PKO Bank Polski wspiera realizację programu 500+

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter


pko.bp.01.400x156PKO Bank Polski podpisał umowę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą składania wniosków w programie "Rodzina 500 plus" w serwisach bankowych iPKO i Inteligo
Zawarte dzień wcześniej porozumienie z ZUS umożliwi już wkrótce założenie konta na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu poprzez bankowość on-line
PKO Bank Polski jest liderem zaangażowania banków w budowę e-państwa

PKO Bank Polski jako pierwszy bank włączył się w rządowy program „Rodzina 500 plus”. Dzięki temu klienci Banku będą mogli od 1 kwietnia elektronicznie wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze, dostępny w serwisach iPKO i Inteligo. Bank wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych pracuje również nad możliwością założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS z wykorzystaniem bankowości on-line.

Już za kilka tygodni rodzice będą mogli składać wnioski o świadczenia z programu 500+ przez internet lub bezpośrednio w wersji papierowej w gminie. Bez względu na dochody otrzymają oni po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę (lub 1200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko. Świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia 18. roku życia dziecka i będzie przekazywane bezpośrednio na wskazane konto lub gotówką.

PKO Bank Polski umożliwi wszystkim swoim klientom, posiadającym dostęp do serwisu internetowego – zarówno iPKO, jak i Inteligo, składanie wniosku w wersji elektronicznej. Odpowiednie porozumienie w tej sprawie zostało zawarte pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a PKO Bankiem Polskim. Bank umożliwi składanie wniosków tym swoim klientom, których tożsamość została zweryfikowana przez PKO podczas ich fizycznej obecności w oddziale lub w czasie podpisywania umowy za pośrednictwem kuriera.

– Podpisane porozumienie otwiera drogę klientom PKO Banku Polskiego do składania od 1 kwietnia wniosków w Programie Rodzina 500 plus poprzez bankowe systemy transakcyjne. Mamy nadzieję, że to dobry początek wykorzystywania wiedzy i rozwiązań bankowych w budowie e-państwa i e-administracji – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Elektroniczny wniosek „Rodzina 500 plus” w iPKO i Inteligo
Wniosek dostępny będzie po zalogowaniu do serwisu iPKO lub Inteligo. Część pól wypełniona będzie automatycznie. Bank przygotuje również system podpowiedzi ułatwiających wypełnienie wniosku. Do samego dokumentu w razie konieczności będzie można, jako załączniki, dołączyć dokumenty, np. oświadczenia w formacie pdf, jpg lub png.

Dane z wypełnionego wniosku zapisane zostaną tymczasowo, wraz z załącznikami, w systemie teleinformatycznym banku a następnie przesłane do systemu administracji publicznej Emp@tia. Po dostarczeniu wszystkich danych Bank bezpowrotnie usuwa ze swoich systemów wszystkie podane we wniosku informacje. Zapisane zostaną jedynie te związane z faktem i czasem złożenia wniosku przez klienta w systemie teleinformatycznym Banku. PKO nie dokonuje weryfikacji poprawności treści wniosku ani prawidłowości i kompletności załączników. Weryfikacją, obróbką danych i wypłatą świadczeń zajmuje się właściwy organ administracji wskazany we wniosku.

Potwierdzenie dotarcia wniosku do właściwego organu klient otrzyma w postaci Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), tak jak to ma miejsce np. w przypadku składania zeznań podatkowych w internecie. Z tego też względu konieczne jest podanie adresu e-mail – to właśnie na ten adres zostanie przesłane UPO. Bezpośrednio po wypełnieniu i wysłaniu wniosku, klient będzie miał możliwość wydrukowania lub zapisania na komputerze wypełnionego dokumentu.

Wniosek będzie można złożyć jedynie w serwisach transakcyjnych. Nie będzie to możliwe w oddziałach Banku ani przez infolinię.

Współpraca PKO Banku Polskiego z ZUS
Udział PKO Banku Polskiego w programie „Rodzina 500 plus” to tylko jeden z przejawów zaangażowania banku w budowę e-państwa. 8 marca PKO Bank Polski podpisał porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, dzięki któremu klienci Banku będą mogli już wkrótce założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS z poziomu serwisów bankowości on-line iPKO lub Inteligo.

Klient chcący skorzystać z tej możliwości będzie musiał jedynie zalogować się do serwisu transakcyjnego Banku, kliknąć w odpowiednią zakładkę w menu, a następnie potwierdzić wyświetlające się na ekranie dane. Dane te zostaną przesłane do ZUS i w ciągu kilku sekund nastąpi ich weryfikacja po stronie Zakładu. Po tym, w czasie rzeczywistym, klient zostanie automatycznie przekierowany do właśnie utworzonego konta na PUE ZUS, gdzie będzie mógł m.in. sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie emerytalnym, śledzić stan spraw i otrzymywać powiadomienia, potwierdzić należne składki i wpłaty czy zweryfikować informacje o osobach zgłoszonych do ubezpieczenia.

Rozwiązania wypracowywane przez PKO Bank Polski wspólnie z ZUS pozwolą również na logowanie do PUE klientów, którzy już posiadają profil, ale zapomnieli loginu lub hasła. Zamiast je odzyskiwać wystarczy jedynie na stronie ZUS wybrać opcję logowania przez bank. Klient przekierowany zostanie wówczas do serwisu transakcyjnego Banku, a po zalogowaniu do niego ponownie przekierowany do profilu na PUE ZUS.

Bank współpracuje z ZUS od 2012 roku i jest odpowiedzialny za obsługę transakcyjną: prowadzenie skonsolidowanych rachunków Funduszy oraz rachunków ZUS, a także realizację wypłat masowych.

PKO liderem bankowości internetowej i mobilnej
Obecnie dostęp do bankowości internetowej w PKO Banku Polskim posiada 7,9 mln klientów, z czego 3,5 mln korzysta z serwisów transakcyjnych przynajmniej raz w miesiącu, co czyni Bank niekwestionowanym liderem rynku. W 2013 roku PKO Bank Polski udostępnił swoim klientom kolejny kanał elektroniczny -mobilną aplikację IKO. Od tamtej pory aktywowało ją na swoich telefonach ponad 0,5 mln osób, a sama aplikacja jest stale rozwijana. Dzięki temu dziś pozwala na dostęp do pełnej bankowości za pośrednictwem telefonu. W połowie stycznia wzbogacona została o możliwość dokonywania mobilnych płatności zbliżeniowych HCE, które zyskały już ponad 65 tys. użytkowników. Aplikacja IKO stała się też podstawą budowy polskiego standardu płatności mobilnych BLIK, z którego korzystają dziś klienci czołowych banków w Polsce. Projekt „Od IKO do BLIKA” został uznany w 2015 roku w międzynarodowym konkursie organizowanym przez EFMA za najlepszą innowację w płatnościach na świecie.

Aneta Styrnik-Chaber