PKO BP z nową strategią. Zakłada powyżej 5 mld zł zysku netto w 2022 r. i większe wykorzystanie nowych technologii

PKO BP z nową strategią. Zakłada powyżej 5 mld zł zysku netto w 2022 r. i większe wykorzystanie nowych technologii
PKO BP - Oddział (źródło: PKO BP)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zatwierdzona przez radę nadzorczą strategia PKO Banku Polskiego na lata 2020-2022 zakłada m.in. powyżej 5 mld zł zysku netto oraz wskaźnik ROE na poziomie 12% w 2022 r., podał bank, ujawniając opóźnioną informację poufną.

Zatwierdzona przez radę nadzorczą strategia @PKOBP na lata 2020-2022 zakłada m.in. powyżej 5 mld zł zysku netto oraz wskaźnik ROE na poziomie 12% w 2022 r. #PKOBP

„Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, że 8 listopada 2019 r. przyjął strategię banku na lata 2020-2022 oraz zamierza wystąpić do rady nadzorczej banku z wnioskiem o jej zatwierdzenie.

Cele finansowe banku zdefiniowane na 2022 r. są następujące:

• poziom zysku netto – wartość w 2022 roku powyżej 5 mld zł;

• wskaźnik ROE: docelowo w 2022 r. na poziomie 12%;

• wskaźnik C/I w 2022 r. na poziomie około 41%;

• koszt ryzyka w 2022 r. w przedziale 0,6-0,75%;

• zdolność do wypłaty dywidendy” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Cyfrowa rewolucja w ofercie funduszy inwestycyjnych w PKO Banku Polskim >>>

Bank jednocześnie podkreślił, że niniejsze cele i założenia strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników (w tym finansowych) i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania banku w latach 2020-2022.

Strategia zatwierdzona przez radę nadzorczą

W związku z zatwierdzeniem strategii przez radę nadzorczą, bank podjął decyzję o publikacji informacji poufnej na skutek ustania przesłanek do dalszego opóźniania publikacji informacji, wyjaśniono także.

„W ocenie zarządu banku, opóźnienie przekazania informacji poufnej z 8 listopada 2019 r. było uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej w tamtym czasie do publicznej wiadomości byłoby nieuzasadnione z uwagi na ryzyko zaistnienia sytuacji, w której rada nadzorcza banku nie wyrazi swojego stanowiska na temat strategii, co mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną” – czytamy dalej.

Czytaj także: PKO Bank Polski podał wyniki za III kwartał 2019 r. Ponad dwucyfrowy wzrost zysku netto >>>

Na początku tego miesiąca bank zapowiadał ogłoszenie 18 listopada nowych celów finansowych i wyzwań na kolejne lata. PKO BP podkreślał wówczas, że jego miary finansowe znalazły się już „znacząco powyżej celów strategicznych ze strategii 2016-2020”.

W III kw. 2019 r. wskaźnik ROE wyniósł 10,9% (plan na 2020: powyżej 10%), wskaźnik kosztów/ dochodów (C/I) sięgnął 42% (plan na 2020: poniżej 45%), koszt ryzyka wyniósł 0,51% (plan na 2020: 0,75-0,85%), bank ma też – zgodnie z planem – zdolność do wypłaty dywidendy.

Strategia PKO BP zakłada 5 mln użytkowników aplikacji IKO w 2022 r.

Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2020-2022 zakłada m.in. zwiększenie liczby użytkowników aplikacji IKO do 5 mln w 2022 r., podał bank w prezentacji.

21 października br. PKO BP podał, że przekroczył 4 mln aktywnych użytkowników aplikacji IKO i szacuje, że do końca roku liczba ta sięgnie 4,25 mln.

„[PKO BP] będzie umacniał relacje z klientami poprzez zaoferowanie cyfrowych doświadczeń w najlepszej aplikacji mobilnej – IKO 5.0” – czytamy w prezentacji poświęconej ogłoszonej dziś strategii.

Celem banku jest „dalsza digitalizacja procesów sprzedażowych i posprzedażowych i zwiększanie ich dostępności w IKO (cyfrowa akwizycja, cyfrowe finansowanie, finansowanie e-commerce cyfrowa hipoteka, robo doradca)”, podano także.

Jak podał dziś bank, zatwierdzona przez radę nadzorczą strategia PKO BP na lata 2020-2022 zakłada m.in. powyżej 5 mld zł zysku netto oraz wskaźnik ROE na poziomie 12% w 2022 r.

