PKO Bank Polski wzbogaca ofertę depozytową

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.pb.01.250xPKO Bank Polski wzbogaca ofertę depozytową o dwie nowe lokaty - lokatę Parzystą na 12 miesięcy oraz lokatę Nieparzystą na 9 miesięcy. Nowe produkty dają możliwość wyboru dogodnego okresu oszczędzania oraz, w razie potrzeby, korzystania ze zgromadzonych środków.

Każda z nowych lokat lokata podzielona jest na trzy okresy – Parzysta na 2+4+6 miesięcy, a Nieparzysta na 1+3+5 miesięcy.

Wysokość oprocentowania zależy od okresu trwania lokaty oraz wysokości wpłaconych środków. Dodatkowo wyższe oprocentowanie otrzymają klienci inwestujący nowe środki, które nie były dotychczas ulokowane w Banku. Oprocentowanie lokaty Parzystej za dotrzymanie 12-miesięcznego terminu wynosi: dla kwot do 19 999 zł – 4,70% w stosunku rocznym oraz 5,00% dla nowych środków, dla kwot od 20 000 zł do 49 999 zł – 5,00% w stosunku rocznym oraz 5,20% dla nowych środków, dla kwot od 50 000 zł – 5,20% w stosunku rocznym i 5,50% dla nowych środków.

Oprocentowanie lokaty Nieparzystej za dotrzymanie 9-miesięcznego terminu wynosi odpowiednio: dla kwot do 19 999 zł – 4,50% oraz 4,80% dla nowych środków, dla kwot od 20 000 zł do 49 999 zł – 4,70% i 5,00% dla nowych środków, dla kwot od 50 000 zł – 5,00% w i 5,30% dla nowych środków.

Zaletą nowych lokat jest możliwość dokonywania częściowych lub całościowych wypłat bez utraty odsetek – pod warunkiem dotrzymania co najmniej 2 miesięcy okresu umownego, w przypadku lokaty Parzystej albo 1 miesiąca, w przypadku Lokaty Nieparzystej. Wówczas oprocentowanie wynosi odpowiednio:

w przypadku lokaty Nieparzystej

120529.lokata.nieparzysta.01.656x166

w przypadku lokaty Parzystej

120529.lokata.parzysta.01.658x140

Lokaty na nowe środki założyć można w oddziałach i agencjach Banku, a lokaty z oprocentowaniem standardowym dodatkowo korzystając z bankowości elektronicznej iPKO. Minimalna wpłata wynosi 1000 złotych.

Nowe lokaty są uzupełnieniem różnorodnej oferty depozytowej PKO Banku Polskiego, w skład której, oprócz standardowych lokat terminowych, wchodzą oferowane cyklicznie lokaty połączone z funduszami inwestycyjnymi, konta oszczędnościowe czy też produkty strukturyzowane.

Jeszcze do końca maja br. klienci mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty 1-miesięcznej lokaty ” na nowe środki” połączonej z reinwestycją w 9-miesięczną Progresję. Po upływie miesiąca klient zyska 5,50% w skali roku, a środki zgromadzone na rachunku lokaty wraz ze skapitalizowanymi odsetkami zostaną automatycznie zainwestowane w 9-miesięczną lokatę terminową, której oprocentowanie w ostatnim miesiącu oszczędzania sięga 9,00%.

Monika Floriańczyk
Zespół Prasowy
PKO Banku Polskieg