Podsumowanie Radaru Ekonomicznego w Warszawie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pracownicy.02.250x167.gifWątek wschodni i jego wpływ na gospodarkę, 10 lat Polski w Unii Europejskiej, OFE i prognozy inwestycyjne - to najważniejsze tematy wtorkowej debaty, która odbyła się w ramach Radaru Ekonomicznego Union Investment TFI.

Uczestnikami dyskusji byli Wiesław Rozłucki (prezes Rady Giełdy), Ryszard Petru (Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich), prof. UW dr. Hab. Dominika Maison (psycholog) i Zbigniew Jakubowski (wiceprezes Union Investment  TFI). Za moderację debaty odpowiadał Krzysztof Berenda, dziennikarz RMF FM. Całe wydarzenie było po raz pierwszy transmitowane na żywo, a oglądający relację on-line za pomocą dedykowanego portalu mogli w trakcie trwania Radaru stale zadawać pytania uczestnikom.

Uczestnicy dyskusji byli zgodni, co do faktu, iż na tym etapie wpływ konfliktu ukraińskiego na polską i międzynarodową gospodarkę jest przeceniany, szczególnie przez media, a sentyment inwestorów – tak profesjonalnych jak i zwykłych przedsiębiorców – nadal będzie podążał przede wszystkim za racjonalną oceną biznesową. Ryszard Petru zwrócił dodatkowo uwagę, że w Unii Europejskiej mówi się dużo rzadziej o działaniach Rosji, a np. media greckie mają pretensje o udzielanie Ukrainie finansowej pomocy, podczas gdy ich kraj potrzebuje jej o wiele bardziej.

W dyskusji o polskiej gospodarce nie mogło zabraknąć wątku reformy emerytalnej, jednak z jej skutkami na kondycję warszawskiej giełdy uczestnicy Radaru radzili wstrzymać się do końca tego roku. Wiesław Rozłucki opisał całą sytuację z OFE cytatem: „Ty jesteś jak zdrowie, ile Cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto Cię stracił”. Rozmowie przyświecało rozczarowanie, że tak niewielu Polaków postanowiło do tej pory pozostać w funduszach emerytalnych. Dominika Maison tłumaczyła to faktem, że zdecydowana większość naszych rodaków nie orientuje się w całej sytuacji i woli nie podejmować żadnej decyzji, skutkiem czego trafia ostatecznie do ZUS.

10 lat Polski w Unii Europejskiej to najlepsze powojenne lata dla rozwoju naszego kraju, co do tego wątpliwości nie miał nikt. Polska powoli dogania Europę – w momencie akcesji relacja krajowego do uśrednionego unijnego PKB wynosiła 50%, obecnie jest to 66%. W międzyczasie wyprzedziliśmy Węgry, których produkt krajowy brutto wzrósł w ciągu tych samych 10 lat jedynie o 4 pkt. proc. – zauważał Wiesław Rozłucki.

Na koniec dyskusji pozostawiono najbardziej elektryzujące tematy, czyli prognozy inwestycyjne. Goście zgodnie podkreślali, że jeśli zależałoby to od nich to zaczęliby kupować akcje, ponieważ rok 2015 będzie stał pod znakiem widocznych wzrostów tej klasy aktywów. Z kolei Zbigniew Jakubowski z Union Investment TFI sugerował, że warto zwrócić uwagę na spółki średnie, ponieważ mają one duży potencjał. Przestrzegał zarazem przed wypatrywaniem hossy na rynku surowcowym. Według niego sektor ten jest aktualnie zbyt narażony na wahania.

W całym spotkaniu uczestniczyło blisko sto osób ze świata finansów i inwestycji. Kolejny Radar w Warszawie już za rok.

Źródło: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.