Po raz 10. podczas Forum Bankowego zostały przyznane Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego

Po raz 10. podczas Forum Bankowego zostały przyznane Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego
Włodzimierz Kiciński, Tadeusz Białek, Forum Bankowe 2022. Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas drugiego dnia Forum Bankowego wręczono nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego.

Nagroda jest wręczana osobom, których działalność w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz regulacji prawnych dot. nowych technologii zaznaczyła się w sposób szczególny i ma charakter kreatywny.

Nagroda im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego
Źródło: Karneol / ZBP

Mając na uwadze cel ustanowienia Nagrody i symboliczny wymiar 10. rocznicy śmierci prof. Remigiusza Kaszubskiego, kreatora innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz prawa nowych technologii, Kapituła wyróżniła aż sześć osób, w tym dwie pary za szczególną współpracę ponad podziałami.

Czytaj także: Forum Bankowe 2022: Jak sfinansować transformację energetyczną?

Dwie nagrody za współpracę ponad podziałami

? Bartosz Ciołkowski (Mastercard) i Jakub Kiwior (Visa);

zostali nagrodzeni zawieloletni wkład w rozwój i popularyzację płatności cyfrowych na polskim rynku oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie cyfrowej transformacji.

Jakub Kiwior i Bartosz Ciołkowski, mimo że wywodzą się z konkurencyjnych organizacji, są inicjatorami i pierwszymi przewodniczącymi Rady Fundacji Polska Bezgotówkowa, która zarządza ogólnokrajowym programem upowszechnienia i promocji obrotu bezgotówkowego w Polsce.

Dzięki wspólnym działaniom partnerów w całej Polsce w ramach Programu Polska Bezgotówkowa zainstalowano dotychczas ponad 490 tys. terminali płatniczych u 350 tys. przedsiębiorców.

Czytaj także: Forum Bankowe 2022, sektor bankowy i Gospodarka 4.0

Bartosz Ciolkowski (Mastercard) i Jakub Kiwior (Visa)
Bartosz Ciołkowski (Mastercard) i Jakub Kiwior (Visa). Źródło: ZBP

? Błażej Mika (SGB-Bank S.A.) i Paweł Gula (Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych):

otrzymali nagrodę za wyróżniający się wkład w transformację cyfrową polskiego sektora bankowości spółdzielczej.

Obaj Prezesi podejmują liczne działania służące digitalizacji sektora bankowości spółdzielczej, realizują projekty odpowiedzialne za dostarczanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, podnoszących efektywność biznesową sektora, m.in. udostępnienie mojeID, Profilu Zaufanego, promocję bankowości mobilnej, udział w Programie Tarcza Finansowa PFR.

Błażej Mika (SGB-Bank S.A.) i Pawel Gula (Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych)
Błażej Mika (SGB-Bank S.A.) i Pawel Gula (Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych). Źródło: ZBP

II. Nagroda za wkład w rozwój prawa nowych technologii

Zgodnie z tradycją i w nawiązaniu do działalności Prof. Remigiusza Kaszubskiego również w tym roku Kapituła zdecydowała się nagrodzić prawników.

? prof. UŚ dr hab. Dariusz Szostek (Uniwersytet Śląski w Katowicach):

został doceniony za szerzenie wiedzy na temat nowych technologii, w tym technologii blockchain i tokenizacji procesów.

Prof. Dariusz Szostek jest profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, członkiem Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, ekspertem Obserwatorium Sztucznej Inteligencji Parlamentu Europejskiego. Jest współautorem koncepcji e-sądu, pomysłodawcą elektronicznego potwierdzenia odbioru, a także autorem koncepcji elektronicznego biura podawczego. Pełni również funkcję wykładowcy.  Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii Blockchain i Prawo.

prof. UŚ dr hab. Dariusz Szostek ( Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prof. UŚ dr hab. Dariusz Szostek, (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Źródło: ZBP

? dr Agata Ferreira, PhD (Politechnika Warszawska):

adiunkt na Politechnice Warszawskiej, otrzymała wyróżnienie za badania naukowe nad zjawiskami technologicznymi opartymi na technologii blockchain i ich wpływie na zmiany w sektorze finansowym.

Dr Agata Ferreira koncentruje swoje badania naukowe i pracę dydaktyczną na wyzwaniach prawnych i regulacyjnych dotyczących nowych technologii i innowacji w sektorze finansowym. W szczególności skupia się na najnowszych zjawiskach technologicznych opartych na technologii blockchain i ich wpływie na zmiany w sektorze finansowym i towarzyszące temu potrzeby stworzenia adekwatnych ram i regulacyjnych w tym zakresie.

dr Agata Ferreira, PhD (Politechnika Warszawska)
Dr Agata Ferreira, PhD, (Politechnika Warszawska). Źródło: ZBP

Związek Banków Polskich gratuluje i życzy dalszych sukcesów.

Prof. Remigiusz Kaszubski był ekspertem z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, systemów płatniczych i gospodarki elektronicznej.

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym nauk prawnych, absolwentem studiów podyplomowych The George Washington University, autorem ponad 120 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego, gospodarczego, nowoczesnych technologii.

Kierował Pracownią Centrum Prawa Nowych Technologii UW, był Członkiem kolegium redakcyjnego Przeglądu Prawa Gospodarczego „Glosa”, Dyrektorem w Związku Banków Polskich, Koordynatorem Krajowym i członkiem Prezydiów: Rady Wydawców Kart Bankowych, Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Programu SEPA.PL.

Prof. Remigiusz Kaszubski pracował w Radzie ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie NBP, był Członkiem Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej, Zgromadzenia Europejskiej Rady ds. Płatności. Profesor zainicjował powołanie i był wieloletnim opiekunem Koła Naukowego Prawa Bankowego Wydziału Prawa i Administracji UW.

Był pomysłodawcą i założycielem stowarzyszenia ludzi twórczych – Instytut Zmian. Był wieloletnim pracownikiem Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP. Pełnił funkcje doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Członka Komisji Doradczej Ministra Finansów do spraw organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek usług finansowych.

Prof. Remigiusz Kaszubski prowadził wykłady na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Szkole Głównej Handlowej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawskim Instytucie Bankowości. Odznaczony przez Prezesa NBP Odznaką Zasłużony dla Bankowości Rzeczpospolitej Polskiej.

Uhonorowany tytułem Wizjoner Gospodarki i Pieniądza Elektronicznego nadanym przez Miesięcznik Finansowy BANK.

 
 
 
Źródło: aleBank.pl