Początek strategicznych zmian w Związku Polskiego Leasingu

Początek strategicznych zmian w Związku Polskiego Leasingu
Paweł Pach, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. Źródło: ZPL
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polska organizacja leasingowa weszła w kolejną fazę strategicznych zmian, zapoczątkowanych w 2020 roku. Zostały one zatwierdzone podczas ostatniego Walnego Zebrania ZPL, a dotyczą najważniejszych od blisko 30 lat zmian statutu, struktury organizacyjnej oraz modelu działania Związku Polskiego Leasingu.

Paweł Pach, Prezes Zarządu PKO Leasing, w czasie wyborów uzupełniających, po raz kolejny otrzymał silny mandat i dalej będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu (KW ZPL).

Prezesem, który podobnie jak Paweł Pach utrzyma swoją funkcję w ZPL, jest Marcin Balicki, Prezes Zarządu Millennium Leasing.

Natomiast nowymi osobami w KW ZPL są:

Alicja Żyła, Prezes Zarządu ING Lease;

Rafał Piskorski, Dyrektor Generalny BNP Paribas Leasing Solutions Polska oraz Dyrektor Departamentu Leasingu w BNP Paribas Bank Polska.   

Swoją pracę w Komitecie Wykonawczym ZPL ponadto będą kontynuować: Szymon Kamiński (Prezes Zarządu PEKAO Leasing),

Rafał Merk (Członek Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów), Cezary Raczyński (Prezes Zarządu mLeasing),

Radosław Woźniak (prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego).

Nowa rola Prezesa Zarządu ZPL

Komitet Wykonawczy będzie pracował w obecnym formacie do czasu wejścia w życie nowego statutu Związku Polskiego Leasingu.  

Na mocy tego dokumentu na czele polskiej organizacji leasingowej stanie Prezes Zarządu, który będzie organizował prace Związku i reprezentował go na zewnątrz, ale nie będzie pełnił funkcji zarządczej w żadnej ze spółek leasingowych.

Na czele branży leasingowej po raz pierwszy w historii ZPL stanie osoba, której podstawową działalnością będzie dbanie o  sprawy Związku i reprezentowanie całej branży leasingowej w Polsce w relacji z innymi podmiotami

Po wejściu w życie wszystkich zmian, organami ZPL będą: Walne Zebranie ZPL, Rada Związku, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński. Obecnie działający Komitet Wykonawczy ZPL zostanie przemianowany w Radę Związku, która to Rada będzie sprawowała stały nadzór nad działalnością nowego Zarządu ZPL.

‒ Zmiany, jakie wprowadzamy w Związku Polskiego Leasingu, zostały wypracowane przez Komitet Wykonawczy ZPL na przestrzeni ostatniego roku, w ramach zespołu ds. transformacji statutowej ZPL. Otwarty dialog, który prowadziliśmy w gronie osób zarządzających polskimi spółkami leasingowymi zaowocował nowym statutem, strukturą organizacyjną oraz zmienionym modelem działania ZPL.

Na czele branży leasingowej po raz pierwszy w historii ZPL stanie osoba, której podstawową działalnością będzie dbanie o  sprawy Związku i reprezentowanie całej branży leasingowej w Polsce w relacji z innymi podmiotami. Aby zapewnić ciągłość działania naszej organizacji, do czasu wyłonienia  Prezesa Zarządu ZPL, pracujemy w oparciu o dotychczasowe zasady – powiedział Paweł Pach, Przewodniczący KW ZPL. 

Czytaj także: BGK wdraża gwarancje leasingu

Ośmiu prezesów w Komitecie Wykonawczym

W tym momencie polską organizacją leasingową zarządza Komitet Wykonawczy składający się z ośmiu prezesów.

Paweł Pach, prezes zarządu PKO Leasing pełni funkcję Przewodniczącego KW ZPL, a pozostali prezesi sprawują w ZPL funkcje wiceprzewodniczących. Wybrani członkowie KW ZPL odpowiadają za określone obszary działalności polskiej organizacji leasingowej.

Paweł Pach reprezentuje związek wobec instytucji i partnerów zewnętrznych na rynku krajowym, nadzoruje grupę ds. Public Relations oraz wspólnie z Marcinem Balickim (Prezesem Zarządu Millennium Leasing) oraz  Alicją Żyłą (Prezes Zarządu ING Lease), pracują na rzecz rozwoju digitalizacji branży leasingowej.

