PIU: wynik netto ubezpieczycieli wzrósł do 2,6 mld zł w 2019 r.

PIU: wynik netto ubezpieczycieli wzrósł do 2,6 mld zł w 2019 r.
Fot. stock.adobe.com/BillionPhotos.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń na życie wzrósł do 2,6 mld zł w 2019 r. wobec 2,4 mld zł rok wcześniej, zaś wynik netto zakładów ubezpieczeń majątkowych wyniósł 4,6 mld zł wobec 4,2 mld zł rok wcześniej, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Ogółem wartość zebranych składek ubezpieczeniowych w 2019 r. wyniosła 63,83 mld zł, z czego ubezpieczenia na życie stanowiły ponad 33%, a ubezpieczenia majątkowe około 67%.
Wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń na życie wzrósł do 2,6 mld zł w 2019 r. wobec 2,4 mld zł rok wcześniej, zaś wynik netto zakładów ubezpieczeń majątkowych wyniósł 4,6 mld zł wobec 4,2 mld zł rok wcześniej #ubezpieczenie #ZakładyUbezpieczeń #PIU @PIU_org_pl

Wartość składek z ubezpieczeń na życie wyniosła 21,27 mld zł wobec 21,7 mld zł rok wcześniej.

Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych wyniosła 42,56 mld zł w 2019 r., w tym wartość składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych wyniosła 23,6 mld zł wobec 23,5 mld zł rok w wcześniej, zaś w ubezpieczeniach majątkowych (z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych) wartość składek wyniosła 19 mld zł wobec 16,8 mld zł na koniec 2018 r.

Czytaj także: PIU: składka przypisana ubezpieczycieli wzrosła o 1,5 proc. rdr, do 47 mld zł, w I-III kw. 2019 r. >>>

Wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń na życie wyniósł 2,6 mld zł

Wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń na życie wyniósł 2,6 mld zł w 2019 r. wobec 2,4 mld zł rok wcześniej. Wynik techniczny wzrósł do 3,2 mld zł wobec 3,1 mld zł na koniec 2018 r.

Wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń majątkowych wyniósł 4,6 mld zł wobec 4,2 mld zł rok wcześniej. Wynik techniczny spadł do 2,9 mld zł wobec 3 mld zł na koniec 2018 r.

Łączna wartość wypłaconych przez ubezpieczycieli odszkodowań i świadczeń wyniosła 41,9 mld zł

Łączna wartość wypłaconych przez ubezpieczycieli odszkodowań i świadczeń wyniosła 41,9 mld zł na koniec 2019 r., w tym 18,6 mld zł dotyczyły ubezpieczeń na życie, 15 mld zł ubezpieczeń komunikacyjnych, a 7,3 mld zł ubezpieczeń majątkowych (bez komunikacji). Rok wcześniej było to odpowiednio: 21,5 mld zł, 13,9 mld zł oraz 6,3 mld zł.

W ramach ubezpieczenia OC zostało zlikwidowanych 1 189 674 szkód

PIU podała, że w 2019 roku w ramach ubezpieczenia OC zostało zlikwidowanych 1 189 674 szkód, a średni koszt jednej szkody to 7767 zł, zaś w ramach Autocasco zlikwidowano 805 203 szkody, a średni koszt jednej szkody 6886 zł.

Liczba polis pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych na koniec 2019 r. wyniosła 54 229 273. Liczba polis OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na koniec 2019 r. wyniosła 25 282 812, zaś liczba polis Autocasco wynosiła 7 100 834 na koniec 2019 r.

Według danych PIU, na koniec ub. roku liczba polis w ramach obowiązkowego ubezpieczenia budynków w gospodarstwach rolnych wyniosła 1 725 761, zaś w ramach obowiązkowego OC rolników liczba polis wynosiła 1 497 460.

Liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 3 021,6 tys.

Liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 3 021,6 tys., zaś składka przypisana brutto z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych wyniosła 893,6 mln zł.

Lokaty zakładów ubezpieczeń na życie miały wartość 89,4 mld zł na koniec 2019 r. wobec 90,4 mld zł rok wcześniej, zaś lokaty zakładów ubezpieczeń majątkowych wzrosły do 79,5 mld zł na koniec 2019 r. wobec 77,1 mld zł rok wcześniej.

Kapitały własne zakładów ubezpieczeń na życie wzrosły do 11,5 mld zł na koniec 2019 r. wobec 11,4 mld zł rok wcześniej. Kapitały własne zakładów ubezpieczeń majątkowych zwiększyły się w tym czasie do 28,6 mld zł wobec 26,2 mld zł rok wcześniej.

Na koniec 2019 r. łączna wartość aktywów krajowych zakładów ubezpieczeń wynosiła 194 mld zł wobec 192,4 mld zł rok wcześniej.

Źródło: ISBnews