Otwarta bankowość: banki rywalizują o najlepszych specjalistów

Otwarta bankowość: banki rywalizują o najlepszych specjalistów
Fot. stock.adobe.com/barameefotolia
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Regulacje prawne dotyczące otwartej bankowości pojawiają się z coraz większą dynamiką. W odpowiedzi na obowiązujące przepisy, banki starają się usprawnić funkcjonowanie wewnętrznych działów technologicznych w celu uzyskania, i utrzymania w dłuższej perspektywie, zgodności z nowymi przepisami. W związku z tym banki zaczęły rywalizować o najbardziej uzdolnionych programistów i projektantów, z największymi firmami informatycznymi, co bardzo zdynamizowało rynek pracy dla tego typu specjalistów.

#Banki zaczęły rywalizować o najbardziej uzdolnionych programistów i projektantów, z największymi firmami informatycznymi #OpenBanking #fintechy

Banki są w zasadzie pierwszymi przedsiębiorstwami, które  funkcjonowały w branży technologii finansowych („FinTech”). Obecnie jednak, w przeciwieństwie do niektórych start-upów, nie są one postrzegane jako atrakcyjne miejsca pracy. Popularyzacja rozwiązań z zakresu otwartej bankowości oznacza zmianę sytuacji w wielu obszarach. Istotą usług instytucji finansowych stają się obecnie bardziej przepływy danych, niż gotówki. Dlatego przedsiębiorstwa z tego sektora powinny łatwo odnaleźć się w świecie cyfrowych usług finansowych.

Zmieniające się wymogi prawne wymuszają wprowadzenie rozwiązań gwarantujących zgodność z tymi przepisami. Jednocześnie jest to, dla banków, duża szansa na wykorzystanie dodatkowych możliwości związanych z otwartą bankowością zbudowaną na interfejsach API. Taka bankowość funkcjonuje na zasadach określanych przez organy regulacyjne, jednak rozwiązanie to wspiera metody pracy bardziej otwarte, oparte na współpracy i przyjazne dla projektantów. Może to być doskonałym wyzwaniem dla programistów, ich ambicji dotyczących środowiska pracy i kryteriów odniesienia sukcesu. Jest to niezwykle istotne w sytuacji coraz bardziej zaciętej walki firm o wykwalifikowanych pracowników.

Dzięki wzmocnieniu roli zespołu informatycznego i zwiększeniu jego dostępności, programiści uzyskują znacznie szersze możliwości udziału w definiowaniu produktów i usług, które pozwolą utrzymać konkurencyjną pozycję banków w środowisku ekonomicznym wykorzystującym mechanizmy API.  W konsekwencji banki staną się, dla wykwalifikowanych informatyków atrakcyjniejszymi miejscami pracy.

Istnieją trzy zasadnicze metody działania, które bank może uwzględnić w swojej strategii pozyskiwania i utrzymywania zespołu informatycznego. Są to: zarządzanie API w sposób analogiczny do zarządzania produktem, stworzenie zespołów skoncentrowanych na najistotniejszych zagadnieniach lub szeroko zakrojona współpraca z zewnętrznymi podmiotami.

API jako produkt

W systemach otwartej bankowości niezbędne jest utworzenie aplikacyjnych interfejsów programistycznych, czyli API, w celu udostępniania informacji o klientach innym podmiotom. Interfejsy API pełnią rolę spoiwa łączącego poszczególne komponenty. Umożliwiają dystrybucję informacji i zarządzanie przepływami danych, przychodzących i wychodzących, z zachowaniem ścisłych mechanizmów kontroli. W nowoczesnych środowiskach informatycznych banki coraz częściej zdają sobie sprawę z faktu, że interfejs API nie tylko zapewnia poszczególnym produktom dostęp do informacji, ale sam stanowi odrębny produkt. Powinno się nim zarządzać w taki sposób, by przynosił maksymalne korzyści zarówno bankowi, jak i użytkownikom.

Bank powinien traktować programistów — zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych — jak szczególny rodzaj klientów, którzy korzystają z usług za pośrednictwem interfejsów API. Oznacza to zupełnie nowy poziom wzajemnych korelacji i zodowolenia. Programiści banku mogą tworzyć nowe usługi, łącząc lub rozdzielając różne podstawowe funkcje używane do tej pory na potrzeby wewnętrzne, albo integrując rozwiązania z systemami podmiotów zewnętrznych. Takie podejście pozwoli na stworzenie nowych standardów obsługi klientów.  Zagadnienie jest istotne nie tylko z punktu widzenia projektantów takich usług, ale także klientów, którzy będą z nich korzystać. Bank, który zapewnia swoim klientom dostęp do bogatszej oferty usług, obejmującej również usługi zewnętrzne, ma większą szansę na ich lojalność.

