Państwowy Dług Publiczny na koniec III kw. wzrósł do 1.160.701,5 mln zł

Państwowy Dług Publiczny na koniec III kw. wzrósł do 1.160.701,5 mln zł
Ministerstwo Finansów (źródło: Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Państwowy Dług Publiczny (PDP) na koniec III kw. 2021 r. wyniósł 1.160.701,5 mln zł, co oznacza wzrost 8.467,7mln zł (0,7 proc.) w ujęciu kwartał do kwartału - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP) wyniósł na koniec III kwartału 1.418.769,6 mln zł, co oznaczało wzrost o 1,2 proc. kdk ( 16.681,9mln zł).

Jak podaje MF zmiana PDP w III kw. 2021 r. była wynikiem:

– wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 8 433,7 mln zł (+0,8 proc.), w tym skonsolidowanego zadłużenia Skarbu Państwa (SP) o 8 221,5 mln zł (+0,8 proc.),

– wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 38,4 mln zł (+0,0 proc.), przy spadku zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 241,1 mln zł (-0,3 proc.),

– spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 4,4 mln zł (-8,0 proc.).

Zadłużenie sektora finansów publicznych

Zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją wyniosło na koniec III kwartału 2021 r. 1.241.042,6 mln zł, co oznaczało wzrost o 11.334,5 mln zł (+0,9 proc.) kdk.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec III kwartału 2021 r. 1.418.769,6 mln zł, co oznaczało wzrost o 16.681,9 mln zł (+1,2 proc.) kdk.

Czytaj także: Resort finansów: Polska będzie wracać do reguł fiskalnych sprzed pandemii, ale bez zbędnej surowości >>>

Na zmianę wysokości długu EDP w III kwartale 2021 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły przede wszystkim:

– wzrost skonsolidowanego zadłużenia Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 (FPC) o 10 625,6 mln zł,

– wzrost stanu portfela skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wraz z funduszami ochrony środków gwarantowanych o 3 091,9 mln zł, co spowodowało spadek długu EDP w wyniku wzrostu konsolidacji wzajemnych zobowiązań,

– wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego o 710,3 mln zł.

Źródło: PAP BIZNES