PKO Bank Polski i fundusz zarządzany przez Griffin Group podpisały list intencyjny dotyczący sprzedaży spółki Qualia Development

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.bp.01.400x268PKO Bank Polski podpisał list intencyjny z funduszem z grupy Griffin, dotyczący sprzedaży spółki Qualia Development oraz wybranych aktywów nieruchomościowych Banku. Transakcja jest kolejnym etapem realizacji strategii optymalizacji Grupy Kapitałowej Banku.

PKO Bank Polski oraz fundusz inwestycyjny zarządzany przez Griffin podpisały list intencyjny (term sheet) określający kluczowe warunki przyszłej sprzedaży 100 procent udziałów w spółce deweloperskiej Qualia Development oraz budynków biurowych przy ul. Nowogrodzkiej 35/41 oraz ul. Sienkiewicza 12/14 w Warszawie. Zgodnie z listem intencyjnym warunkiem zawarcia transakcji jest m.in. uzgodnienie finalnej dokumentacji prawnej, a warunkiem jej realizacji będzie uzyskanie przez Griffin zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Planowany termin zamknięcia transakcji to przełom I i II kwartału 2015 roku.

– Sprzedaż aktywów nieruchomościowych i spółki deweloperskiej jest zgodna ze strategią PKO Banku Polskiego zakładającą koncentrację na podstawowej działalności bankowej. Transakcja pozwoli obniżyć ryzyko oraz uwolnić środki, które będzie można przeznaczyć na działalność kredytową – powiedział Paweł Borys, Dyrektor PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Strategię i Inwestycje.

Kluczowe warunki transakcji są zgodne z oczekiwaniami Banku i pozwolą na realizację zysku, który wykazany zostanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Transakcja wpisuje się również w strategię realizowaną przez Griffin Group.

– Staramy się pozyskiwać atrakcyjne nieruchomości w wyjątkowych lokalizacjach, a następnie rozwijać je tak, aby zaoferować możliwie najlepsze warunki najemcom. Szczególne znaczenie mają dla nas nie tylko budynki przy ulicy Nowogrodzkiej i Sienkiewicza, ale także inne obiekty znajdujące się w portfolio Qualii tj.: nieruchomości mieszkaniowe i hotelowe. Wiemy jak wykorzystać potencjał tych miejsc, a przede wszystkim nie boimy się tak zróżnicowanych i złożonych projektów – podsumowuje Piotr Belka, Senior Vice President w Griffin Group.

Źródło: Qualia Development
GRIFFIN GROUP
PKO Bank Polski