Partnerzy w biznesie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bs.czarnkow.250x34Gmina Czarnków jest jednym z najważniejszych klientów Banku Spółdzielczego, która już od ponad 23 lat korzysta z oferty Banku skierowanej do samorządów terytorialnych. Miesiąc styczeń zaowocował podpisaniem kolejnej umowy, która obowiązuje do listopada 2019 roku. Oferta Banku Spółdzielczego w Czarnkowie spełniła wszystkie wymogi określone przez zamawiającego i umożliwiła kontynuację wieloletniej współpracy dla rozwoju i korzyści społeczności lokalnej.

Umowę podpisali ze strony Gminy: Wójt Bolesław Chwarścianek i Z-ca Wójta Edward Kulesza, ze strony Banku: Prezes Zarządu Władysław Dymek i Członek Zarządu – Anna Gadzińska.

Rok 2015, jest rokiem szczególnym dla obu partnerów biznesowych. Bank Spółdzielczy w Czarnkowie obchodzi w lipcu Jubileusz 140 – lecia działalności, a Gmina Czarnków w maju, jako samorząd terytorialny 25-lecie służby dla społeczeństwa.

Życzymy więc tegorocznym Jubilatom, owocnej współpracy i wszelkiej pomyślności w realizowaniu wytyczonych celów zarówno o wymiarze ekonomicznym jak i społecznym, niech realizuje się filozofia hasła: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Źródło: Bank Spółdzielczy w Czarnkowie