Ministerstwo Gospodarki

Bankowość

Brazylia niełatwa, ale warta uwagi

bzwbk.logo.04.400x100Choć Brazylia jest piątym najludniejszym krajem na świecie, to w I półroczu 2015 r. polskie firmy sprzedały w tym kraju towary za jedynie ok. 786 mln zł, co jest wartością bliską naszemu eksportowi na dużo mniejszą Litwę. -Brazylia jest trudna, ale tym, którzy są gotowi zaryzykować i gruntownie zbadają swoją niszę, może stworzyć wyjątkowe szanse biznesowe – mówią przedstawiciele Banku Zachodniego WBK. Szanse te pomagają rozpoznać m.in. misje gospodarcze. W ramach najbliższej, zorganizowanej przez Krajową Izbą Gospodarczą, Ministerstwo Gospodarki oraz Wydział WPHI w Sao Paulo i Konsulat Honorowy RP w Manaus w dniach 18-23 listopada 2015 r., polskie firmy odwiedzą największy w Brazylii stan – Amazonas.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Handel pomiędzy Polską a Wielką Brytanią kwitnie, a polskie przedsiębiorstwa coraz częściej skutecznie zabezpieczają się przed ryzykiem kursowym

Wielka Brytania należy do pierwszej dziesiątki najważniejszych partnerów handlowych Polski. Tempo sprzedaży polskich towarów do tego kraju nieprzerwanie od 2002 r. dynamicznie rośnie. Prognozy na 2015 rok są równie optymistyczne. Jak wskazuje Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Londynie, wzajemne obroty nadal będą wykazywały tendencje wzrostowe. Eksperci z firmy Ebury obserwują, że coraz więcej polskich przedsiębiorstw handlujących z Wielką Brytanią będzie także skutecznie zabezpieczać się przed ryzykiem zmian kursu GBP/PLN.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Lunch z mediacją

W ramach organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki cyklu imprez promocyjno-edukacyjnych „Dzień bez konfliktu w biznesie”, poświęconych mediacjom gospodarczym.

22 października 2015 w ramach organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki cyklu wydarzeń „Dzień bez konfliktu w biznesie”, w siedzibie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej  odbył się „Lunch z mediacją”. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy zainteresowani stosowaniem polubownych metod rozwiązywanie sporów w prowadzeniu biznesu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Dzień bez konfliktu w biznesie. Ministerstwo Gospodarki organizuje cykl imprez promocyjno-edukacyjnych dotyczących mediacji

„Dzień bez konfliktu w biznesie” to cykl imprez promocyjno-edukacyjnych zaplanowanych przez Ministerstwo Gospodarki. Celem wydarzeń jest podniesienie poziomu wiedzy przedsiębiorców oraz wzrost ich świadomości na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów gospodarczych w drodze mediacji, z udziałem niezależnego, profesjonalnego mediatora. A także ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce poprzez zmniejszenie finansowych obciążeń związanych z postępowaniem sądowym, skrócenie czasu rozstrzygania sporów, zwiększenie kultury prawnej oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów w biznesie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Zmiany w sposobie naliczania odsetek cywilnoprawnych w 2016 r.

10 lipca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta, potocznie nazywana „antylichwiarską”, reguluje działalność instytucji pożyczkowych, wprowadzając rozwiązania zwiększające poziom ochrony konsumentów – pożyczkobiorców. W szczególności, nowelizacja ogranicza możliwość pobierania przez wszystkich kredytodawców, nadmiernych opłat oraz prowizji pozaodestkowych, kosztów windykacji i wreszcie samych odsetek.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Prawa dłużnika nie mogą blokować wymiany informacji gospodarczej

wyzykowski.bartosz.lewiatan.267x400Pod koniec lipca w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Projekt, który w założeniu miał umożliwić biurom informacji gospodarczej budowanie pełniejszych i bardziej kompletnych baz danych o niespłacanych zobowiązaniach, a co za tym idzie, spowodować lepszą weryfikację kontrahentów, w ocenie zarówno biur informacji gospodarczej, jak i firm korzystających z ich usług, tych celów nie spełnia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Plan inwestycyjny dla Europy: EFI i BGK podpisują pierwszą w Europie umowę w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (program COSME)

zbp.01.400x155Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały pierwszą transakcję w ramach programu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) korzystając ze wsparcia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (z ang.: EFSI), za pośrednictwem którego Komisja Europejska oraz Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego wdraża Plan Inwestycyjny dla Europy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Zaproszenie na Wschodnie Forum Gospodarcze LUB-INVEST

Wschodnie Forum Gospodarcze LUB-INVEST to wspólna inicjatywa lubelskiego samorządu dedykowana lubelskim przedsiębiorcom. Tradycyjnie wydarzenie organizowane jest w Lublinie i stanowi kontynuację cyklicznych konferencji międzynarodowych, realizowanych od sześciu lat we współpracy Urzędu Miasta Lublin z Urzędem Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Tegoroczne Forum odbędzie się 7-8 września 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Hotel FOCUS w Lublin. Właśnie ruszyła możliwość rejestracji na Forum na www. lubinvest.lublin.eu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

BIG InfoMonitor: Nowe przepisy utrudnią życie BIG-om, dłużnikom czy wierzycielom?

Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt zmian do ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, 18 czerwca projekt został skierowany do dalszych uzgodnień oraz konsultacji społecznych. Nowelizacja w pierwotnym kształcie miała wzmocnić system weryfikacji wiarygodności finansowej, obecnie nakłada jedynie nowe obowiązki na biura informacji gospodarczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

16 wzorowych inwestorów zza Wielkiej Wody

wspolpraca.polskoamerykanska.01.400xŻyjemy w czasach wielkiej niepewności. Ten czas niepewności jeszcze bardziej pokazuje, jak bardzo ważni są przyjaciele – powiedział Minister Gospodarki Janusz Piechociński, rozpoczynając uroczystość przyznania wyróżnień dla 16 firm członkowskich Amerykańskiej Izby Handlowej. Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP to wyróżnienie nieprzypadkowe – patrząc na nazwy i logotypy nagrodzonych spółek nietrudno wrócić pamięcią do pierwszych lat demokracji i wolnego rynku nad Wisłą. Amerykańscy potentaci byli jednymi z pierwszych, którzy odważyli się wejść do nieznanej wody – co, jak możemy dziś zauważyć, opłaciło się obu stronom. Właśnie od krótkiej lekcji historii rozpoczął swoje wystąpienie Janusz Piechociński.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Znamy Mikroprzedsiębiorcę Roku 2015!

fundacja.kronenberga.01.400x226Po raz 11 spotykamy się w budynku warszawskiej giełdy, sercu polskiego kapitalizmu; dla wielu przedsiębiorców to brama do rozwoju, ekspansji, do realizacji marzeń i ambicji – tymi słowami prezes Citi Handlowego Sławomir S. Sikora powitał przybyłych uroczystość wręczenia nagród w organizowanym przez Fundację Kronenberga konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku 2015. Spośród przeszło 500 najmniejszych podmiotów na polskim rynku, które stanęły do rywalizacji w tegorocznym konkursie, wyłoniono pięć zwycięskich firm – więcej aniżeli rok wcześniej. Po raz pierwszy bowiem przyznano nagrodę w kategorii Młody Biznes, dedykowaną najmłodszemu pokoleniu przedsiębiorczych Polaków – mających mniej niż 30 lat. Pozostałe wyróżnienia, jak co roku, obejmowały następujące kategorie: Start – czyli firmy założone po 1 stycznia 2012, Progress – dla przedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność między 1 stycznia 2008 a 31 grudnia 2011 i Senior – dla firm założonych przed 2008 rokiem.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Dobre nastroje przedsiębiorców potwierdzają prognozy Ministerstwa Gospodarki

efl.ca.01.400Optymistyczne wnioski płyną z najnowszego odczytu indeksu „Barometr EFL”. Jego drugi w tym roku odczyt wskazuje, że ponad połowa MŚP planuje intensyfikację rozwoju. Dynamiczny wzrost gospodarki potwierdzają też najnowsze prognozy Ministerstwa Gospodarki (MG) dotyczące PKB Polski w 2015 r. Według prognoz, w br. PKB wzrośnie o około 3,7 proc. Analitycy resortu oceniają, że głównym kołem zamachowym  będzie popyt wewnętrzny, którego wzrost będzie efektem wzmożonej aktywności inwestycyjnej w kraju.

CZYTAJ WIĘCEJ
Prawo i regulacje

Skuteczna mediacja w biznesie – to się opłaca

konferencja.11.400x267Jak wynika z badań prowadzonych wśród przedsiębiorców, polscy przedsiębiorcy niemający doświadczenia na rynkach międzynarodowych, za główną barierę w prowadzeniu działalności uznają wysokie koszty pracy. Natomiast ci, którzy takie doświadczenie mają lub przyszli z Europy, lub z innych krajów świata do Polski mówią nie o wysokości opłat, danin, podatków, ale o niewydolności aparatu państwowego, który obsługuje przedsiębiorczość i gospodarkę.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Pierwszy konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój już w kwietniu

euro.bruksela.02.400x300Zgodnie z harmonogramem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pierwsze konkursy zostaną ogłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju już na początku kwietnia. Pierwszy konkurs – „Szybka ścieżka” będzie ogłoszony już 2 kwietnia. Kolejny, w ramach programu „Demonstrator” pięć dni później – 7 kwietnia. Program „Szybka ścieżka” jest dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast o środki „Demonstratora” mogą ubiegać się wszystkie firmy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Poznaliśmy polskich finalistów Imagine Cup 2015!

