Pioneer Pekao TFI: najwyższa sprzedaż netto od 11 miesięcy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

laptop.gielda.01.400xWe wrześniu klienci Pionner Pekao TFI wpłacili do funduszy i subfunduszy ponad 101 mln zł nowych środków, co jest najlepszym wynikiem uzyskanym od października 2013 roku. Większość wpłat, podobnie jak w poprzednich miesiącach, była kierowana do subfunduszy: pieniężnych, gotówkowego oraz obligacyjnych.

To już szósty miesiąc z rzędu, gdy Pioneer Pekao TFI odnotował dodatnią sprzedażą netto, która we wrześniu przekroczyła 101 mln zł. Klienci najstarszego w Polsce Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych kontynuowali trend lokowania aktywów w subfundusze o niższym stopniu ryzyka. Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszył się Pioneer Pieniężny Plus, który pozyskał prawie trzy razy więcej nowych środków niż w sierpniu – ponad 66 mln zł. Dużą popularność zachowały także fundusze Pioneer Gotówkowy oraz Pioneer Pieniężny, do których łącznie wpłacono ponad 50 mln zł nowych środków, a od początku roku już ponad 406 mln zł.

Inwestorzy utrzymali zainteresowanie funduszami obligacyjnymi, spośród których najwyższą sprzedaż netto – ponad 23 mln zł – zanotował Pioneer Obligacji Strategicznych, lider pod względem pozyskanych, nowych środków od początku roku – ponad 332 mln zł. Po raz kolejny, od momentu uruchomienia w lipcu, dodatni bilans wpłat i umorzeń osiągnął Pioneer Obligacji i Dochodu – ponad 17 mln zł.

We wrześniu klienci Pioneer Pekao TFI wykazali rosnące zainteresowanie funduszami i subfunduszami inwestującymi na amerykańskim rynku akcji, które w ostatnich miesiącach osiągnęły dobre wyniki inwestycyjne. Pioneer Akcji Amerykańskich, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego oraz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego znalazły się na liście funduszy i subfunduszy z dodatnią sprzedażą netto, pozyskując łącznie ponad 12 mln zł.

lewandowski.krzysztof.01.159x239Od kilku miesięcy,  zauważalny jest stały, wysoki napływ środków do funduszy pieniężnych. W ten sposób klienci chcą sobie zapewnić stabilność zysków. Warto jednak zwrócić uwagę na dobre wyniki sprzedaży funduszy z ekspozycją na amerykański rynek akcji. Tutaj działa zachęta w postaci dobrych wyników uzyskiwanych przez te fundusze w poprzednich miesiącach – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI.

Pioneer Akcji Amerykańskich wypracował w ciągu 6 miesięcy 12,11%, od początku roku 13,66% a w ciągu minionych 12 miesięcy 18,66%. Od dłuższego czasu bardzo dobre wyniki inwestycyjne osiąga również subfundusz Pioneer Zrównoważonego Rynku Amerykańskiego. W ostatnich 6 miesiącach uzyskał 10,70%, a na przestrzeni roku 13,09%, zaś w okresie ostatniego miesiąca 6,36%.

We wrześniu ponownie wzrosły aktywa funduszy Pioneer, które na koniec miesiąca wyniosły już ponad 16,7 mld zł.

Źródło: Pioneer Pekao TFI