Poczta Polska potwierdzi Profil Zaufany i pomoże złożyć JPK_VAT

Poczta Polska potwierdzi Profil Zaufany i pomoże złożyć JPK_VAT
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Poczta Polska umożliwia zakładanie Profilu Zaufanego przez platformę Envelo. Z usługi mogą skorzystać mieszkańcy miejscowości w których nie ma innych instytucji oferujących kontakt z administracją państwową. Profil Zaufany jest niezbędny do złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego przez płatników VAT.

#PocztaPolska rozwija e-usługi: Profil Zaufany potwierdzisz w sieci placówek poczty

Profil Zaufany jest obecnie niezbędny mikroprzedsiębiorcom, w tym osobom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) do systemu Ministerstwa Finansów. JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do tej pory obowiązek ten spoczywał na dużych i średnich przedsiębiorcach.

– Jesteśmy naturalnym kandydatem na dostawcę usług korespondencji cyfrowej dla obywateli i urzędów. Przez lata głównym obszarem działalności Poczty Polskiej było doręczanie listów. Gdy wolumen tradycyjnej korespondencji zmniejsza się, nasza spółka ewoluując razem z rynkiem, z operatora pocztowego przekształca się w operatora cyfrowego. Współtworzenie e-administracji będzie dla Poczty istotnym impulsem rozwojowym, a obywatelom zapewni powszechny i bezpieczny dostęp do e-usług. Poczta działa na zasadach komercyjnych, ale to także firma z misją. Chcemy pomagać obywatelom z utrudnionym dostępem do cyfryzacji, uczyć i upowszechniać e-administrację – mówi Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Jak to działa?

Do potwierdzenia Profilu Zaufanego, klientowi niezbędne jest Konto Zaufane Envelo – pocztowy nośnik e-tożsamości, które można założyć w jednym z blisko 4700 urzędów i filii Poczty Polskiej na terenie całego kraju. – Podobnie, jak w przypadku oferty największych banków w Polsce, Profil Zaufany Envelo jest potwierdzany po wybraniu odpowiedniej opcji w parametrach konta na platformie. Po potwierdzeniu operacji jednorazowym hasłem i prawidłowej weryfikacji w systemie Profilu Zaufanego, można zalogować się do e-usług administracji publicznej za pomocą danych logowania do platformy Envelo – mówi Michał Putkiewicz, wiceprezes spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe

Konto Zaufane Envelo jest usługą darmową. W przeciwieństwie do oferty różnych banków, pocztowa e-tożsamość nie jest powiązana z żadnym produktem platformy Envelo, więc wraz ze zmianą dostawcy usług, nie ma potrzeby przenoszenia poświadczenia Profilu Zaufanego.

Projekt realizowany z Ministerstwem Cyfryzacji

– Grupa Poczty Polskiej pracuje obecnie nad rozwojem systemu, dzięki któremu Konto Zaufane Envelo będzie można założyć za pomocą urządzenia mobilnego, w które wyposażony jest listonosz. Ta rewolucyjna zmiana umożliwi tworzenie pocztowej e-tożsamości w dowolnym miejscu. Będzie to ważny krok do realizacji strategii przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu nie tylko osób mieszkających w najodleglejszych zakątkach Polski, ale również osób niepełnosprawnych czy przewlekle chorych, które rzadko wychodzą z domu – mówi Paweł Kopeć, dyrektor sprzedaży w Poczcie Polskiej i członek zarządu PPUC.

Projekt e-skrzynki i e-doręczeń jest realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. 31 sierpnia 2016 r. pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwem Cyfryzacji, a Pocztą Polską i jej spółką Poczta Polska Usługi Cyfrowe (PPUC) zostało podpisane porozumienie, które dotyczyło integracji systemów informatycznych administracji publicznej z pocztową platformą Envelo.

Źródło: Poczta Polska