PKO TFI: ponad 34 proc. udziału w rynku PPK na koniec 2020 roku

PKO TFI: ponad 34 proc. udziału w rynku PPK na koniec 2020 roku
Fot. stock.adobe.com/guy2men
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Suma aktywów rynku PPK na koniec 2020 r. zgodnie z raportem UKNF wyniosła 2,8 mld zł. PKO TFI zakończył 2020 rok 34-procentowym udziałem w rynku aktywów Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), utrzymując przez cały rok pozycję lidera - czytamy w komunikacie Banku.

Zgodnie z raportem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na koniec ubiegłego roku suma aktywów netto uczestników PPK wyniosła ponad 2,8 mld zł.

W tym 962 mln zł to suma aktywów uczestników PPK zgromadzonych w PKO TFI. W styczniu 2021 roku przekroczyła już kwotę 1 mld zł.

PPK: jest już pierwsze roczne sprawozdanie KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował raport zawierający informacje o zgromadzonych aktywach w PPK na koniec 2020 r. – dostępny tutaj.

Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty, w które są inwestowane środki na rachunkach PPK na koniec 2020 roku wyniosła blisko 2,82 mld zł

Jest to pierwsze pełne, roczne sprawozdanie dotyczące tego programu. Oszczędzanie w PPK było możliwe od czwartego kwartału 2019 roku.

Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty, w które są inwestowane środki na rachunkach PPK na koniec 2020 roku wyniosła blisko 2,82 mld zł.

Czytaj także: Fundusze inwestycyjne w styczniu 2021 ‒ najlepszy wynik od marca 2013 roku

PKO TFI miał w 2020 r. na rachunkach PPK 962 mln zł

Uczestnicy PPK, których rachunki prowadzi PKO TFI, zebrali w tym 962 mln zł, co dało liderowi 34 proc. w udziału w rynku PPK na koniec roku 2020.

‒ Wzrost rynku PPK w 2020 r. to przede wszystkim efekt przystępowania do programu nowych pracowników firm, w kolejnych etapach tworzenia tego powszechnego systemu inwestowania. W naszym przypadku zaprocentowało rzetelne przygotowanie organizacyjne, szkoleniowe i informatyczne do obsługi PPK zrealizowane w ramach Grupy PKO Banku Polskiego.

Po zakończeniu procesu podpisywania i wdrażania PPK bardzo ważnym zadaniem będzie obsługa zarówno dziesiątek tysięcy pracodawców, jak i setek tysięcy nowych klientów indywidualnych – uczestników PPK

Kluczowe znaczenie miał pierwszy etap wdrażania PPK – jeszcze w roku 2019, co bardzo pomogło przy kolejnych fazach. Oceniamy, że proces zawierania umów o zarządzanie PPK przez budżetówkę i samorządy – w ramach etapu czwartego ‒ jest teraz mniej więcej na półmetku. Myślę, że realna jest nadzieja, że partycypacja w tych podmiotach będzie w przedziałach zbliżonych do etapu pierwszego.

Po zakończeniu procesu podpisywania i wdrażania PPK bardzo ważnym zadaniem będzie obsługa zarówno dziesiątek tysięcy pracodawców, jak i setek tysięcy nowych klientów indywidualnych – uczestników PPK. To da także szanse na budowanie coraz wyższej partycypacji w perspektywie kolejnych lat – mówi Piotr Żochowski, prezes Zarządu PKO TFI.

Czytaj także: PKO TFI: sprzedaż w styczniu wyniosła niemal 1,2 mld zł netto

Coraz mniej czasu na nowe umowy

Trwa ostatni etap wdrażania PPK, który obejmuje podmioty sektora publicznego oraz małe i mikro firmy.

PKO TFI prowadzi obecnie ponad 640 tys. rejestrów uczestników programu PPK. Suma zgromadzonych aktywów na koniec stycznia 2021 r. wyniosła 1 052,4 mln zł

Do zawarcia umowy pozostało już niewiele czasu. Jednostki sektora publicznego muszą do 26 marca 2021 roku zawrzeć umowę o zarządzanie PPK oraz do 10 kwietnia umowę o prowadzenie PPK, dla pozostałych firm terminy zawarcia tych umów to odpowiednio: do 23 kwietnia oraz do 10 maja 2021 r.

PKO TFI prowadzi obecnie ponad 640 tys. rejestrów uczestników programu PPK. Suma zgromadzonych aktywów na koniec stycznia 2021 r. wyniosła 1 052,4 mln zł. PKO TFI obsługuje również ok. 82,4 tys. rejestrów Pracowniczych Programów Emerytalnych (dane na koniec stycznia 2021).

TFI z grupy PKO Banku Polskiego sukcesywnie zdobywa zaufanie kolejnych ważnych partnerów. W ramach IV etapu wdrożenia PPK PKO TFI podpisało umowy m.in. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy oraz Szkołą Główną Handlową.

Czytaj także: Klienci Pekao TFI S.A. zyskają dodatkowe informacje o swoich inwestycjach

Źródło: PKO Bank Polski / PKO BP