Pierwsze Konto Oszczędnościowe dla dzieci i młodzieży w PKO Banku Polskim

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

uczniowie.laptop.01.400x267Rodzice najmłodszych klientów mogą teraz otworzyć swoim pociechom Pierwsze Konto Oszczędnościowe w PKO Banku Polskim. Korzystając z niego, dzieci i młodzież uczą się systematyczności i oszczędzania. Najbardziej wytrwali zostaną nagrodzeni podwyższonym oprocentowaniem.

Dzieci i młodzież mogą rozpocząć oszczędzanie na swoim Pierwszym Koncie Oszczędnościowym, które jest uzupełnieniem kompleksowej oferty PKO Banku Polskiego adresowanej do rodziców i dzieci poniżej 13. roku życia oraz młodzieży w wieku 13-18 lat.

macierzynski.michal.03.150x225W PKO Banku Polskim ze szczególną troską myślimy o edukacji ekonomicznej najmłodszych Polaków w nowoczesnym i atrakcyjnym wydaniu. Przenieśliśmy książeczki SKO do internetu, stworzyliśmy kompleksową ofertę dla dzieci i rodziców PKO Junior, a teraz uzupełniamy to o nową na rynku formę systematycznego oszczędzania. Dzięki tym działaniom prowadzimy już prawie 400 tysięcy kont dla dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia, pomagając im rozwijać i utrwalać dobre nawyki systematyczności i zarządzania własnym budżetem – podkreśla Michał Macierzyński, kierownik biznesowy projektu PKO Junior w PKO Banku Polskim.

Dyspozycję otwarcia Pierwszego Konta Oszczędnościowego mogą wydać w jednym z prawie 1200 oddziałów PKO Banku Polskiego rodzice dziecka korzystającego z PKO Konta Dziecka lub PKO Konta Pierwszego. Konto jest prowadzone w złotych i oprocentowane na poziomie 2 proc. w stosunku rocznym, jeśli saldo rachunku nie przekracza 10 000 zł. Środki powyżej tej kwoty oprocentowane są na poziomie 1,6 proc. Pierwsze Konto Oszczędnościowe może być zasilane z dowolnego rachunku bankowego, w tym z rachunku rodzica lub PKO Konta Dziecka (po akceptacji zainicjowanego przez dziecko przelewu przez rodzica).

Konto premiuje systematyczność i stałość w oszczędzaniu. Warunkiem uzyskania bonusu w postaci podwyższonego o 0,5 pp. oprocentowania jest spełnienie w 3 kolejno następujących po sobie miesiącach kalendarzowych warunków w postaci zrealizowania wymaganego poziomu wpłaty (minimum 20 złotych, ale nie więcej niż 1000 złotych) oraz braku wypłat z rachunku w okresie oszczędzania. Bonusowe odsetki są wypłacane w 7 dniu miesiąca następującego po upływie 3-miesięcznego okresu oszczędzania.

PKO Bank Polski nie pobiera żadnych opłat za otwarcie oraz prowadzenie Pierwszego Konta Oszczędnościowego. Młody posiadacz rachunku może mieć otwarte maksimum dwa konta oszczędnościowe – po jednym od każdego z rodziców.

PKO Bank Polski od lat inicjuje i angażuje się w projekty związane z edukacją ekonomiczną dzieci i młodzieży. Trzon tych działań stanowią istniejące już blisko 90 lat Szkolne Kasy Oszczędności, które w 2012 roku Bank zrewitalizował i obecnie swoje oszczędności na nowym, internetowym koncie gromadzi już 160 tys. uczniów. Kolejnym precedensem w edukacji finansowej najmłodszych było wprowadzenie w połowie 2013 roku oferty PKO Junior, w ramach której Bank otworzył już 140 tys. kont dla dzieci poniżej 13. roku życia. Zarówno PKO Junior, jak i SKO są rozwiązaniami unikatowymi na skalę światową. Dzięki nim swoją przygodę z zarządzaniem finansami rozpoczęło już prawie 6% polskich dzieci poniżej 13. roku życia.

Bank oferuje także atrakcyjne i darmowe PKO Konto Pierwsze dla młodzieży w wieku 13-18 lat, a w tym roku zrewitalizował też Konto dla Młodych przeznaczone dla studentów do 26. roku życia, które oferuje m.in. wypłatę  gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie bez prowizji, atrakcyjnie oprocentowane konto oszczędnościowe oraz usługę autooszczędzania.

Źródło: PKO Bank Polski