Pierwsza subskrypcja produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy VII w Deutsche Bank PBC

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

deutsche.bank.01.250x45W Oddziałach Deutsche Bank PBC trwają zapisy w ramach pierwszej subskrypcji 2,5-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy VII, opartego o koszyk funduszy: Old Mutual Dublin Funds Plc - Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund i Ethna-Aktiv E.

Produkt oferuje 100% gwarancję zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności. Subskrypcja db Elity Funduszy VII w sieci Oddziałów Deutsche Bank PBC potrwa do 24 września br.

db Elita Funduszy VII przygotowana we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA oferowana jest w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie i zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności.

Zysk z inwestycji będzie zależał od wyniku koszyka funduszy: Old Mutual Dublin Funds Plc – Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund (30% udział w koszyku) i Ethna-Aktiv E (70% udział w koszyku).

Ethna-Aktiv E (ETAKTVE LX Equity) jest funduszem stworzonym dla inwestorów ceniących sobie utrzymywanie stabilności i płynności swoich inwestycji. Zarządzający funduszem, zachowując zasady dywersyfikacji ryzyka, inwestuje w: depozyty terminowe i rynek pieniężny, światowe rynki walut, obligacje, a także w rynki akcji. Inwestycje funduszu skupione są w większości na rynkach europejskich, a także na rynkach krajów OECD. Celem funduszu Ethna Aktiv E, dzięki aktywnemu zarządzaniu, jest osiąganie długoterminowych zwrotów z inwestycji w różnych warunkach rynkowych przy wzmożonej ochronie kapitału.

Celem funduszu Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund (OMGARIE ID Equity) jest osiąganie wzrostu z kapitału przy zachowaniu ścisłej kontroli ryzyka oraz osiąganie stóp zwrotu posiadających niską korelację z rynkami akcji oraz obligacji. Zarządzający funduszem bardzo rygorystycznie dobiera spółki, na podstawie m. in. takich kryteriów jak: sytuacja finansowa, a także rekomendacje analityków. Strategia inwestycyjna funduszu ma zapewnić zbudowanie zdywersyfikowanego portfela akcji, który będzie przynosił zyski w różnych warunkach rynkowych, przy zastosowaniu m. in. rygorystycznych metod zarządzania ryzykiem oraz starannej kontroli osiąganych obrotów, a także przy ścisłym utrzymywaniu limitów dotyczących inwestowania w danych sektorze.

Partycypacja Klienta w zysku z koszyka funduszy inwestycyjnych wyniesie od 87 do 107% (wartość ta zostanie ustalona 30 września br.).

db Elita Funduszy VII to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy są zainteresowani produktem ubezpieczeniowym umożliwiającym inwestowanie w fundusze przy jednoczesnej 100-procentowej ochronie zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia.

Opłata wstępna wynosi 1,5% od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu. której wysokość zależy od momentu, w którym złożono oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia i uwzględnia bieżącą wartość instrumentu pochodnego oraz koszty rezygnacji (200 zł).

Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia ubezpieczonego do końca okresu odpowiedzialności wynosi 100% zainwestowanej składki, a w przypadku zrealizowania pozytywnego scenariusza inwestycyjnego zostanie powiększona o premię. Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego będzie równa mniejszej z dwóch wartości: 150% składki zainwestowanej albo sumy składki zainwestowanej i 100 tys. zł natomiast suma ubezpieczenia z tytułu zgonu innego niż zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego wynosi 100,1% zainwestowanej składki. Dzięki temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach zgromadzone przez Klienta pieniądze zostaną przekazane uprawnionym bez podatku spadkowego.

Subskrypcja produktu potrwa do 24 września 2013 r.

Parametry produktu db Elita Funduszy VII:

 • Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
 • Okres odpowiedzialności: 30 miesięcy (od 30.09.2013 r. do 30.03.2016 r.)
 • Waluta: PLN
 • Instrument bazowy – koszyk funduszy: Old Mutual Dublin Funds Plc – Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund (30% udział w koszyku); Ethna-Aktiv E (70% udział w koszyku)
 • Daty obserwacji: 30.09.2013 r., 31.03.2014 r., 30.09.2014 r., 30.03.2015 r., 30.09.2015 r., 30.03.2016 r.
 • Okres subskrypcji: do 24 września 2013 r.
 • Partycypacja: wartość z przedziału 87% – 107% zostanie ustalona 30.09.2013 r.
 • Minimalna składka: 2000 zł
 • Ochrona kapitału: 100% zainwestowanej składki na koniec okresu odpowiedzialności (składka pomniejszona o opłatę wstępną)
 • Opłata wstępna: 1,5% od wpłacanego kapitału
 • Zysk z inwestycji nie podlega opodatkowaniu od zysków kapitałowych.

Źródło: Deutsche Bank PBC S.A.