PKO BP oferuje instrumenty strukturyzowane

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.pb.01.250xPKO Bank Polski po raz kolejny oferuje Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane. Nowy 2-letni produkt inwestycyjny oparty o indeks giełdowy NASDAQ 100 daje możliwość inwestowania m.in. w globalne, innowacyjne spółki technologiczne bez konieczności fizycznego zakupu akcji, przy pełnej ochronie kapitału w dniu wykupu.

Indeks obejmuje 100 największych amerykańskich, jak i międzynarodowych spółek nowoczesnych technologii, między innymi z branży IT, telekomunikacji oraz biotechnologii, jak i spółek z sektora przemysłowego czy handlu detalicznego i hurtowego. W skład indeksu wchodzą między innymi dobrze znane, globalne firmy takie jak Apple, Microsoft, Google, Oracle, Intel, Cisco, Amazon.com, Ebay czy Starbucks.

Nowy produkt zapewnia pośredni dostęp do instrumentów i strategii inwestycyjnych, które zwykle są nieosiągalne dla indywidualnych inwestorów lub wymagają dużej wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, przy jednoczesnej ochronie kapitału przy dotrzymaniu końca okresu inwestycji. Produkt zapewnia 100 proc. udział we wzroście wartości indeksu po 2 latach od rozpoczęcia inwestycji, pod warunkiem, że wartość indeksu w tym okresie nigdy nie będzie równa bądź nie przekroczy bariery 130-150 proc. początkowej wartości. Jeżeli natomiast wartość indeksu w jakimkolwiek momencie inwestycji będzie równa bądź przekroczy tę barierę, klient na koniec inwestycji otrzyma kupon wynoszący 10 proc. w skali 2 lat. Obserwacja bariery odbywa się codziennie. Ostateczna wartość barier zostanie ustalona w dacie emisji tj. 22 maja 2012 r., a jej wysokość będzie zawierać się w przedziale 130-150 proc.

Z oferty skorzystać mogą klienci indywidualni. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł, a okres subskrypcji trwa do 18 maja 2012 r. Data wykupu została określona na 22 maja 2014 r. Bieżące notowania indeksu NASDAQ 100 można śledzić na oficjalnej stronie www.nasdaq.com

Umowę o prowadzenie rachunku BPW zawrzeć można w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w wybranych oddziałach PKO Banku Polskiego.

Możliwy jest także odkup papierów w okresie inwestycji. Bank odkupuje BPW Strukturyzowane w każdą środę, o ile jest ona dniem roboczym i dniem roboczym giełdy, pod warunkiem złożenia prawidłowo wypełnionej dyspozycji zbycia BPW Strukturyzowanych do dnia poprzedzającego datę odkupu. Data ostatniego odkupu przypada na dzień 14 maja 2014 r.

Informacyjna cena odkupu będzie zamieszczana na stronach internetowych www.pkobp.pl i www.dm.pkobp.pl. Można tam także znaleźć szczegóły dotyczące emisji zawarte w Warunkach Emisji BPW Strukturyzowanych, stanowiących załącznik do Propozycji Nabycia Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych, a także informacje dotyczące ryzyka inwestowania.

BPW oparte o NASDAQ 100 to już piąty produkt inwestycyjny oferowany w formie Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych. W ubiegłym roku Bank oferował Finanse Zjednoczone – BPW oparte o indeks S&P 500, papiery oparte o cenę miedzi oraz o cenę złota. Na początku tego roku w ofercie znalazły się BPW Strukturyzowane oparte na koszyku amerykańskich spółek.

Źródło: PKO BP