Pengab w styczniu w dół; spada popyt na kredyty

Pengab w styczniu w dół; spada popyt na kredyty
Fot. stock.adobe.com/patpitchaya
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 1 pkt m/m do 17,4 pkt w styczniu 2022 r., wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar.

„Prognozy makroekonomiczne dla gospodarstw domowych, gospodarki kraju oraz przedsiębiorstw wykazują tendencję spadkową.

„Wzrost można zauważyć w obszarze lokat długoterminowych klientów indywidualnych (wzrost o 13 pkt m/m) oraz przedsiębiorstw (wzrost o 14 pkt m/m). Jeśli chodzi o prognozy na 2022 rok, 63 % bankowców patrzy na 2022 rok z lękiem i obawą. Wyższy wskaźnik negatywnych emocji odnotowano tylko w  2017 (65 %).  79 % badanych przewiduje spadek liczby placówek bankowych, natomiast 72 % – spadek zatrudnienia w instytucjach finansowych. Mimo to 48 % badanych uważa, że 2022 rok będzie dla bankowości lepszy niż poprzedni. W 2022 roku bankowcy (94% badanych) przewidują wzrost liczby klientów korzystających z bankowości mobilnej. Podobne zmiany oczekiwane są także w zakresie liczby klientów korzystających z bankowości internetowej” – komentuje Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Pengab - styczeń 2022 r.
Źródło: ZBP

Indeks prognostyczny spadł o 4,7 pkt m/m do 14,5 pkt, a indeks ocen zwiększył wartość o 2,7 m/m do 20,3 pkt.

Czytaj także: Aż 63 proc. bankowców patrzy na 2022 rok z obawą; gorszy wynik odnotowano tylko w 2017 r. >>>

„W styczniu Index Pengab odnotował wartość 17.4 pkt, m/m jest niższy o 1.0 pkt. Indeks prognostyczny m/m spadł o 4.7 pkt. do poziomu 14.5 pkt., a indeks ocen jest wyższy m/m o 2.7 pkt. uzyskując poziom 20.3 pkt. Styczniowy odczyt wskazuje na dalszą pogłębiającą się perspektywę pogorszenia dynamiki akcji kredytowej oraz prognozowany wzrost zainteresowania klientów produktami depozytowymi. Odnotowano dalszy dalszy spadek dynamiki aktywności klientów na rynku kredytowym z wyraźną perspektywą dalszego wyraźnego pogorszenia. W styczniu siódmy miesiąc z rzędu zaobserwowano wyraźne pogorszenie odczytu indeksów prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, oraz gospodarki kraju” – zwraca uwagę Marcin Idzik z firmy Kantar, cytowany w raporcie.

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 5 pkt i w styczniu wynosi 1 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 5 pkt, a r/r wzrosło o 1 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 14 pkt, a r/r jest wyższe o 12 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m uległ obniżeniu o 2 pkt i wynosi 15 pkt.

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 13 pkt i wynosi obecnie 23 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 7 pkt, a r/r wzrost o 15 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 21 pkt, a r/r jest wyższe o 23 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m wzrósł o 6 pkt i wynosi 13 pkt” – czytamy w raporcie.

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m spadł o 13 pkt i wynosi minus 7 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 18 pkt, a r/r jest wyższy o 5 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m spadł o 19 pkt, a r/r jest wyższy o 1 pkt. Indeks prognoz dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 7 pkt i wynosi obecnie 3 pkt.

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m wzrósł o 14 pkt i wynosi 20 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest wyższy o 23 pkt, a r/r wzrósł o 36 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m wzrósł o 9 pkt, a r/r jest wyższy o 21 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 3 pkt i wynosi obecnie 10 pkt” – czytamy dalej.

Pogorszenie odczytów prognoz sześciomiesięcznych na wszystkich rynkach kredytowych

W styczniu odnotowano m/m pogorszenie odczytów prognoz sześciomiesięcznych na wszystkich rynkach kredytowych, tj. kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych, kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych. Poprawę odnotowano dla lokat długoterminowych przedsiębiorstw, podano też w raporcie.

„W styczniu odnotowano siódmy miesiąc z rzędu pogorszenie sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 54 pkt, m/m jest niższa o 23 pkt, a r/r jest niższa o 17 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 50 pkt, m/m jest niższa o 18 pkt, a r/r sadła o 20 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 46 pkt, m/m jest niższa o 20 pkt., a r/r jest spadła o 10 pkt” – napisano też w materiale.

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 10-21 stycznia. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 90 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP, ISBnews