla klientów – wszystkie koszty operacyjne bierze na siebie bank, a klient ma możliwość zdjęcia z siebie ryzyka walutowego” – dodał.

Kto może, a kto nie może skorzystać z programu ugód w PKO BP

Program ugód został uruchomiony 4 października 2021 roku.

Rozwiązanie jest oparte na propozycji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i polega na konwersji kredytu w CHF na kredyt w PLN, tak jakby od początku kredyt był kredytem złotowym.

Ugody są proponowane w toku postępowań mediacyjnych prowadzonych przez Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy KNF, w toku postępowań sądowych i postępowań wywołanych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej.

Ugoda proponowana jest klientom indywidualnym, których kredyt hipoteczny był udzielony w CHF, zaspokajał ich własne cele mieszkaniowe i którzy nadal ten kredyt spłacają.

Z propozycji ugód nie mogą skorzystać klienci PKO BP, których kredyt został już spłacony, wypłacony w całości w CHF lub którzy skorzystali z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Pod koniec września 2021 roku przeciwko PKO BP toczyło się 10.815 postępowań sądowych dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o łącznej wartości 3,26 mld zł. W samym III kwartale przybyło 1.847 postępowań czyli o 10 proc. mniej niż w II kwartale.(PAP Biznes)