Pakiet Perfekcyjny Duet w Raiffeisen Polbank

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

raiffeisen.polbank.01.400x292.

 • Połączenie lokaty terminowej z ubezpieczeniem strukturyzowanym;
 • Oprocentowanie na trzymiesięcznej lokacie terminowej wynosi 9% w skali roku;
 • Premia możliwa do uzyskania w ramach ubezpieczenia strukturyzowanego uzależniona jest od wyników 6 spółek z branży medycznej;
 • Maksymalny zwrot z kapitału w ramach produktu to 15% w ciągu 2 lat;
 • Ochrona kapitału na poziomie 95% w dniu zakończenia okresu ubezpieczenia.

 

Do 30.09.2014 r. klienci Raiffeisen Polbank mogą korzystać z „Pakietu Perfekcyjny Duet”. Łączy on w sobie wysokooprocentowaną lokatę terminową z ubezpieczeniem strukturyzowanym „Medycyna Przyszłości”, przygotowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA. W ramach pakietu 40% wpłacanych przez klienta środków trafia na 3-miesięczną lokatę terminową, oprocentowaną na 9% w skali roku. Po zakończeniu okresu trwania lokaty środki z niej są wypłacane na rachunek klienta. Pozostałe 60% wpłaconej kwoty przekazywane jest na  dwuletnią umowę inwestycyjnego ubezpieczenia strukturyzowanego „Medycyna Przyszłości”. Produkt ten daje możliwość uzyskania dodatkowego zwrotu z kapitału na poziomie maksymalnie 15% w ciągu dwóch lat. Minimalna kwota, jaką można zainwestować w ramach pakietu, to 8 500 zł, z czego 2 400 zł przekazywane jest na lokatę terminową, a 5 100 zł – na ubezpieczenie strukturyzowane.

Instrumentem bazowym ubezpieczenia strukturyzowanego „Medycyna Przyszłości”  są notowania akcji 6 globalnych spółek z branży farmaceutycznej:

 • Novartis AG-REG SHS (Kod Bloomberg: NOVN VX Equity)
 • Roche Holdings AG-GENUSS (Kod Bloomberg: ROG VX Equity)
 • Illumina Inc (Kod Bloomberg: ILMN UQ Equity)
 • Teva Pharmaceutical -SP ADR (Kod Bloomberg: TEVA UN Equity)
 • Medtronic Inc (Kod Bloomberg: MDT UN Equity)
 • Amgen Inc (Kod Bloomberg: AMGN UQ Equity)

Spółki wchodzące w skład koszyka działają i czerpią korzyści z rozwoju w wielu sektorach medycyny, jak: ochrona zdrowia, produkcja urządzeń medycznych, biotechnologia czy badania nad kodem DNA. Charakteryzują się dobrą sytuacją finansową i pozycją kapitałową oraz posiadają pozytywne rekomendacje analityków. Obiecujące są też perspektywy ich rozwoju, ponieważ wydłużający się średni czas życia, starzejące się społeczeństwa zachodnie i rosnąca liczba osób cierpiących na choroby przewlekłe, zmusza rządy do ciągłego zwiększania wydatków na opiekę zdrowotną. Rośnie również popyt na produkty medyczne w krajach rozwijających się, szczególnie w bogacącym się społeczeństwie chińskim.

Wysokość premii uzależniona jest od wartości stopy zwrotu z koszyka spółek. Do jej wyliczenia wzięta zostanie pod uwagę wartość kursu zamknięcia notowań akcji poszczególnych spółek z koszyka w dniu końcowej obserwacji, tj. 4.10.2016 r., w porównaniu z wartością kursu zamknięcia notowań akcji tych spółek w dniu początkowej obserwacji, który wypada 7.10.2014 r. Z zastrzeżeniem, że w przypadku wzrostu wartości kursu akcji spółki z koszyka powyżej 15% do wyliczenia wartości stopy zwrotu z koszyka brana jest wartość 15%. W przypadku, gdy średnia stopa zwrotu z koszyka będzie większa lub równa zero, klient otrzyma również kupon w wysokości 5% wpłaconej składki. Jeżeli wyliczona w powyższy sposób stopa zwrotu z koszyka będzie ujemna, klient otrzyma 95% wpłaconej składki.

W przypadku rezygnacji z przystąpienia do umowy ubezpieczenia w trakcie trwania subskrypcji, klient otrzyma zwrot wpłaconej składki. Opłata za rezygnację po zakończeniu okresu subskrypcji, a przed początkiem okresu odpowiedzialności (od 1.10.2014 r. do 6.10.2014 r.), wynosi 1% bieżącej wartości składki. Rezygnacja z ubezpieczenia strukturyzowanego w w/w okresach wiąże się też z zerwaniem lokaty promocyjnej. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia w trakcie okresu odpowiedzialności (od 7.10.2014 r. do 5.10.2016 r.) klient otrzyma: kwotę równą „wartości wykupu” na którą się składa bieżąca wartość składki pomniejszona o opłatę za wykup (1% bieżącej wartości składki). Bieżąca wartość dla 100 zł składki prezentowana będzie na stronie internetowej www.warta.pl.

Szczegóły dotyczące zasad i terminów wypłaty wartości wykupu ubezpieczenia strukturyzowanego znajdują się w Warunkach finansowych ubezpieczenia „Medycyna Przeszłości”. Warunki finansowe ubezpieczenia oraz Regulamin pakietu Perfekcyjny Duet dostępne są w placówkach Raiffeisen Polbank i na stronie www.raiffeisenpolbank.com. Przekazywane są też klientowi przy podpisywaniu deklaracji umowy. Klienci nie ponoszą opłat wstępnych za przystąpienie do ubezpieczenia.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.