Pierwszy zysk Banku Millennium po ośmiu kwartałach strat

Pierwszy zysk Banku Millennium po ośmiu kwartałach strat
For. Dariusz Sobieski/Bank Millennium
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Banku Millennium w czwartym kwartale 2022 roku wyniósł 248,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata netto banku wynosiła 509 mln zł - poinformował bank we wstępnych wynikach. Zysk netto okazał się 15,5 proc. powyżej oczekwiań, konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 215,5 mln

Wpływ na wyniki banku w ostatnim kwartale 2022 roku miało zawiązanie 504,5 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez bank. Pozytywnie na wyniki w tym kwartale wpłynęło obniżenie szacunku kosztów wakacji kredytowych o 98,7 mln zł.

W całym 2022 roku grupa Banku Millennium miała 1.014,6 mln zł straty netto. Decydujący wpływ na wyniki banku w ubiegłym roku miały koszty rezerw na portfel kredytów CHF (2.017,3 mln zł) oraz koszty wakacji kredytowych (1.324,2 mln zł).

Wyniki powyżej oczekiwań

Wynik odsetkowy banku wyniósł w czwartym kwartale 1.348,9 mln zł i był 6 proc. powyżej oczekiwań. Konsensus PAP wynosił 1.271,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.211,9 – 1.337,8 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 202 mln zł wobec konsensusu na poziomie 200,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 196 mln zł do 204 mln zł.

Saldo rezerw (bez rezerw na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych, ale razem z modyfikacjami wynikającymi z dobrowolnych ugód z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych), wyniosło w czwartym kwartale 143,3 mln zł i było 17 proc. wyższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 122,6 mln zł, w przedziale od 83 mln zł do 141 mln zł.(PAP Biznes)

Znikające kredyty walutowe

„Liczba dobrowolnych ugód w 4kw22 wyniosła 1 312, nieco mniej niż w poprzednich kwartałach. Mimo to, był to siódmy z kolei kwartał w którym spadek liczby aktywnych umów walutowych kredytów hipotecznych (oraz liczba dobrowolnych ugód) był większy niż napływ nowych indywidualnych pozwów sądowych przeciwko Bankowi” – podał bank w raporcie.

W całym 2022 roku bank podpisał 7.943 takich ugód. Od początku roku 2020, kiedy oferta ugód została aktywniej uruchomiona, zawarto niemal 18.000 polubownych ugód.

W 2022 roku koszty ugód wyniosły łącznie 486 mln zł.

Bank podał, że w 2022 roku liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o niemal 9.600 do 38.011.

Udział całego portfela hipotek walutowych w portfelu kredytów brutto grupy spadł do 8,9 proc. na koniec 2022 roku.

Źródło: PAP BIZNES