Pierwszy polski fundusz inwestycyjny ETF wchodzi na rynek

Pierwszy polski fundusz inwestycyjny ETF wchodzi na rynek
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W roku 1990 na rynku amerykańskim pojawiły się pierwsze fundusze inwestycyjne typu ETF. Dwadzieścia siedem lat później, w dniu 7 stycznia br, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutował Beta ETF WIG 20 TR. - Wzbogacamy się dziś o pierwszy polski ETF, stworzony na prawie polskim i zaakceptowany przez polskiego nadzorcę - przypomniała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

#RobertSochacki #Liczymy, że zarządzający #PPK będą korzystać z naszej oferty #ETF @Grupa_PFR @GPW_WSExchange

Fundusze typu Exchange Traded Fund nie są bynajmniej nowością na rodzimym rynku kapitałowym. Pierwsza tego typu instytucja zaistniała na GPW w roku 2010, a już rok później inwestorzy mogli wybierać pomiędzy ofertą trzech ETF-ów.

Przedstawicielka władz stołecznej giełdy przypomniała jednak, iż podmioty te trudno było uznać za w pełni polskie. – Zostały one wykreowane przez Lyxor Asset Management z grupy Societe Generale, działają one na prawie luksemburskim i są paszportowane do Polski – podkreśliła Izabela Olszewska.

ETF – mniejsze ryzyko

Wskazała ona również, dlaczego inwestorzy powinni brać pod uwagę ofertę ETF. – Podmioty tego rodzaju pozwalają inwestować w cały indeks, cały koszyk aktywów, w sposób pasywny naśladują zachowanie indeksu. Od funduszy aktywnych odróżniają się tym, że nie starają się pobić swego benchmarku tylko go naśladują. Dla inwestorów, którzy dysponują mniejszymi kwotami oznacza to dodatkową możliwość dywersyfikacji swoich portfeli oraz obniżenia ryzyka –  zaznaczyła Izabela Olszewska.

Beta ETF WIG20 TR stanowi również doskonały przykład harmonijnej kooperacji międzynarodowej. Nowa oferta giełdowa wykreowana została dzięki współpracy polskiego towarzystwa funduszy inwestycyjnych AgioFunds ze spółką Beta Securities Poland, należącą do izraelskiego inwestora. Dodatkowo w roli animatora i oferenta występuje Dom Maklerski BOŚ, należący do Banku Ochrony Środowiska będącego spółką polskiego Skarbu Państwa.

W uroczystości wprowadzenia funduszu na GPW uczestniczyli Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz Shir Slutzky, szefowa misji handlowo-gospodarczej w Ambasadzie Izraela w Polsce.

Dzisiejszy debiut wpisuje się zarazem w opublikowaną w czerwcu ub.r. strategię GPW. Zapisaliśmy w niej między innymi rozwój produktów i usług w kontekście zapewnienia jak najszerszej oferty dla inwestorów. Obecnie pracujemy nad poszczególnymi inicjatywami, mam nadzieję, że już niedługo pokażemy konkretne rezultaty w postaci zarówno nowych produktów jak również rozwoju jakościowego oferty GPW – zauważyła reprezentantka giełdy.

 

ETF – to co najlepsze w akcjach i funduszach inwestycyjnych

Na czym polega istota sukcesu ETF, i dlaczego instrument ten należy brać pod uwagę również w niepewnych czasach? – Oferta ta łączy w sobie najlepsze cechy funduszy inwestycyjnych i najlepsze cechy akcji – nadmienił Robert Sochacki, członek zarządu Beta Securities Poland. Dlatego właśnie na przestrzeni niespełna trzech dekad rynek tego typu funduszy rozwinął się niezwykle dynamicznie. –

Obecnie na świecie funkcjonuje przeszło 6 tysięcy ETF, obracają one aktywami o wartości przekraczającej 5 bln dolarów – dodał Robert Sochacki.

Również i na rynku polskim tego typu fundusze mogą okazać się aktywem szczególnie poszukiwanym, zarówno wśród nabywców indywidualnych jak też instytucjonalnych. – Inwestorzy w coraz większym stopniu uwzględniają poziom opłat za zarządzanie i skłaniają się ku  relatywnie niskokosztowemu inwestowaniu pasywnemu.  Uważam, że także i polski rynek będzie podążać w tym kierunku, dlatego produkt, który dziś debiutuje na giełdzie bardzo dobrze wpisuje się w światowy trend – podkreśliła Izabela Olszewska.

ETF – propozycja dla PPK

W gronie podmiotów zainteresowanych lokowaniem środków w  Beta ETF WIG20TR znaleźć się mogą na przykład fundusze emerytalne, a także debiutujące na polskim rynku pracownicze plany kapitałowe.

Robert Sochacki wskazuje, że samo utworzenie funduszu nie miało bezpośredniego związku z powstaniem nowego instrumentu zabezpieczenia emerytalnego Polaków, ponieważ rozpoczęcie prac nad ETF miało miejsce cztery lata temu, kiedy nikt jeszcze nie planował powołania PPK.

Jeśli się zapoznamy z ustawą o Pracowniczych planach kapitałowych, z limitami inwestycyjnymi w niej określonymi to wydaje się, że ETF stanowi wygodny instrument dla tych funduszy, biorąc pod uwagę niskie opłaty za zarządzanie. Liczymy, że zarządzający planami kapitałowymi będą korzystać z naszej oferty – dodał reprezentant Beta ETF WIG20TR.

Czytaj także: Giełda chce szkolić przedsiębiorców uczestniczących w PPK