microsoft.02.400x251Imagine Cup – największy na świecie konkurs technologiczny Microsoft – nabiera tempa. Polskie jury wyłoniło pięć najlepszych projektów w każdej z trzech kategorii konkursowych: Gry (Games), Innowacje (Innovation) oraz Projekty społeczne (World Citizenship). W tegorocznej edycji najliczniejszą reprezentację w finale będą miały warszawskie uczelnie, których studenci znaleźli się w aż czterech drużynach. Do finałów dotarły również zespoły z Krakowa, Łodzi, Poznania czy Białegostoku. Krajowe rozstrzygnięcia 13. edycji konkursu Imagine Cup odbędą się już 8 i 9 kwietnia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Ogłoszono harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

pln.01.400x267Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2015 r. w perspektywie finansowej 2014-2020 dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone już w kwietniu bieżącego roku. Całość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursów w 2015 r. to około 7,5 miliarda złotych.  Największym beneficjentem będzie sektor przedsiębiorstw, choć o dotacje będą się mogły także starać takie podmioty jak jednostki naukowe, klastry lub instytucje otoczenia biznesu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Ustawa o rencie dożywotniej niepotrzebna?

klucze.mieszkanie.02.400x266Ustawa o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, której liderem jest Ministerstwo Gospodarki, pomimo zdecydowanego oczekiwania wielu społecznych uczestników co do konieczności jej wejścia w życie w trybie pilnym, nie przebrnęła dotąd procesu legislacyjnego. Co opóźnia jej wprowadzenie? Eksperci zgodnie podkreślają, że na stosowne regulacje czekają między innymi Seniorzy, fundusze hipoteczne, rynek kapitałowy. Może być również korzystna z punktu widzenia sektora bankowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

25 lat Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce

150218.am.cham.400xAmerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) została powołana do życia w 1990 r, 25 lat temu. Z okazji jubileuszu, 14 lutego AmCham zorganizowała Galę w stylu Hollywood dla inwestorów i przedsiębiorców, decydentów oraz ludzi kultury związanych z polską i amerykańską gospodarką. Podczas spotkania AmCham przyznała statuetki Impact Pioneers 25-lecia takim firmom jak Citibank, GE i UTC, natomiast Izba otrzymała Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej nadaną przez Ministra Gospodarki.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Projekty hybrydowe w nowej perspektywie finansowej

ppp.400x252Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 to nowa szansa dla samorządów na niezbędne inwestycje. Jednakże będą one musiały zmierzyć się z poważnymi ograniczeniami finansowymi związanymi z zapewnieniem wkładu własnego i prefinansowaniem zadań. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z możliwości realizacji projektów hybrydowych, tj. łączących środki partnera publicznego, partnera prywatnego oraz fundusze unijne. Jakie zmiany wprowadza nowa perspektywa unijna i jakie nowe uregulowania na poziomie UE ułatwią realizację tego typu przedsięwzięć?

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

„Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach” Ministerstwa Gospodarki – którymi z 11 krajów zainteresowani są polscy eksporterzy?

jarema.radoslaw.akcenta.02.266x400W maju br. ma ruszyć program Ministerstwa Gospodarki „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach”. AKCENTA, instytucja płatnicza obsługująca transakcje walutowe dla firm, zapytała swoich klientów-eksporterów, którymi z 11 krajów zaproponowanych w programie są zainteresowani. Najatrakcyjniejsze dla polskich firm są kraje bałkańskie oraz Indie. Aż 16 proc. zapytanych nie wskazało na żaden z krajów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Zapowiedź wydarzeń tygodnia – Europejski Bank Centralny w głównej roli

gerda.broker.01.249x252Gospodarka: Informacje – Wydarzenia – Opinie

Czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego z całą pewnością jest najbardziej od kilkunastu tygodni oczekiwanym przez inwestorów wydarzeniem. Powszechnie oczekuje się, że po wielu zapowiedziach, wreszcie zdecyduje on o uruchomieniu skupu obligacji skarbowych krajów strefy euro, podobnego do zakończonego niedawno programu realizowanego przez amerykańską rezerwę federalną, czy stosowanego wciąż na dużą skalę w Japonii.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3