Pengab we wrześniu w dół; spodziewane pogorszenie dynamiki akcji kredytowej

Pengab we wrześniu w dół; spodziewane pogorszenie dynamiki akcji kredytowej
Fot. stock.adobe.com/schab
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł we wrześniu w porównaniu do sierpnia o 4,2 pkt. do 7,5 pkt, wynika z wynika z "Monitora Bankowego" przygotowanego przez Związek Banków Polskich oraz Minds & Roses.

Indeks prognostyczny m/m spadł o 7,4 pkt do 2,1 pkt, a indeks ocen jest niższy m/m o 1,1 pkt i wynosi 12, 9 pkt.

Wrześniowy odczyt Indeksu Pengab wskazuje dalsze pogorszenie i kontynuację spadkowego trendu obserwowanego od trzynastu miesięcy w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

„Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 80 pkt, m/m jest niższa o 10 pkt. Z kolei prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 82 pkt i jest niższa o 12 pkt m/m. Natomiast prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 80 pkt, m/m jest niższa o 10 pkt, a r/r spadła o 80 pkt. Bankowcy ponownie wskazali, że wpływ polityki obecnie jest największym zagrożeniem dla rozwoju sektora bankowego w Polsce” – powiedział prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie.

Pengab - wrzesień 2022 r.
Źródło: ZBP

Czytaj także: Pengab w sierpniu w dół; dalsze pogorszenie dynamiki akcji kredytowej >>>

„Większość indeksów w III kw. b.r. osiągnęła swoje historyczne minima. Podobnie jak przed miesiącem bieżący odczyt wskazuje na dalszą pogłębiającą się perspektywę pogorszenia dynamiki akcji kredytowej. Jednocześnie obserwowana jest słabnąca dynamika zainteresowania klientów produktami depozytowymi” – powiedział, cytowany w raporcie, Marcin Idzik z Minds & Roses.

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest niższy o 7 pkt i we wrześniu wynosi minus 45 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 18 pkt, a r/r spadło o 88 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 5 pkt, a r/r jest niższe o 106 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych spadł m/m o 1 pkt. i wynosi minus 36 pkt.

„Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 1 pkt i wynosi obecnie 24 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 12 pkt, a r/r spadek o 15 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m spadło o 13 pkt, a r/r jest wyższe o 81 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m spadł o 7 pkt i wynosi 10 pkt” – czytamy w raporcie.

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 3 pkt i wynosi minus 15 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 11 pkt, a r/r jest niższy o 65 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 14 pkt, a r/r jest niższy o 43 pkt. Indeks prognoz dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 15 pkt i wynosi minus 15 pkt, wskazano także.

„Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 6 pkt i wynosi 8 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest wyższy o 7 pkt, a r/r spadł o 5 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m spadł o 16 pkt, a r/r jest wyższy o 30 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 4 pkt i wynosi obecnie 3 pkt” – czytamy dalej.

Poprawa odczytów prognoz sześciomiesięcznych

We wrześniu odnotowano m/m poprawę odczytów prognoz sześciomiesięcznych. Na rynku kredytów mieszkaniowych oraz kredytów konsumpcyjnych osób indywidualnych, kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw, lokat terminowych osób indywidualnych i przedsiębiorstw odnotowano poprawę sześciomiesięcznych przewidywań. Jednocześnie w przypadku kordytów obrotowych odnotowano m/m pogorszenie prognostycznego odczytu.

„We wrześniu odnotowano dalsze pogorszenie i kontynuację spadkowego trendu obserwowanego od trzynastu miesięcy w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 80 pkt, m/m jest niższa o 10 pkt, a r/r jest niższa o 84 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 82 pkt, m/m jest niższa o 12 pkt, a r/r spadła o 93 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 80 pkt, m/m jest niższa o 10 pkt, a r/r spadła o 80 pkt” – napisano też w raporcie.

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8-23 września. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięły udział 78 placówek z całego kraju, reprezentujące wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP, ISBnews, PAP BIZNES