Podwyżki stóp procentowych zabrały spółkom z WIG20, bez banków, ok. 5 mld zł zysku

Podwyżki stóp procentowych zabrały spółkom z WIG20, bez banków, ok. 5 mld zł zysku
Fot. PAP / Leszek Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Hipotetyczny zysk netto spółek z indeksu WIG20, z wyłączeniem banków, skurczył się o ok. 5 mld zł w związku z trwającym cyklem podwyżek stóp procentowych, szacuje Grant Thornton.

Eksperci obliczają, że łącznie wszystkie podwyżki stóp procentowych mogą oznaczać dla spółek WIG20 (bez banków) wzrost kosztów obsługi długu o 5 mld zł w stosunku do kosztów finansowych z ostatnich 12 miesięcy. Oznacza to, że z powodu samych dotychczasowych podwyżek stóp ich skumulowany zysk z czterech ostatnich kwartałów zmniejszyłby się z 51,5 mld zł do 46,5 mld zł. 

Kolejne podwyżki stóp procentowych negatywnie wpływają na wyniki finansowe przedsiębiorstw, ich sytuację finansowo-ekonomiczną oraz perspektywy rozwoju, a także poddają pod ponowną rozwagę plany inwestycyjne.

– powiedziała senior menedżer w Departamencie Doradztwa Małgorzata Kaczmarczyk-Białecka, cytowana w komunikacie.

Planowanie kredytów

Jak zauważyła, większość przedsiębiorstw z pewnością już dawno podjęła działania w celu zabezpieczenia wzrostu kosztów finansowych, jednak nie dotyczy to dopiero planowanych kredytów.

„Planowane zobowiązania finansowe zaciągnięte zostaną po bieżących wartościach, wycenach stóp procentowych, które uwzględniać będą dotychczasowe podwyżki stóp procentowych. W związku z czym każda planowana, a nawet realizowana inwestycja wymaga ponownej analizy oraz dyscypliny finansowej, aby przynieść oczekiwane efekty” – dodała Kaczmarczyk-Białecka.

Kolejna podwyżka stóp procentowych w Polsce

W lipcu członkowie Rady Polityki Pieniężnej zdecydowali się na podwyżkę rzędu 50 pb, niższą od oczekiwań ekonomistów, którzy zakładali wzrost o 75 pb. W konsekwencji stawka referencyjna znalazła się na poziomie 6,5%, ostatni raz odnotowanym w 2005 r. W tym roku stopy poszły w górę po raz siódmy, a w ramach cyklu rozpoczętego jesienią ubiegłego roku – po raz dziesiąty. Łącznie stopy procentowe wzrosły w tym czasie o  640 pb, przypomniano.

Czytaj także: RPP zdecydowała o 10. z rzędu podwyżce stóp procentowych; mniejszej niż przewidywano >>>

Analiza danych przeprowadzona przez Grant Thornton pokazuje potencjalny wpływ podwyżek stóp procentowych publikowanych przez Radę Polityki Pieniężnej w okresie październik 2021 – 8 lipca 2022 na zmianę stawek WIBOR, a w konsekwencji na wysokość kosztów finansowych i spadek wyniku netto spółek. Analizy przeprowadził w oparciu o dane finansowe 16 spółek notowanych w ramach indeksu WIG20, dostępne na początek czerwca 2022 r. Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności z analizy wyłączył banki wchodzące w skład indeksu.

Na podstawie informacji publikowanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych analizowanych spółek Grant Thornton oszacował strukturę finansowania dłużnego w podziale na zobowiązania o oprocentowaniu zmiennym oraz stałym. Należy przy tym zaznaczyć, że część badanych spółek mitygowała ryzyko niekorzystnych wahań stóp procentowych poprzez posiadane instrumenty pochodne, a efekt tych działań nie został uwzględniony w kalkulacjach. 

Czytaj także: Prezes NBP: jeśli inflacja będzie rosnąć, będziemy dalej podnosić stopy procentowe >>>

Na bazie powyższych danych wyliczono hipotetyczną stawkę oprocentowania zmiennego w skali roku przy założeniu, że w ujęciu LTM stawka WIBOR 6M jest równa stawkom publikowanym na koniec kolejnych miesięcy w okresie październik 2021 – czerwiec 2022 oraz na 8 lipca 2022 r. Następnie firma wyliczyła hipotetyczny roczny koszt odsetek, w scenariuszu, w którym wysokość rocznego oprocentowania byłaby wyższa o przyrost WIBOR 6M dla oprocentowania zmiennego. Wzrost wartości kosztów finansowych, a w konsekwencji spadek zysku netto LTM, jest wynikiem jedynie wzrostu wartości stawki WIBOR 6M w okresie analizy (ceteris paribus).

Grant Thornton to organizacja audytorsko-doradcza, obecna w Polsce od 29 lat.

Źródło: ISBnews