W interesie banku leży zbudowanie i eksploatacja interfejsów API, które są łatwo dostępne, elastyczne i bezpieczne. Najlepsze, najbardziej użyteczne interfejsy zainteresują największą liczbę programistów, a im większe będzie środowisko informatyków związanych z bankiem, tym większy sukces odniesie on na rynku.  Model biznesowy polegający na tworzeniu „ekosystemu” jest stosowany już od pewnego czasu przez takie korporacje, jak Google czy Apple: ich sukces zależy od działania bardzo wielu firm zewnętrznych wykorzystujących ich platformy do budowania rozwiązań.

Tego rodzaju zmiana ma charakter zarówno technologiczny jak i kulturowy. Niektóre przedsiębiorstwa starają się realizować „podejście startupowe”, tworząc środowiska pracy, w których programiści mogą skuteczniej konstruować interfejsy API przeznaczone dla innych programistów. Istotna, przy tym modelu funkcjonowania, jest również współpraca z zewnętrznymi firmami i korzystanie z ich usług, a także szybkie wdrażanie nowych usług oraz ich częsta aktualizacja.

Zespoły wewnętrzne skoncentrowane na zagadnieniach przynoszących największe korzyści

Wielu programistów stara się tworzyć nowe usługi, które zyskają uznanie klientów i ułatwią im życie. Świadomość, że klienci mają dostęp do sprawnie funkcjonujących rozwiązań technologicznych, jest dla projektantów niezwykle istotna. Trudno jednak o takie podejście w sytuacji gdy, większość energii pożytkowana jest na zapewnienie zgodności z przepisami, zwłaszcza jeśli regulacje prawne podlegają różnym zmianom. Tworzenie i eksploatacja podstawowych usług infrastrukturalnych, np. środowisk automatyzacji testów, procesów budowania kodu, narzędzi do zarządzania kontenerami i obciążeniem, a także realizacja klasycznych funkcji zarządzania serwerami (obecnie na szczęście często zwirtualizowanymi i w pełni zautomatyzowanymi) — to zagadnienia, które wymagają dużego nakładu pracy ze strony programistów.

Zewnętrzne rozwiązania, narzędzia, mechanizmy współpracy i kontakty partnerskie pozwalają na sporą oszczędność czasu. Wyjście poza bank może okazać się sensownym rozwiązaniem, zwłaszcza w obszarze „rozwiązanych problemów”, które nie stanowią kluczowych elementów misji banku. Nie musi to oznaczać zakupu gotowych, kompleksowych rozwiązań. Dzięki realizacji podstawowych elementów zapewnienia zgodności ze standardami otwartej bankowości w modelu outsourcingu, programiści mogą poświęcić więcej czasu i energii na tworzenie strategicznych i innowacyjnych produktów.  Wykorzystanie istniejących środowisk i technologii pozwoli zespołom wewnętrznym szybciej realizować różnorodne projekty i skoncentrować się na opracowywaniu usług oczekiwanych przez klientów i wysoko przez nich ocenianych.

Współpraca drogą do innowacyjności

Na rynku otwartej bankowości największy sukces osiągną te banki, które będą potrafiły współpracować z zewnętrznymi podmiotami wykorzystującymi udostępniane interfejsy API i które zapewnią programistom narzędzia, czas i zasoby niezbędne do tworzenia innowacyjnych produktów.

Mechanizmy współpracy pozwalają informatykom na rozbudowanie swoich kompetencji i znalezienie nowych obszarów do wykazania swojej kreatywności. Dzięki temu proces tworzenia oprogramowania nabiera charakteru typowego dla przedsiębiorstw z sektora „FinTech”.

Tworzenie ekosystemu opartego na interfejsach API dają bankom szansę wypracowania nowych metod komunikacji z zespołami informatycznymi. To dobry sposób przyciągnięcia i utrzymania w przedsiębiorstwie utalentowanych pracowników, co jest niezmiernie istotne, zwłaszcza na rynku o tak wysokim stopniu konkurencyjności.

Bez względu na preferowaną metodę funkcjonowania w świecie otwartej bankowości, banki muszą zacząć intensywnie myśleć i działać w kierunku pozyskania i utrzymania programistów i projektantów. W otaczającej nas rzeczywistości staje się to koniecznością, już nie tylko by utrzymać przewagę konkurencyjną ale po to by utrzymać się na rynku. Wszystkie te zmiany stanowią wielką szanse dla banków do zaistnienia na rynku z nowymi produktami i rozwiązaniami. Warto dobrze ją wykorzystać.

Źródło: Theo Gough, dyrektor ds. strategii technologicznej i produktowej rozwiązania FinKit w firmie Fiserv