PKO Bank Polski razem z MIT wspiera technologiczne startupy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Cztery sesje warsztatów, które pomogą stworzyć lub zweryfikować model biznesowy, wsparcie mentorów, porady ekspertów z zakresu pozyskiwania dotacji, przepisów podatkowych i ochrony własności intelektualnej, a dla najlepszych specjalny program edukacyjny w ramach wyjazdu na prestiżowy Massachusetts Institute of Technology i spotkania z inwestorami w USA – to kluczowe elementy programu akceleracyjnego  MIT Enterprise Forum Poland skierowanego do technologicznych startupów. PKO Bank Polski jest Partnerem Głównym programu.

Program akceleracji MIT EF Poland.

Nabór do programu trwa do 23 stycznia. Zgłosić się do niego mogą zarówno istniejące, młode polskie firmy z branży technologicznej, jak i zespoły, które dopiero mają pomysł na nowy biznes. Udział w programie daje jego uczestnikom możliwość skorzystania ze wsparcia międzynarodowego zespołu mentorów i doświadczonych ekspertów, współpracę z MIT Technology Review, a także networking w rozległym ekosystemie innowacji skupionym wokół Massachusetts Institute of Technology. Jednym z podstawowych celów projektu jest ułatwienie skutecznej komercjalizacja technologii. Projekt wpisuje się też w szersze działania na rzecz wspierania innowacyjności polskiej gospodarki, których wyrazem jest powołanie w ostatnich dniach międzyresortowej Rady ds. Innowacyjności.

Połączenie dynamizmu, świeżości i energii młodych firm z doświadczeniem, pozycją rynkową i skalą działania dużej korporacji to doskonała recepta na skuteczną komercjalizację i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które są kluczowe dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego i konsekwentnego podnoszenia jakości życia w Polsce. PKO Bank Polski, który z sukcesem wdraża takie rozwiązania, angażuje się we współpracę ze startupami widząc w niej szansę na obopólny rozwój – podkreśla Zbigniew Jagiełło, Prezes PKO Banku Polskiego.

W bankowości jednym z najwazniejszych wyzwań jest obecnie wdrożenie omnikanałowej strategii sprzedaży, dzięki której „podróż klienta” pomiędzy kanałem naziemnym, internetowym i mobilnym przebiega według spójnych założeń i w sposób dla niego najwygodniejszy. Równie istotne są wyzwania w zakresie rozwiązań dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych klientów. Program akceleracji wspierany przez Bank może stać się naturalnym inkubatorem nowatorskich rozwiązań odpowiadających na te wyzwania technologiczne.

Innowacje produktowe

W PKO Banku Polskim innowacją są obecne i wspierane na wielu płaszczyznach. W pierwszej kolejności są to innowacje wewnętrzne. Przełamując schematy Bank odpowiada na wyzwania nowoczesności i nadaje nowy wymiar nawet najbardziej tradycyjnym produktom, czego przykładem jest przemiana liczących ponad 80 lat Szkolnych Kas Oszczędności, w nowoczesną, internetową i interaktywną platformę edutainmentową. Nowe SKO, a w ślad za nim cała oferta Junior, skierowana do najmłodszych dzieci, służą oszczędzaniu, zabawie i nauce pierwszych, ważnych kroków w zarządzaniu finansami osobistymi. Jednocześnie jest to oferta dostosowana w wymiarze technologicznym i wizulanym do wymagań pokolenia wychowanego w świecie mediów społecznościowych i urzadzeń mobilnych. Na koniec 2015 roku w programie SKO uczestniczyło blisko 160 tys. uczniów z 4600 szkół podstawowych. Dzięki wykorzystaniu narzędzi internetowych bogata oferta edukacyjna programu dociera do miliona dzieci i ich rodziców.

Upowszechnianie najlepszych rozwiązań

Flagowym przykładem skutecznego wdrożenia, przez Bank innowacji, jest aplikacji mobilna IKO, która ma już 435 tysięcy użytkowników i ponad 4,7 mln wykonanych przy jej użyciu operacji. Korzystając ze swojej pozycji w branży finansowej, PKO Bank Polski dąży do upowszechniania najlepszych standardów i innowacji na rynku. Dlatego zaledwie w kilka miesięcy po wprowadzeniu na rynek IKO, z naszej inicjatywy zawiązana została współpraca sześciu wiodących banków działających na polskim rynku, by wspólnie, na bazie naszej aplikacji, zbudować spółkę Polski Standard Płatnosci i uruchomić system płatności mobilnych BLIK. Dziś, z półtoramilionową i ciągle rosnącą rzeszą użytkowników, ma on wszelkie atuty, by stać się lokalnym standardem płatniczym. Sukces IKO/BLIKa przekroczył już granice Polski, zdobywając w ubiegłym roku prestiżową, międzynarodowa nagrodę EFMA za najlepszą innowację w płatnościach na świecie.

Współpraca z nauką i startupami

Poszukując nieszablonowych rozwiązań PKO Bank Polski podejmuje także bezpośrednią współpracę z polskimi naukowcami. W ubiegłym roku rozpoczeliśmy z Politechniką Gdańską prace nad kompleksowym rozwiązaniem biometrycznym. Celem jest stworzenie systemu identyfikowania i uwierzytelniania klientów na podstawie m.in. układu naczyń krwionośnych dłoni, kształtu twarzy i głosu, bez potrzeby używania haseł i kodów PIN w codziennym korzystaniu z usług bankowych.

Bank jest też otwarty na adaptację i czerpanie z pomysłów innych, szczególnie młodych, firm, których głównym kapitałem jest innowacyjność oferowanych rozwiązań i nieszblonowy sposób myślenia. W grudniu ubiegłego roku był współorganizatorem D-RAFT Corporate Demo Day „FinTech & Mobile”, podczas którego duży biznes i młodzi przedsiębiorcy mogli wzajemnie czerpać ze swoich doświadczeń. Umiejętne połączenie nowatorskich pomysłów i elastyczności młodych firm z know-how korporacji, to skuteczna metoda umacniania budowania pozycji na rynku.

Źródło: PKO Bank Polski