Pierwsza na rynku emisja obligacji 6-miesięcznych PKO Banku Polskiego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.pb.01.250xPKO Bank Polski wyemitował transzę 6-miesięcznych obligacji dyskontowych na kwotę 500 mln złotych, w ramach otwartego w czerwcu 2011 roku programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym. To pierwsza emisja 6-miesięcznych obligacji krótkoterminowych w ramach Programu PKO Banku Polskiego.

Emisja miała charakter niepubliczny i była skierowana do finansowych inwestorów instytucjonalnych. Jej wartość wyniosła 500 mln zł, a rentowość obligacji wyniosła 2,77%. Emisja była elementem rozpoczętego w czerwcu 2011 programu emisji na rynek krajowy. Kwota emisji w ramach całego programu może wynieść 5 mld zł lub równowartość w innych walutach. W 2011 roku Bank wyemitował  obligacje 3-miesięczne w czterech transzach miesięcznych, a w 2012 roku w sześciu transzach.

– PKO Bank Polski pozostaje aktywny na rynku emisji obligacji. Cyklicznie wychodzimy na rynek z kolejnymi emisjami, które spotykają się z niesłabnącym, dużym zainteresowaniem ze strony instytucji finansowych. Sukces pierwszej emisji papierów 6-miesięcznych potwierdza silną pozycję Banku w tym obszarze rynku – podkreśla Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Bankowości Inwestycyjnej.

Środki z emisji, podobnie jak pozyskane poprzednio, posłużą uzupełnieniu różnych źródeł finansowania działalności Banku, tj.: depozytów klientów, operacji na rynku międzybankowym, certyfikatów depozytowych na rynku krajowym czy emisji obligacji na rynkach międzynarodowych

Źródło: PKO Bank Polski