PKO BP przymierza się do wprowadzenia biometrii

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nowe.technologie.04.400x267Witold Sudomir, dyrektor Biura Zabezpieczeń Technicznych w PKO Banku Polskim, opisuje prowadzony w największym polskim banku projekt biometryczny.

Dlatego rozpatrując potrzebę wdrożenia biometrii rozpoczęliśmy ten proces od przeprowadzenia badań zarówno metod biometrycznych, jak również potrzeb i odczuć klientów na dany rodzaj biometrii. Wspólnie z konsorcjantami w ramach projektu PBS3/B3/26/2015, zatytułowanego „Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego” opracowujemy innowacyjne stanowisko środowiska bankowego na bazie nowych jak i znanych metod biometrycznych. Opracowana technologia umożliwi automatyczną weryfikację tożsamości klienta banku, oferując przy tym bardzo wysoką skuteczność autoryzacji z jednoczesnym podwyższeniem komfortu użytkowania systemów weryfikacji po stronie klienta.

Przygotowane stanowisko będzie stanowić alternatywę dla obecnie wdrażanych prostych metod biometrycznych oraz dla znanych i przestarzałych metod korzystających z wiedzy klienta. 

W procesie przygotowywania i opracowywania stanowiska przebadane, a następnie wykorzystane zostaną następujące modalności autorskiej konstrukcji: elektroniczne pióro analizujące podpis klienta w sposób dynamiczny (w trackie jego składania), kamera typu Time of Flight (ToF), dostarczająca informacji o cechach twarzy klienta, czytnik rozkładu naczyń krwionośnych dłoni klienta oraz modalność foniczna (głosowa).

Głównym elementem stanowiska jest nowatorskie inteligentne pióro służące do pobierania podpisu klienta w sposób statyczny i dynamiczny. Analiza statyczna polega na przetwarzaniu zapisanego obrazu podpisu w taki sposób, aby uzyskać indywidualne cechy podpisu. Wyekstrahowane parametry statyczne to m.in.: kontur dolny podpisu, ilość przecięć linii „podpis – tło”, ilość obszarów zamkniętych w podpisie. Analiza dynamiczna zapisuje sygnał w postaci ciągów próbek, których ilość jest uzależniona od prędkości próbkowania tabletu, czyli prędkości rejestracji ruchów pióra na powierzchni tabletu. Zarejestrowany podpis jest traktowany jako sygnał zespolony. Każdej próbce podpisu przypisane są odpowiednie współrzędne na płaszczyźnie zespolonej. Podpis w takiej formie składa się z określonej liczby próbek, uzależnionej od szybkości próbkowania tabletu i czasu składania podpisu. Aby zarejestrować dodatkowe parametry niezbędne jest specjalne oczujnikowane pióro, które będzie przechwytywało wyżej wymienione parametry oraz powierzchnia rejestrująca podpis, zintegrowana z piórem. Specjalne oczujnikowane pióro jest opracowywane przez zespół Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej w ramach projektu IDENT.

Stanowisko biometryczne jest opracowywane z wykorzystaniem innowacyjnego podejścia do fuzji cech biometrycznych pochodzących z wielu modalności biometrycznych. System przez wykorzystanie nowoczesnych metod szyfrowania i nieprzechowywanie danych wrażliwych zwiększy bezpieczeństwo informacji poufnych niezbędnych do weryfikacji. Opracowywany system ma według założeń zmniejszyć rolę pracownika w procesie weryfikacji klienta bankowego, poprzez automatyczną kontrolę prowadzoną w zależności od realizowanej przez klienta operacji bankowej. Zmniejszając tym samym czas oczekiwania na wykonanie operacji bankowych. Dodatkowym efektem prac nad stanowiskiem w ramach projektu IDENT będzie opracowanie nowatorskich metod biometrycznych wykorzystujących dynamiczną analizę podpisu w oparciu o unikatowe pióro oraz fotogrametrie laserową. Końcowym etapem zaplanowanym w harmonogramie projektu będą pilotażowe wdrożenie nowego systemu autoryzacji w 60 oddziałach PKO Banku Polskiego.

Więcej o biometrii w najbliższym numerze miesięcznika finansowego Bank.

Marcin Złoch