PKO Bank Hipoteczny upoważnił banki do współprowadzenia emisji listów zastawnych w euro

PKO Bank Hipoteczny upoważnił banki do współprowadzenia emisji listów zastawnych w euro
Fot. Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PKO Bank Hipoteczny upoważnił HSBC, LBBW, PKO Bank Polski, Raiffeisen Bank International AG, SG CIB i UniCredit jako współprowadzących księgę popytu (Joint Bookrunners) w potencjalnej, benchmarkowej emisji denominowanych w euro listów zastawnych na okaziciela, zabezpieczonych kredytami mieszkaniowymi denominowanymi w złotych.

Oczekuje się, że #ListyZastawne zaoferowane w ramach emisji będą miały termin zapadalności "krótkie" 3 lata oraz #rating agencji Moody's na poziomie Aa3 #PKOBH #PKO #PKOBankHipoteczny @PKOBP

„Oczekuje się, że listy zastawne zaoferowane w ramach emisji będą miały termin zapadalności ‚krótkie’ 3 lata oraz rating agencji Moody’s na poziomie Aa3 (na poziomie pułapu wyznaczonego dla kraju, ang. country ceiling)” – czytamy w komunikacie.

Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu 5 września 2018 r. zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy dotyczący międzynarodowego programu emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% należącą do PKO Banku Polskiego, największego polskiego banku, i specjalizuje się w kredytach mieszkaniowych denominowanych w złotych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych.

Źródło: ISBnews