PIU: składka przypisana ubezpieczycieli wzrosła o 1,5 proc. rdr, do 47 mld zł, w I-III kw. 2019 r.

PIU: składka przypisana ubezpieczycieli wzrosła o 1,5 proc. rdr, do 47 mld zł, w I-III kw. 2019 r.
Fot. stock.adobe.com/Funtap
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wartość składki przypisanej, zebranej przez ubezpieczycieli wyniosła 47 mld zł w I-III kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 1,5% w skali roku, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł 2 mld zł w I-III kw. 2019 r. i był o 5% wyższy niż rok wcześniej. Zysk ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 3,9 mld zł, co oznacza wzrost o 6,2%, ale 1,3 mld zł z tego wyniku to dywidenda z PZU Życie SA do PZU SA, ujęta już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych.

Wartość składki przypisanej, zebranej przez ubezpieczycieli wyniosła 47 mld zł w I-III kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 1,5% w skali roku #ubezpieczenia #PIU @PIU_org_pl

Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 2,5 mld zł i był o 5,6% wyższy niż rok wcześniej. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 2,1 mld zł i był o 10,7% niższy niż rok wcześniej, podano także.

Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 13,4 mld zł i była o 8,4% wyższa niż rok wcześniej. PIU podała, że największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia związane z żywiołami i innymi szkodami rzeczowymi, które osiągnęły wartość 5 mld zł w I-III kw.

Po trzech kwartałach 2019 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 30,7 mld zł

Po trzech kwartałach 2019 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 30,7 mld zł, z czego ponad 14 mld zł z tej kwoty dotyczyło ubezpieczeń na życie, a 11 mld zł związane było z polisami komunikacyjnymi. Aż o 23% wzrosły odszkodowania za szkody spowodowane żywiołami.

„Rosną wydatki na ubezpieczenia związane z żywiołami, ale przede wszystkim rośnie wartość wypłacanych odszkodowań. Na koniec września 2019 r. ubezpieczyciele wypłacili z tytułu żywiołów 1,2 mld zł, co oznacza kwotę aż o 23% wyższą niż rok wcześniej. Raport PIU pt. „Klimat ryzyka” pokazuje wyraźnie, że w kolejnych latach częstotliwość występowania gwałtownych zjawisk pogodowych wzrośnie. Bez dobrej polityki zarządzania ryzykiem musimy liczyć się niestety także z coraz większymi szkodami z tego tytułu” – powiedział wiceprezes PIU Andrzej Maciążek, cytowany  w komunikacie.

Czytaj także: PIU: wartość składki z bancassurance spadła o 14 proc. rdr do 3,55 mld zł w I połowie 2019 r. >>>

PIU podała, że na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych średnia składka z rocznej umowy OC ppm w III kwartale 2019 r. wyniosła 562,8 zł i była niższa o 3,3% w skali roku. Średnia wartość szkody z umowy OC ppm na koniec III kw. 2019 r. wyniosła 7656 zł i była o 3,1% większa niż rok wcześniej.

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC ppm wyniosły 7 mld zł w I-III kw., co oznacza wzrost o 6% r/r. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z AC wyniosły 4,1 mld zł (wzrost o 12,6% r/r.).

Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 15,9 mld zł w I-III kw.

Według danych PIU, wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 15,9 mld zł w I-III kw., co oznacza spadek o 3,1% r/r. Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 14,2 mld zł i była niższa o 10,6% w skali roku.

„Rynek życiowy w Polsce wciąż się kurczy, ale spadek składki jest w kolejnych kwartałach coraz mniejszy. Nadal wynika on z niższej sprzedaży ubezpieczeń inwestycyjnych i oszczędnościowych. Jednocześnie stabilny pozostaje segment polis stricte ochronnych” – skomentował prezes PIU  J. Grzegorz Prądzyński, cytowany w komunikacie.

Izba podała, że na koniec września 15 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki zainwestowane długoterminowo w akcje spółek z GPW i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu.

„Każda godzina pracy ubezpieczycieli oznacza ponad 4,5 mln zł odszkodowań i świadczeń dla poszkodowanych. Ubezpieczenia to jednak nie tylko korzyść dla poszkodowanych. To także długoterminowe inwestycje w gospodarkę poprzez środki lokowane w papiery wartościowe emitowane przez państwo” – podkreślił Prądzyński.

Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy na koniec III kw. 2019 r. wyniósł 1 mld zł, a podatek od aktywów – ok. 540 mln zł.

Źródło: ISBnews