PKB Polski w górę o 3,7 proc. w 2021 roku, CPI wyniesie 3,4 proc. NBP przedstawił prognozy makroekonomiczne

PKB Polski w górę o 3,7 proc. w 2021 roku, CPI wyniesie 3,4 proc. NBP przedstawił prognozy makroekonomiczne
NBP. Fot. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ankietowane przez Narodowy Bank Polski ośrodki analityczne spodziewają się, że średnioroczna inflacja CPI wyniesie w 2021 roku 3,4 proc. - wynika z najnowszej ankiety NBP. Ekonomiści oczekują w 2021 r. wzrostu PKB Polski o 3,7 proc.

W poprzedniej rundzie prognostycznej ze stycznia ankietowani przez bank centralny ekonomiści prognozowali CPI w 2021 roku na poziomie 2,5 proc., a tempo wzrostu PKB na poziomie 3,8 proc. 

Czytaj także: EBOR: polska gospodarka powróci do poziomu sprzed pandemii COVID-19 na początku 2022 roku >>>

W porównaniu z poprzednią rundą Ankiety Makroekonomicznej NBP, ścieżka prognoz inflacji CPI na kolejne lata przesunęła się wyraźnie w kierunku wyższych wartości. 

Prognozy dotyczące inflacji

Najnowsze prognozy sugerują, że w latach 2021-2023 inflacja będzie się kształtować powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.).

„Scenariusze centralne na te lata wynoszą: 3,4 proc. dla 2021 r., 2,9 proc. dla 2022 r. i 2,8 proc. dla 2023 r. Typowe scenariusze inflacji CPI w kolejnych latach zawierają się w przedziałach: 2,8-3,7 proc. dla 2021 r., 2,3-3,6 proc. dla 2022 r. i 2,1-3,5 proc. dla 2023 r. (są to 50- procentowe przedziały prawdopodobieństwa)” – napisano. 

„Prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w przedziale celu inflacyjnego NBP jest względnie niskie dla 2021 r. (53 proc.), a dla kolejnych lat wynosi ono 61 proc. Dla wszystkich lat prawdopodobieństwo inflacji powyżej 2,5 proc. przewyższa wyraźnie prawdopodobieństwo inflacji poniżej tej wartości. Prawdopodobieństwo inflacji powyżej 3,5 proc. maleje od 42 proc. dla 2021 r. do 24 proc. dla 2023 r.” – dodano. 

Prognoza centralna tempa wzrostu PKB

Autorzy raportu wskazują, że prognoza centralna tempa wzrostu PKB w bieżącym roku wynosi 3,7 proc., zaś 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa sugeruje wartości pomiędzy 2,7 proc. i 4,6 proc. 

Czytaj także: MFW podwyższa prognozę wzrostu PKB Polski do 3,5 proc. w 2021 roku >>>

„Bardzo podobna jest prognoza na 2023 r., zarówno jeśli chodzi o scenariusz centralny (3,7 proc.), jak i zakres typowych scenariuszy (2,8-4,7 proc.). Relatywnie najsilniejszego tempa wzrostu PKB, oscylującego między 3,3 proc. a 5,2 proc. eksperci spodziewają się w 2022 r., przy scenariuszu centralnym równym 4,2 proc.” – napisano. 

W 2021 r. stopa referencyjna NBP nie ulegnie zmianie

Z raportu NBP wynika, że eksperci są zgodni, że w 2021 r. stopa referencyjna NBP nie ulegnie zmianie i pozostanie na poziomie 0,10 proc. W kolejnych latach prognozy ekspertów sugerują niewielkie zaostrzenie polityki pieniężnej – scenariusz centralny dla stopy referencyjnej NBP to 0,17 proc. w 2022 r. oraz 0,58 proc. w 2023 r. 

„Jednakże w związku z asymetrią rozkładów prognoz, najbardziej prawdopodobny w 2022 r., według zagregowanych opinii ekspertów, jest brak zmian stopy referencyjnej NBP, a w 2023 r. – jej wzrost w skali mniejszej niż wynikałoby ze scenariusza centralnego” – zaznaczają autorzy. 

Stopniowa aprecjacja złotego

Zgodnie z raportem, przewidywana jest stopniowa aprecjacja złotego, którego kurs względem euro w latach 2021-2023 wyniesie odpowiednio, ok. 4,50, 4,38 i 4,33. 

Z kolei stopa bezrobocia rejestrowanego w polskiej gospodarce powinna, zdaniem ekspertów, wynieść 6,2 proc. w 2021 r., a następnie obniżyć się do 5,9 proc. w 2022 r. i 5,6 proc. w 2023 r. 

Wiosenna runda Ankiety Makroekonomicznej NBP w 2021 r. była przeprowadzona w dniach od 18 marca do 2 kwietnia, przy czym zdecydowana większość prognoz została przekazana w ostatnich dwóch dniach badania. Uczestniczyło w nim 20 ekspertów, reprezentujących instytucje finansowe i analityczno-badawcze oraz organizację przedsiębiorców. 

Źródło: PAP BIZNES