PKO BO stawia na nowe technologie

Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2020-2022 zakłada m.in. jeszcze większe niż dotąd wykorzystywanie innowacji i nowoczesnych technologii, by przekształcić się w PKO Bank Przyszłości, podała instytucja.

„PKO Bank Polski zaktualizował strategię „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”. Lider polskiego sektora bankowego, a zarazem najcenniejsza spółka notowana na GPW, kontynuuje drogę cyfrowej transformacji. W kolejnych latach, w jeszcze większym niż dotąd stopniu, będzie wykorzystywał innowacje i nowoczesne technologie zwinnie przekształcając się w PKO Bank Przyszłości. Będzie także pogłębiał relacje z klientami przez dalszy intensywny rozwój kanałów zdalnych, wykorzystanie zaawansowanej analityki danych oraz precyzyjną personalizację oferty. Sieć banku będzie ewoluowała stopniowo w centrum doradztwa i edukacji finansowej” – czytamy w komunikacie.

„Decyzje, które podjęliśmy kilka lat temu stawiając na cyfryzację, innowacje i rozwój nowoczesnych technologii, procentują w naszych dobrych i powtarzalnych wynikach, udziałach rynkowych oraz satysfakcji klientów, która jest dla nas kluczowa. Osiągnięte dotychczas efekty potwierdzają, że wybraliśmy optymalny kierunek rozwoju. Aktualizacja strategii to dalszy rozdział tej samej, dobrej historii, którą tworzymy od dekady. Śmiało wkraczamy z nią w drugie stulecie PKO Banku Polskiego. Jesteśmy dobrze przygotowani na wyzwania, które stawia przed nami otoczenie oraz uzasadnione, wysokie oczekiwania, jakie mają wobec banku zarówno nasi klienci, akcjonariusze, jak i pracownicy. Razem tworzymy PKO Bank Przyszłości” – powiedział prezes Zbigniew Jagiełło, cytowany w komunikacie.

Jak podał dziś rano bank, w perspektywie 2022 roku PKO BP zamierza osiągnąć rentowność kapitału własnego na poziomie 12%, obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów do 41%, utrzymać koszty ryzyka w przedziale 0,6-0,75% oraz osiągnąć roczny zysk netto powyżej 5 mld zł. Celem jest także efektywne zarządzania adekwatnością kapitałową, tak aby współczynniki kapitałowe TCR i CET1 umożliwiały wypłatę dywidendy.

„Od momentu przyjęcia obecnej strategii w 2016 roku, PKO Bank Polski poprawił swój zwrot z kapitału z 9,1% na koniec 2016 roku do 10,9% po trzecim kwartale 2019. W tym samym czasie systematycznie zwiększał efektywność działania obniżając wskaźnik kosztów do dochodów z 47,4% na koniec 2016 roku do 42% na koniec września 2019” – czytamy dalej w komunikacie.

Liczba rachunków bieżących klientów indywidualnych wzrosła przez ostatnie trzy lata o 23,4%, pomimo spadku liczby placówek z ponad 2 100 do niespełna 1 700. Liczba aktywnych aplikacji IKO wzrosła z 1 mln do ponad 4 mln, a liczba wykonywanych za pośrednictwem IKO transakcji zwiększy się z 11,6 mln zł na koniec 2016 roku do – jak szacuje PKO BP na podstawie dotychczasowej dynamiki – ponad 170 mln na koniec 2019 roku. IKO już dwukrotnie zostało uznane – w opinii klientów – za najlepszą bankową aplikację mobilną na świecie, podkreślono w materiale.

Zaktualizowana strategia koncentruje się na czterech atrybutach

„Zaktualizowana strategia koncentruje się na czterech atrybutach, które przez kolejne trzy lata będzie rozwijał i wzmacniał PKO Bank Polski. Bank Przyszłości ma być:

•             Dostępny, mobilny i osobisty. Cyfrowy model bankowania zakłada rosnące wykorzystanie kanałów zdalnych oraz dalszą digitalizcję procesów sprzedażowych i posprzedażowych. Bank będzie pogłębiał relacje z klientem dzięki zasilanej danymi spersonalizowanej ofercie. Dotyczy to także rozwoju segmentu firm i przedsiębiorstw. Z kolei sieć tradycyjnych oddziałów będzie w rosnącym stopniu pełniła rolę doradczą wspierając cyfrową edukację klientów.

