Płace nadal szybko rosną

Płace nadal szybko rosną
Monika Fedorczuk Fot. Konfederacja Lewiatan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Największe podwyżki od początku roku miały miejsce w firmach prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (8,4%).

Największe #podwyżki od początku roku miały miejsce w firmach prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi #wynagrodzenia #płace #zatrudnienie #GUS @LewiatanTweets

Według danych GUS, w maju 2019 roku w sektorze przedsiębiorstw było zatrudnionych 6380,2 tys. osób, co oznacza wzrost pracujących o 2,7% (czyli o 170 tys. osób). Wynika z tego, że zapotrzebowanie na pracę w tym sektorze jest nadal duże, choć przyrost zatrudnienia ma mniejszą dynamikę niż rok wcześniej – w okresie od maja 2016 do maja 2017 zatrudnienie wzrosło o 3,7%.

Czytaj także: GUS: płace i zatrudnienie w firmach w maju w górę rdr. Przeciętnie zarabialiśmy 5057,82 zł >>>

Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 5057,82 zł

Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 5057,82 zł. Rok wcześniej przeciętna płaca w polskich przedsiębiorstwach wynosiła 4696,59, czyli w ciągu ostatniego roku wzrosła o 7,7%. Wzrost wynagrodzenia ma większą dynamikę  niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku, kiedy to płace wzrosły o 7,0%. Największe podwyżki od początku roku miały miejsce w firmach prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (8,4%), najmniejsze – w podmiotach prowadzących działalność w zakresie dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalność związaną z rekultywacją (4,3%).

Czytaj także: Rekordowy optymizm konsumentów pomimo spadku zatrudnienia >>>

Wysokość płac i podwyżki w sektorze przedsiębiorstw różnią się znacząco pomiędzy poszczególnymi sekcjami wyróżnionymi na podstawie PKD. Wg wstępnych danych GUS o wynagrodzeniach w gospodarce narodowej w 2018 r występują duże zróżnicowania. Dla przykładu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sekcji „górnictwo i wydobywanie” wynosiło 7772,86 zł., w sekcji „informacja i komunikacja” – 7980,97 zł., zaś w budownictwie – 3840,46 zł, a w przedsiębiorstwach należących do sekcji „handel, naprawa samochodów” – 3989,85 zł.

Źródło: Konfederacja Lewiatan