Płace dalej szybko rosną, wzrost zatrudnienia nieco wyhamował

Płace dalej szybko rosną, wzrost zatrudnienia nieco wyhamował
Monika Fedorczuk. Fot. Konfederacja Lewiatan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wzrost liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw jest ograniczony przez niewystarczającą dostępność osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Głównym czynnikiem konkurowania o pracowników są #płace, dlatego też od wielu miesięcy obserwujemy ich dynamiczny wzrost #wynagrodzenia #zatrudnienie #GUS #KonfederacjaLewiatan @LewiatanTweets

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. wyniosło 6378 tys. osób i w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosło o 0,2 pkt proc. W ujęciu rocznym było wyższe o 2,9 proc. Oznacza to, że ten sektor gospodarki nadal korzysta z dobrej koniunktury gospodarczej i możliwości rozwoju.

Problemy z pozyskaniem pracowników

Warto jednak pamiętać, że odczuwane problemy z pozyskaniem pracowników, szczególnie tych wykwalifikowanych, powodują, że wzrost liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw jest ograniczony przez niewystarczającą dostępność osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. Wzrost liczby pracujących często odbywa się poprzez pozyskiwanie pracowników zatrudnionych wcześniej w innych branżach.

Czytaj także: Płace i zatrudnienie w firmach w lutym w górę. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło do 4949,42 zł >>>

Niższa dynamika wzrostu zatrudnienia

Dynamika wzrostu zatrudnienia jest wyraźnie niższa niż w poprzednich latach. W porównywalnym okresie, czyli w lutym, w roku 2017 zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 4,6 proc., a rok później o 3,7 proc. Tegoroczny wzrost zatrudnienia na poziomie 2,9 proc. jest więc niższy niż w latach ubiegłych i może być oznaką m.in. dostosowywania procesów produkcji do niskiej dostępności pracowników poprzez częściową automatyzację.

Pracodawcy konkurują o pracowników płacami

Głównym czynnikiem konkurowania o pracowników są płace, dlatego też od wielu miesięcy obserwujemy ich dynamiczny wzrost. Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 4 494,42 zł, co oznacza wzrost w skali roku o 7,6 proc.. Wzrost płac jest silniejszy niż w latach ubiegłych. Warto jednak pamiętać, że dane GUS dotyczą wyłącznie przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. W mikroprzedsiębiorstwach przeciętne płace nie są tak wysokie, a ich wzrost nie ma aż takiej dynamiki.