„Platynowa Inwestycja” – nowa struktura ubezpieczeniowa w Raiffeisen Banku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

raiffeisen.bank.01.250x103Do 24 sierpnia w oddziałach Raiffeisen Bank Polska dostępny jest produkt strukturyzowany "Platynowa Inwestycja" oparty na notowaniach kruszcu z rynku londyńskiego (wskaźnik PLTMLNPM Index giełdy The London Platinum and Palladium Market). Dwuletnie ubezpieczenie na życie i dożycie zostało przygotowane we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa. Dzięki takiej formie inwestycji klient jest zwolniony z 19% podatku od zysków kapitałowych. Produkt zapewnia 100% ochronę kapitału w dacie zakończenia ochrony ubezpieczeniowej.

„Ten instrument pozwala na bezpieczną inwestycję w platynę, niosąc ze sobą duży potencjał zysku. Jest to rozwiązanie dla osób, które uważają kruszce za bezpieczną przystań w okresie niepewności na rynkach. Stopy procentowe powinny przez dłuższy czas pozostać na niskim poziomie i wciąż możliwy jest dodruk pieniądza w największych gospodarkach świata, co sprzyja rynkom surowcowym. Co więcej, prawdopodobne są działania producentów platyny w celu obniżenia wydobycia związane z obecną jej nadpodażą. Z drugiej strony, dalsze słabnięcie koniunktury na świecie i mniejsze zapotrzebowanie przemysłu na platynę stanowi ryzyko spadku jej ceny” – podkreśla Łukasz Wojdak, odpowiedzialny za produkty strukturyzowane w Raiffeisen Bank Polska.

Instrument daje możliwość uzyskania maksymalnej premii w wysokości 27-33%, co jest uzależnione od wzrostu wartości indeksu PLTMLNPM po okresie 2 lat i pod warunkiem, że w tym czasie wartość indeksu nie przekroczy 130% wartości początkowej. Jeśli bariera zostanie przekroczona, wypłacony zostanie kupon w wysokości 9-11% składki, bez względu na poziom indeksu w dniu zakończenia ochrony. W przypadku, gdy bariera nie zostanie nigdy przekroczona, a wartość indeksu na zakończenie będzie poniżej jego wartości początkowej, ubezpieczony otrzyma gwarantowane świadczenie w wysokości 100% wpłaconego kapitału.

Ostateczna wysokość kuponu oraz współczynnik partycypacji, na podstawie których określana będzie wysokość premii, zostaną podane przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej.

Bank nie pobiera żadnych opłat za zarządzanie ani za nabycie produktu. Minimalna kwota inwestycji wynosi 10 tys. zł. Wcześniejsza rezygnacja może wiązać się z poniesieniem straty przez ubezpieczonego.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.