Ostrzeżenie w sprawie działalności firm na domniemane zlecenie KNF

Ostrzeżenie w sprawie działalności firm na domniemane zlecenie KNF
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) napływają liczne sygnały dotyczące działalności osób, które zgłaszają się drogą telefoniczną do nieprofesjonalnych uczestników rynku i pod pozorem weryfikacji kosztów produktów lub usług oferowanych przez podmioty nadzorowane, albo badania jakość obsługi klientów wybranego sektora rynku finansowego, wyłudzają dane osobowe wraz z informacjami na temat produktów i usług finansowych, z jakich korzysta ich rozmówca oraz informują rozmówcę, że przedmiotowe czynności wykonują na zlecenie, w porozumieniu albo z upoważnienia organu nadzoru, powołując się na domniemane zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) lub UKNF.

Nowa metoda wyłudzania danych osobowych: Uwaga na #Oszustwa metodą #NaKNF! #KNF @uknf

W związku z powyższym przypominamy, że KNF ani UKNF nie upoważniają żadnych podmiotów zewnętrznych do reprezentowania KNF ani UKNF do wykonywania tego typu czynności. Jeżeli dany podmiot informuje, że powyższe czynności wykonuje z upoważnienia lub w porozumieniu z KNF lub UKNF (w tym jeżeli dodatkowo oferuje np. produkty finansowe), należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie odpowiednie organy ścigania.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2016.1137 z późn. zm.):

  • Art. 227. Kto, podając się za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskując błędne przeświadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynność związaną z jego funkcją, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  • Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Równocześnie UKNF informuje, że na stronie internetowej www.knf.gov.pl w zakładce „Podmioty” znajdują się wykazy podmiotów nadzorowanych przez KNF.