Sprawami prawnymi i podatkowymi (w tym przeciwdziałaniu fraudom) zajmuje się Cezary Raczyński (Prezes Zarządu mLeasing).

Tematy z obszaru rachunkowości nadzoruje w ZPL Rafał Merk (Członek Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów), który w tym samym czasie odpowiada za rynek motoryzacji i pogłębianie współpracy z PZWLP.

Szymon Kamiński, Prezes Zarządu PEKAO Leasing, Rafał Piskorski, Dyrektor Generalny BNP Paribas Leasing Solutions Polska oraz Radosław Woźniak, Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego z ramienia KW ZPL, nadzorują obszar statystyk i monitorowania rynku polskiej branży leasingowej.

Natomiast sprawami współpracy międzynarodowej opiekuje się Marcin Balicki, Prezes Zarządu Millennium Leasing, który jednocześnie zasiada w Zarządzie Leaseurope, europejskiej federacji leasingowej.

Nowa Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński

Podczas Walnego Zebrania ZPL, które tym razem odbyło się w formie hybrydowej, zostały przeprowadzone także wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego ZPL.

Jacek Rakowski (mLeasing) został wybrany na kolejną kadencję do Komisji Rewizyjnej.

W Sądzie Koleżeńskim dalej będzie pracować Tomasz Salamon z PKO Leasing.

Swoją misję w Komisji Rewizyjnej będą pełnić także: Jarosław Brzuzy (PKO Leasing) oraz Maciej Cymmerman (BNP Paribas Lease Group).

Natomiast w Sądzie Koleżeńskim dalej będą pracować Jerzy Strasz (Millennium Leasing) oraz Mariusz Włodarczyk (Santander Leasing).

Biogramy nowych członków KW ZPL

Rafał Piskorski

Rafał Piskorski, Dyrektor Generalny BNP Paribas Leasing Solutions Polska oraz Dyrektor Departamentu Leasingu w BNP Paribas Bank Polska
Rafał Piskorski, Dyrektor Generalny BNP Paribas Leasing Solutions Polska oraz Dyrektor Departamentu Leasingu w BNP Paribas Bank Polska. Źródło: ZPL

1 kwietnia 2020 roku Rafał Piskorski objął stanowisko Dyrektora Generalnego BNP Paribas Leasing Solutions Polska, równocześnie pełni rolę Dyrektora Departamentu Leasingu w BNP Paribas Bank Polska. W 1997 roku dołączył do Volvo Finance jako dyrektor finansowy, zajmował także stanowiska dyrektora generalnego Fortis Lease i BNP Paribas Leasing Solutions. W 2012 roku dołączył do grupy DLL jako szef regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Zarządzał spółkami w Polsce, Rosji, na Węgrzech i w Rumunii. W poprzednich latach pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego KW Związku Polskiego Leasingu.

Jest członkiem ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Rafał jest związany z branżą leasingową od ponad 20 lat – ma duże doświadczenie m.in. w zarządzaniu ludźmi i ryzykiem, restrukturyzacji, łączeniu firm, rozwoju, a także wdrażaniu strategii biznesowych.

Alicja Żyła

Alicja Żyła, Prezes Zarządu ING Lease Polska Sp. z o.o.
Alicja Żyła, Prezes Zarządu ING Lease Polska Sp. z o.o. Źródło: ING Bank Śląski.

Prezes Zarządu ING Lease (Polska) od 1 marca 2021 roku. Alicja Żyła jest związana z ING od ponad 20 lat, przez lata zajmowała szereg stanowisk związanych z rozwojem produktów i procesów detalicznych, zarządzania projektami, a także rozwój i realizację strategii biznesowej w zakresie bankowości dla klientów bankowości detalicznej. Od 2008 roku zajmowała stanowisko Dyrektora Banku w Pionie Operacji w ING Banku Śląskim.

W tym czasie z sukcesem przeprowadziła szereg zmian, centralizując i optymalizując procesy wspierające wszystkie linie biznesowe banku. Wniosła ogromny wkład w zbudowanie systemu zarządzania operacyjnego banku. Od listopada 2018 do końca lutego 2021 roku pełniła funkcję Wiceprezes Zarządu i odpowiadała za obszar operacji, finansów, IT oraz zarządzania procesami i produktami.

Źródło: Związek Polskiego Leasingu / ZPL