•             Otwarty i innowacyjny. PKO Bank Polski będzie wykorzystywał możliwości jakie daje API, angażując tak jak dotychczas siłę całej grupy kapitałowej. Będzie oferował klientom także usługi wykraczające poza tradycyjną bankowość. Chmura Krajowa, której bank jest inicjatorem i udziałowcem, będzie kanałem sprzedaży pionierskich usług dla firm. OChK ma wspierać procesy transformacji i dostarczać innowacyjne rozwiązania technologiczne niezbędne do przyspieszenia rozwoju biznesu polskich przedsiębiorstw, niezależnie od skali ich działania. Będzie też konsekwentnie realizował strategię ekspansji międzynarodowej poprzez rozwój sieci oddziałów zagranicznych oraz narzędzi wspierających działalność polskich przedsiębiorstw poza granicami kraju.

•             Cyfrowy i Sprawny. Bank będzie kontynuował digitalizację procesów wykorzystując m.in. robotyzację, sztuczna inteligencję i zaawansowaną analitykę danych. Dzięki wykorzystaniu usług chmurowych, infrastruktura IT będzie łatwo skalowalna i będzie mogła być łatwo dostosowywana do rosnącego zapotrzebowania na moc obliczeniową. By zwiększyć cyberbezpieczeństwo, PKO będzie intensywnie wykorzystywał nowe technologie w zakresie wykrywania i reagowania na zagrożenia.

•             Kształtujący kompetencje przyszłości. Bank będzie rozwijał przyjazne i nowoczesne środowisko pracy. Aby zrealizować ten cel, będzie wykorzystywał zwinne metodyki i budował autonomiczne zespoły, stawiając na rosnąca współpracę wewnątrz organizacji. Będzie także rozwijał kompetencje technologiczne i przywódcze zapewniając pracownikom, zwłaszcza z działów IT, prace w środowisku najnowszych technologii” – wymieniono w komunikacie.

PKO BP dodał, że – zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami – będzie prowadził swoją działalność w sposób odpowiedzialny, uwzględniając tak istotne czynniki jak środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (ESG – enviromental, social and governance).

„PKO Bank Polski zrealizował z dwuletnim wyprzedzeniem określone w listopadzie 2016 roku strategiczne cele finansowe na 2020 rok w zakresie zwrotu z kapitału, efektywności, apetytu na ryzyko i adekwatności kapitałowej, zachowując jednocześnie zdolność do wypłaty dywidendy. Był to jeden z kluczowych powodów do aktualizacji strategii i wyznaczenia organizacji nowych zadań. Aktualizacja strategii wynika także z dużej i stale rosnącej zmienności otoczenia, w którym funkcjonuje bank” – czytamy dalej.

W ostatnich latach na rynku pojawiły się nowe istotne wyzwania. W zakresie technologii związane są one z nieuniknioną koniecznością wykorzystania chmury obliczeniowej oraz technologii takich jak sztuczna inteligencja czy blockchain, a także rosnącym znaczeniem cyberbezpieczeństwa. W związku z oferowaniem alternatywnych usług finansowych przez FinTechy i BigTechy, stale rosną również oczekiwania klientów dotyczące usług oferowanych przez instytucje finansowe. Dotyczy to m.in. coraz głębszej personalizacji produktów i usług opartych na danych dostępnych w czasie rzeczywistym. Ważnym trendem w całym sektorze bankowym jest także koncentracja na poprawie doświadczenia klienta, co wynika również z rosnącej konkurencji ze strony firm technologicznych. Na ten obraz nakłada się rosnąca liczba regulacji, które nie tylko kształtują nową przestrzeń konkurencyjną, ale także generują liczne obciążenia m.in. w obszarach związanych z bezpieczeństwem, ochroną konsumenta i zarządzaniem ryzkiem, wskazano w materiale.

„Obecną skalą działania PKO Bank Polski dystansuje krajowych rywali w kluczowych kategoriach. Ma 10,9 mln klientów indywidualnych, obsługuje blisko 500 tys. firm i przedsiębiorstw oraz 15,7 tys. klientów korporacyjnych, samorządowych i instytucjonalnych. Do końca trzeciego kwartału 2019 roku udzielił im łącznie 253,3 mld zł finansowania, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo powierzonych mu 303,5 mld zł oszczędności. W ramach silnej grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego działają liderzy w swoich segmentach rynku finansowego, m.in. PKO Leasing – z 13-procentowym udziałem w rynku oraz PKO TFI, który dzierży palmę pierwszeństwa na rynku funduszy inwestycyjnych dla osób fizycznych mając w nim 21,3% udziału” – podsumowano w komunikacie.

