Pierwszy konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój już w kwietniu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

euro.bruksela.02.400x300Zgodnie z harmonogramem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pierwsze konkursy zostaną ogłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju już na początku kwietnia. Pierwszy konkurs - "Szybka ścieżka" będzie ogłoszony już 2 kwietnia. Kolejny, w ramach programu "Demonstrator" pięć dni później - 7 kwietnia. Program "Szybka ścieżka" jest dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast o środki "Demonstratora" mogą ubiegać się wszystkie firmy.

Celem obu programów jest wsparcie prac badawczo rozwojowych. Do programu „Szybka ścieżka” będą się również kwalifikowały badania przemysłowe mające na celu zdobycie nowej wiedzy i następujące po tym prace rozwojowe, których założeniem jest utworzenie prototypu. Program „Demonstrator” jest ograniczony ściśle do prac rozwojowych. Głównym założeniem programu jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej czyli, na przykład wybudowanie linii technologicznej i przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali przemysłowej.

Potencjalni beneficjenci programu „Szybka ścieżka” będą mieli do dyspozycji alokację 1 miliard 600 milionów złotych, a w przypadku „Demonstratora” – 500 mln zł. Okres przyjmowania wniosków w ramach obu konkursów rozpocznie się odpowiednio 4 i 7 maja. Warto zwrócić uwagę na minimalną wartość kosztów kwalifikowanych projektów. W przypadku „Szybkiej ścieżki” wynoszą one 2 mln złotych, w „Demonstratorze” – 5 mln zł dla MŚP i 20 mln zł dla dużych przedsiębiorstw. Maksymalna wartość dofinansowania w programie „Demonstrator” wynosi 15 mln EUR, natomiast w przypadku „Szybkiej ścieżki” waha się od 15 do 20 mln EUR w zależności od projektu.

Szczególną uwagę warto zwrócić na to, aby projekt wpisywał się z Krajową Inteligentną Specjalizację, które zostały zdefiniowane przez Ministerstwo Gospodarki. Ważne jest również zapewnienie wprowadzenia nowego produktu na rynek. – Wykonalność projektu jest równie ważna jak jego nowatorskość. Jednym z głównych kryteriów oceny merytorycznej projektów jest zapewnienie zasobów do jego realizacji. Zatem pracując nad innowacyjnością warto również pamiętać, że podstawowym celem powinno być wprowadzenie nowego produktu na rynek. Wniosek powinien podkreślać, że nasza oferta po realizacji inwestycji będzie miała realne szanse na zaistnienie na rynku międzynarodowym – mówi Jan Kordasiewicz z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

Fizyczne złożenie wniosków o dofinansowanie będzie mogło nastąpić dla wnioskodawców już w maju – nabór potrwa do 22 czerwca bieżącego roku  w przypadku programu „Demonstrator” oraz do końca 2015 roku w przypadku programu „Szybka ścieżka”.

Źródło: KDG Cieślak & Kordasiewicz