PKO BP otworzy oddział korporacyjny na Słowacji w najbliższych dniach

PKO Bank Polski otworzy kolejny oddział korporacyjny za granicą – na Słowacji „w najbliższych dniach”, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

„W najbliższych dniach otwieramy oddział PKO Banku Polskiego na Słowacji” – powiedział Jagiełło podczas konferencji poświęconej strategii na lata 2020-2022.

Pod koniec października wiceprezes PKO BP Maks Kraczkowski poinformował, że bank planuje do końca roku uruchomić oddział korporacyjny na Słowacji i analizuje kolejne rynki pod kątem uruchomienia takiej placówki. W ofercie oddziału korporacyjnego na Słowacji znajdować się będzie pełna paleta usług i produktów dla klientów korporacyjnych, obejmująca m.in.: bankowość transakcyjną (w tym międzynarodowy cash pooling), bankowość elektroniczną, produkty skarbowe, trade finance czy kredyty korporacyjne.

PKO BP chce być bankiem nr 1 w zarządzaniu ryzykiem w perspektywie strategii

PKO Bank Polski ma wszystkie argumenty, by być bankiem numer jeden, jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem w perspektywie strategii 2020-2022, poinformował wiceprezes Piotr Mazur.

„Nie wiem, jakie będziemy mieli koszty ryzyka w 2020 roku, ale mamy wszystkie argumenty, by być bankiem numerem jeden, jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem” – powiedział Mazur podczas konferencji prasowej.

Wśród celów opublikowanej dziś strategii na lata 2020-2022 bank zakłada m.in. koszt ryzyka w 2022 r. w przedziale 0,6-0,75%, wskaźnik C/I w 2022 r. na poziomie około 41%; wskaźnik ROE: docelowo w 2022 r. na poziomie 12% oraz zysk netto powyżej 5 mld zł w 2022 r.

PKO BP będzie regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami

PKO Bank Polski będzie regularnie i systematycznie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski. Bank zamierza rozwijać się organicznie, ale pozostaje otwarty na akwizycje.

„Zakładamy, że będziemy kontynuować politykę dywidendy tzn. będziemy regularnie i systematycznie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami” – powiedział Kozłowski podczas konferencji prasowej.

Opublikowane dziś cele finansowe banku zdefiniowane na 2022 r. to: poziom zysku netto – wartość w 2022 roku powyżej 5 mld zł; wskaźnik ROE: docelowo w 2022 r. na poziomie 12%;  wskaźnik C/I w 2022 r. na poziomie około 41%; koszt ryzyka w 2022 r. w przedziale 0,6-0,75%; zdolność do wypłaty dywidendy.

Jak podkreślił prezes Zbigniew Jagiełło, w ostatnich latach PKO BP „do silnika organicznego wzrostu dołożył silnik przejęć i akwizycji”. W kolejnych latach bank chce kontynuować tę strategię.

„One [przejęcia] polegają na tym, że szukamy wartości dla banku i grupy PKO Banku Polskiego. Jasne jest, że interesują nas sytuacje związane z naszymi konkurentami” – powiedział prezes odnosząc się do pytań o plany dotyczące akwizycji.

W jego ocenie, przejęcie mBanku przez podmiot obecny na rynku polskim będzie „niebanalne, o wysokim stopniu ryzyka”.

PKO BP chce uruchomić platformę samochodową w 2020 r. 

PKO Bank Polski chce uruchomić platformę samochodową w przyszłym roku, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

„Mamy niezbędne elementy, żeby taka platforma mogła funkcjonować. Chcemy by była platformą otwartą – by nie była dostępna dla samochodów tylko z parkingów PKO Leasing czy Masterlease. Chcemy, by dołączyli do niej zewnętrzni dealerzy samochodów. Liczymy, że z tej platformy będą korzystać również klienci z innych banków. Z czasem ona też będzie dostępna dla innych partnerów, którzy będą mogli na niej zaoferować dodatkowe usługi czy produkty” – powiedział dyrektor pionu klienta detalicznego PKO BP Szymon Wałach podczas konferencji prasowej.

Jak poinformował, bank rozpoczął już prace nad platformą.

„Tych pomysłów mamy wiele. Chcemy, żeby platforma samochodowa wystartowała w przyszłym roku – to jest bardziej czas późnego pierwszego półrocza” – powiedział prezes Zbigniew Jagiełło podczas konferencji.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 341,55 mld zł na koniec III kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Źródło: ISBnews